Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k ZM - 20. 2. 2017

25.  zasedání Zastupitelstva města Přerova se bude konat dne 20. února 2017, v 16.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. T.G.M. v Přerově

ikona souboruPředlohy ve formátu ZIP ke dni 10.2.2017

 Bod NÁZEV NÁVRHU – TÉMA

1.

ikona souboruZahájení, program

ikona souborupříloha

1.1

Vystoupení Ing. Milana Kalného, prezentace projektu „Dluhonské mosty“

2.

Informace o činnosti Rady města od 24. zasedání Zastupitelstva,, informace z výborů

2.1

ikona souboruVýbor pro místní části - studie revitalizace rybníků v Předmostí

ikona souborupříloha

2.2

ikona souboruVýbor pro místní části - studie revitalizace suchého poldru v Újezdci

ikona souborupříloha

2.3

ikona souboruNávrhy na personální změnu

2.4

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5063/3  v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha

3.1.2

ikona souboruZáměr dispozice se zbytným a nepotřebným majetkem statutárního města Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – objektu rodinný dům č.p. 35, příslušný k části obce Přerov VIII-Henčlov, který je součástí pozemku p.č. 155/1, části pozemku p.č. 155/1, objektu zemědělské stavby č.p. 206, příslušný k části obce Přerov VIII-Henčlov, který je součástí pozemku p.č. 155/2, pozemků p.č. 155/2, p.č. 48 a p.č. 155/4 vše v k.ú. Henčlov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.3.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 239/7 a pozemku p.č. st. 541 oba v k.ú. Předmostí

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

3.6.1

ikona souboruŽádost o uznání vydržení vlastnického práva k části pozemku p.č. 633/41 v k.ú. Předmostí a částem pozemků p.č. 526/5 a p.č. 633/41 v k.ú. Předmostí

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření - převody - část 1

ikona souborupříloha

4.2

ikona souboruRozpočtové opatření - převody - část 2

ikona souborupříloha

4.3

ikona souboruRozpočtové opatření č. 2 a 3

ikona souborupříloha

5.

Rozvojové záležitosti

5.1

ikona souboruStrategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014 - 2020 - naplňování Akčního plánu na r. 2014-2016, návrh Akčního plánu na r. 2017-2018

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

5.2

ikona souboruÚzemní studie veřejného prostranství místní části Přerov XII-Žeravice a Přerov IV-Kozlovice

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

ikona souborupříloha č. 6

ikona souborupříloha č. 7

ikona souborupříloha č. 8

ikona souborupříloha č. 9

6.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

6.1

ikona souboruSchválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku „Demolice bytových domů na ulici Škodova v Přerově“

6.2

ikona souboruSchválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku „Regenerace sídliště Přerov II – Předmostí, 12. etapa“

7.

Školské záležitosti

7.1

ikona souboruPředání dokončeného technického zhodnocení k hospodaření Mateřské škole Píšťalka, Přerov, Máchova 8

ikona souborupříloha

8.

Různé

8.1

ikona souboruDotace na III. etapu celkové obnovy kaple sv. Jiří v Přerově.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

8.2

ikona souboruNávrh na zvýšení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova a návrh na stanovení dne, od kterého bude poskytována zvýšená odměna neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova.

ikona souborupříloha

9.

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

10.

Závěr zasedání


MATERIÁLY NA STŮL:

BODNÁZEV MATERIÁLU
 2.3.1 ikona souboruMateřská škola Přerov, Optiky 14 – návrh na vyhlášení konkursního řízení
  
  
  
  
  
  
  
  
13.2.2017 13:09:36 - aktualizováno 15.2.2017 11:07:38 | přečteno 1435x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49978776
Za týden: 427963
Za den: 74030
Online návštěvníků: 1323
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load