Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k ZM - 19. 9. 2016

20.  zasedání Zastupitelstva města Přerova se bude konat dne 19. září 2016, v 16.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. T.G.M. v Přerově

ikona souboruPředlohy ve formátu ZIP k 9. 9. 2016

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

ikona souboruZahájení, program

ikona souborupříloha

2.

Informace o činnosti Rady města od 19. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

2.1

ikona souboruNávrh na personální změny

2.2

ikona souboruZápisy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

ikona souborupříloha 6

ikona souborupříloha 7

ikona souborupříloha 8

ikona souborupříloha 9

ikona souborupříloha 10

2.3

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha 1

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 887 v k.ú. Henčlov.

ikona souborupříloha 1

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 433/7 v k.ú. Předmostí.

ikona souborupříloha 1

3.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 5307/624 v  k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

3.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 374 v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

3.1.5

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov části  pozemku p.č. 1254/1,  lesní pozemek v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.1.6

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov – vzájemné bezúplatné převody nemovitých věcí -  areál Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova  a  Střední zdravotní školy v Přerově.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.1.7

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 124 v k.ú. Čekyně

ikona souborupříloha 1

3.1.8

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je budova č.p. 1573, bydlení, příslušná k části obce Přerov I. -Město

ikona souborupříloha 1

3.2.1

ikona souboruBezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -části pozemku p.č. 5290/2,  v k.ú.  Přerov.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.2.2

ikona souboruBezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 5290/103, p.č. 5290/2, oba v k.ú.  Přerov.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.2.3

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova -  části  pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov .

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.2.4

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova -  části  pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov .

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.3.1

ikona souboruÚplatný převod souboru nemovitých věcí v ul. Škodova v Přerově z vlastnictví společnosti OPERA Bohemia s.r.o. do vlastnictví statutárního města Přerova

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.3.2

ikona souboruBezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 5290/4, p.č. 5290/66, p.č. 5290/67, p.č. p.č. 5297/1, p.č. 5290/3, p.č. 5290/100, vše  v k.ú.  Přerov.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.3.3

ikona souboruBezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 5290/105, p.č. 5290/72, p.č. 5290/117,  vše  v k.ú.  Přerov.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.3.4

ikona souboruBezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6863/3, v k.ú.  Přerov.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.3.5

ikona souboruÚplatný převod do majetku statutárního města Přerova - účelové komunikace včetně odkanalizování, komunikace pěší veřejné, ostrůvku okružní křižovatky, veřejného osvětlení, terénních a sadových úprav v rámci stavby „Obchodní a nákupní centrum Kasárna Přerov“.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

3.4.1

ikona souboruSměna pozemku p.č. 3/5 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova za pozemek p.č. 5102/2 v k.ú. Troubky nad Bečvou ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Přerov-Předmostí

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

3.6.1

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 892/8, p.č. 890/1, p.č. 890/2, p.č. 822, p.č. 823/1, p.č. 823/2, p.č. 823/3, p.č. 821/1, p.č. 821/2, p.č. 891/1, p.č. 891/2, vše v k.ú. Přerov, prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního práva.

ikona souborupříloha 1

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 15 a 16

ikona souborupříloha 1

5.

Rozvojové záležitosti

5.1

ikona souboruMosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská

ikona souborupříloha 1

5.2

ikona souboruZměna č. 4A, 6 a 8 Územního plánu města Přerova - vydání

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

ikona souborupříloha 6

5.3

ikona souboruZměna č. 9 a 10 Územního plánu města Přerova - zadání

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

6.

ikona souboruVyhlášení dotačních programů pro rok 2017 

ikona souborupříloha 1

7.

Školské záležitosti

7.1

ikona souboruŽádost o poskytnutí dotace - Sportovní klub Přerov 1908 z.s.

ikona souborupříloha 1

8.

Sociální záležitosti

8.1

ikona souboruŽádost o dotaci - Jdeme Autistům Naproti z.s.

8.2

ikona souboruŽádost o dotaci - o.s. KAPPA-HELP

8.3

ikona souboruPrevence kriminality

9. ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu 

10.

Závěr zasedáníMATERIÁLY NA STŮL:

BOD NÁZEV MATERIÁLU
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
12.9.2016 13:09:38 | přečteno 2282x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49968418
Za týden: 229564
Za den: 61797
Online návštěvníků: 1063
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load