Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k ZM - 19. 2. 2018

36.  zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se bude konat 19. února 2018, v 15.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. T. G. M. v Přerově

ikona souboruPředlohy ve formátu zip ke dni 9. 2. 2018


BOD

název NÁVRHU – téma

1.

ikona souboruZahájení, program

ikona souborupříloha 1

2.

Informace o činnosti Rady města od 35. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

2.1

ikona souboruInformace z výboru pro místní části - pískovna Žeravice

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

2.2

ikona souboruVýsledek kontroly provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha 1

2.3

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova

ikona souborupříloha 1

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr úplatného převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 110/8 a  p.č. 111/4 oba v k.ú. Vinary u Přerova - předkupní právo

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 381 v k.ú. Penčičky

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – objektu administrativy č.p. 1117,  příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2, pozemky p.č. 2294/2, části p.č. 2294/6, p.č. 2294/7 vše v k.ú. Přerov (Chemoprojekt)

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci v majetku statutárního města Přerov -  pozemku p.č. 1231 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

3.3.1

ikona souboruDohoda o ukončení smlouvy o smlouvě budoucí darovací. Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 5290/105 a p.č. 5290/72  oba v k.ú.  Přerov. Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

3.3.3

ikona souboruBezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov - pozemků p.č. 5098/2 a p.č. 5098/11 oba v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.3.4

ikona souboruBezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  Přerova - částí pozemků p.č. 4947/5, p.č. 4947/6 a p.č. 4947/7 a pozemků p.č. 4947/8, p.č. 4947/9, p.č. 4947/10, p.č. 4947/11 a p.č. 4947/12  vše ostatní plocha, ostatní komunikace v  k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.4.1

ikona souboruSměna nemovitých věcí - pozemků p.č. 207/1, p.č. 208/1, části p.č. 2155/1 v majetku statutárního města Přerov za  pozemky p.č. 204/4, p.č. 234/4, p.č. 4969/5 a část pozemku p.č. 2167/7 v majetku PSS Přerovská stavební  a.s. vše v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3


 

3.4.2

ikona souboruSměna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.6.1

ikona souboruRealizace stavby „Stavební úpravy komunikace v ulici Na Hrázi“

ikona souborupříloha 1

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření - převody

ikona souborupříloha 1

4.2

ikona souboruRozpočtové opatření č. 2

ikona souborupříloha 1

4.3

ikona souboruDotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na vybavení jednotky na centrální požární stanici Přerov - pořízení části speciálního záchranářského vybavení do technického kontejneru.

ikona souborupříloha 1

5.

Rozvojové záležitosti

5.1

ikona souboruZměna č. 2 Územního plánu města Přerova - vydání

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

5.2

ikona souboruRegulační plán PŘEDNÁDRAŽÍ - PRŮPICH

5.3

ikona souboruCyklobus Bečva - sezóna 2018/2019

ikona souborupříloha 1

5.4

ikona souboruVyužití hotelu Strojař

6.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

6.1

ikona souboruSchválení záměru zadat veřejnou zakázku „Demolice domu Kojetínská 1831, Přerov“

7.

Školské záležitosti

7.1

ikona souboruSoukromá základní škola Acorn's & John's school s.r.o. - prodloužení smlouvy

ikona souborupříloha 1

8.

Různé

8.1

ikona souboruNávrh na udělení čestného občanství

9.

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

10.

Závěr zasedáníMATERIÁLY NA STŮL:

BODNÁZEV MATERIÁLU
  
  
  
  
  

12.2.2018 11:03:13 | přečteno 937x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 130888
Za den: 15227
Online návštěvníků: 258
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load