Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k ZM - 18. 9. 2017

31.  zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se bude konat dne 18. září 2017, v 15:00 hodin ve velkém sále Městského domu na náměstí T.G.M. v Přerově

ikona souboruPředlohy ve formátu ZIP ke dni 8. 9. 2017

 Bod NÁZEV NÁVRHU – TÉMA

1.

ikona souboruZahájení, program

ikona souborupříloha

2.

Informace o činnosti Rady města od 30. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

2.1

ikona souboruPrevence kriminality - prohlídka protidrogového vlaku

2.2

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6741/3 a části pozemku p.č. 6744/1 oba v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – úsek silnice I/55 a úsek silnice II/150 v Přerově a bezúplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 526/1 v k.ú. Předmostí

ikona souborupříloha 

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5297/128 v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.2.2

ikona souboruPřevod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov - pozemků p.č. 2625/5 a p.č. 2625/20 oba v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.2.3

ikona souboruNepeněžitý vklad tvořený nemovitými věcmi ve vlastnictví statutárního města Přerova do základního kapitálu společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.3.1

ikona souboruBezúplatný převod nemovitých věcí do majetku města Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.3.2

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č.  6868/162 vše v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha

3.3.3

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věci do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 91 a p.č.  913  v k.ú. Čekyně.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.3.4

ikona souboruBezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  - pozemků p.č. 723/14 a p.č. 722/8  oba v k.ú. Kozlovice u Přerova – uzavření dodatku č. 1 k budoucí darovací smlouvě

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.4.1

ikona souboruSměna nemovitých věcí - částí  pozemků p.č. 105 a  p.č. 106 v majetku statutárního města Přerov za část pozemku p.č. 108/1 ve vlastnictví SBD Přerov vše v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.6.1

ikona souboruZánik předkupního práva statutárního města Přerova dle ust. § 101 stavebního zákona k id. ½ pozemků p.č. 5176/42 a p.č. 5176/43 v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobě povinné z předkupního práva

ikona souborupříloha

3.6.2

ikona souboruZánik předkupního práva jako práva věcného k nemovitým věcem – částem pozemku p.č. 5307/2 v k.ú. Přerov, označeným v geometrickém plánu č. 6557-26a/2017 ze dne 12.5.2017 jako pozemky p.č. 5307/628 a p.č. 5307/629 v k.ú. Přerov, prominutím povinností (dluhu) osobě povinné z předkupního práva

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.6.3

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 264 v  k.ú. Čekyně, prominutí povinnosti osobě povinné z předkupního práva.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.6.4

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 241/2 v k.ú. Předmostí, prominutí povinnosti osobě povinné z předkupního práva.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 14 a 15

ikona souborudůvodová zpráva

4.2

ikona souboruZměna Vnitřního předpisu č. 8/05 Statut trvalého peněžního fondu "Útulek pro zvířata"

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

4.3

ikona souboruŽádost o příspěvek na provoz internetové televize

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

5.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

5.1

ikona souboruSchválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1“

5.2

ikona souboruSchválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Svisle 13“

5.3

ikona souboruSchválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, ZŠ J.A. Komenského a MŠ Přerov – Předmostí, Hranická 14“

6.

ikona souboruVyhlášení dotačních programů pro rok 2018

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

7.

Různé

7.1

ikona souboruCena města Přerova 2017

ikona souborupříloha

7.2

ikona souboruNávrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha

8.

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

9.

Závěr zasedání


MATERIÁLY NA STŮL:

11.9.2017 13:00:59 - aktualizováno 14.9.2017 14:26:36 | přečteno 1398x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 447848
Za den: 47240
Online návštěvníků: 1110
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load