Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k ZM - 19. 6. 2017

29.  zasedání Zastupitelstva města Přerova se bude konat dne 19. června 2017, v 16.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. T.G.M. v Přerově

ikona souboruPředlohy ve formátu ZIP k 9. 6. 2017

 Bod NÁZEV NÁVRHU – TÉMA

1.

ikona souboruZahájení, program

ikona souborupříloha

2.

Informace o činnosti Rady města od 28. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

2.1

ikona souboruZápisy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

2.2

ikona souboruZáměr poskytnutí dotace – FBC Přerov, z.s.

2.3 

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha 

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - nepeněžitý vklad nemovitých věcí do základního kapitálu obchodní společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. - pozemků p.č. 6603/1, p.č. 6603/2 včetně stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 311, příslušné k části obce Přerov I-Město, p.č. 6604/1 a p.č. 6604/2 včetně jiné stavby č.p. 3187, příslušné k části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – budovy občanského vybavení č.p. 3163 příslušné k části obce Přerov I – Město, která je součástí pozemku p.č. 4815 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha

3.1.3

ikona souboruZáměr úplatného  převodu nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 509/3 v k.ú. Předmostí – předkupní právo

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku  p.č.  5388/3 v k.ú.  Přerov.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.1.5

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6128 v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha

3.1.6

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova –  části pozemku  p.č.  6590/1, ost. plocha  označeného dle geometrického plánu č. 6522-9/2017 jako pozemek p.č. 6590/77 ost. plocha o výměře 314 m2 v k.ú.  Přerov.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.1.7

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – převod nemovitých  věcí do majetku statutárního města Přerova - částí pozemků p.č.  5176/39, p.č. 5466/62, p.č. 5466/66, p.č. 5466/77 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města Přerova části pozemku p.č. 2051/9 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

ikona souborupříloha č. 6

3.2.2

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky č.  2631/103 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 2631, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/6 zast. pl.  a nádvoří  v k.ú. Přerov (Vaňkova 14)

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.3.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov – převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova  pozemku p.č.  6211/1 v  k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha

3.6.1

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 6505/43, p.č. 6505/44, p.č. 6505/45 , vše v k.ú. Přerov, prominutím povinností (dluhu) osobám  povinným z předkupního práva

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

3.6.2

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7164/24, v k.ú. Přerov prominutím povinnosti (dluhu) osobám  povinným  z předkupního práva

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.6.3

ikona souboruKomplexní pozemková úprava v k.ú. Lýsky - "Plán společných zařízení"

ikona souborupříloha

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 9 a 10

ikona souborudůvodová zpráva

4.2

ikona souboruInformace o hospodaření společností s majetkovou účastí města

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

ikona souborupříloha č. 6

4.3

ikona souboruObecně závazná vyhláška č..../2017, o regulaci provozování hazardních her

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

4.4

ikona souboruDotace Společnosti pro orbu České republiky na 44. mistrovství republiky v orbě v Přerově

ikona souborupříloha

4.5

ikona souboruDotace pro Moravský institut vzdělávání, o.p.s. na účast žáků na světovém finále Dance World Cup

ikona souborupříloha

5.

Rozvojové záležitosti

5.1

ikona souboruSchválení záměru zadat veřejnou zakázku s názvem:  "Využití hotelu Strojař"

ikona souborupříloha

5.2

ikona souboruUrbanistická soutěž na okolí tzv.průpichu

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

5.3

ikona souboruPoskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI

ikona souborupříloha

6.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

6.1

ikona souboruSchválení záměru zadat veřejnou zakázku „Zajištění dodávek elektrické energie na období 2018 a 2019“

ikona souborupříloha

6.2

ikona souboruSchválení záměru zadat veřejnou zakázku „Centrální pojištění statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací“

7.

Školské záležitosti

7.1

ikona souboruVolejbal Přerov, z.s. – poskytnutí dotace

8.

Sociální záležitosti

8.1

ikona souboruŽádost o dotaci - Linka bezpečí, z. s.

8.2

ikona souboruKojetín - žádost o poskytnutí příspěvku na úhradu sociálních služeb

9.

Různé

9.1

ikona souboruPoskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2017

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

9.2

ikona souboruPoskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2017

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

ikona souborupříloha č. 6

ikona souborupříloha č. 7

ikona souborupříloha č. 8

9.3

ikona souboruRevitalizace sadů v Předmostí

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

9.4

ikona souboruNávrh na zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2016, o zákazu kouření na dětských hřištích

ikona souborupříloha

9.5

ikona souboruNovela vnitřního předpisu "Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Přerova"

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

9.6

ikona souboruŽádost o zkrácení doby nočního klidu

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

10.

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

11.

Závěr zasedání


MATERIÁLY NA STŮL:

BODNÁZEV MATERIÁLU
  
  
  
  
  
  
  
12.6.2017 15:04:49 | přečteno 532x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 18171
Za týden: 577138
Za den: 102497
Online návštěvníků: 1866
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load