Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k ZM - 20. 6. 2016

18.  zasedání Zastupitelstva města Přerova se bude konat dne 20. června 2016, v 16.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. T.G.M. v Přerově

 ikona souboruPředlohy ve formátu ZIP k 10.6.2016

 Bod  NÁZEV NÁVRHU – TÉMA

1.

ikona souboruZahájení, program

ikona souborupříloha 1

2.

Informace o činnosti Rady města od 17. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

2.1

ikona souboruZápis z kontroly provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha 1

2.2

ikona souboruNávrh na personální změnu

2.3

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha 1

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov – pozemků p.č. 6868/164, p.č. 6868/154, p.č. 6868/155, p.č. 6868/163, p.č. 910/1,  jehož součástí je objekt č.p. 631, p.č. 6868/162, p.č.6868/64 vše v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

3.1.2

ikona souboruZáměr převodu nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – úplatný převod nebytové jednotky č. 2611/103 v objektu k bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 2612, příslušném pro část obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov -  úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov  - části  pozemku p.č. 708, ostatní plocha silnice v k.ú.  Penčičky

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 358 v k.ú. Předmostí

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.1.5

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemků  p.č. 2167/7, p.č. 4969/5,  oba  v k.ú.  Přerov.

ikona souborupříloha 1

3.1.6

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí v  majetku statutárního města Přerova  - pozemků p.č. 2637/15, p.č. 2637/16, p.č. 2637/17, p.č. 3345/12, za část pozemku p.č. 4669/1, v majetku fyzické osoby, vše v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.1.7

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 3691/1 v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.2.2

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  - části pozemku p.č  5297/2  v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.2.3

ikona souboruBezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova, částí pozemků p.č. 118, p.č. 152, p.č. 13, p.č. 5, vše v k.ú. Čekyně, částí pozemků  p.č. 134/1, p.č. 191/1, p.č. 13, p.č. 174, p.č. 175, p.č. 198, vše v k.ú. Penčičky.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

3.2.4

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 677 v k.ú. Čekyně 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.2.5

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 151/8 v k.ú. Vinary u Přerova

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.3.1

ikona souboruBezúplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova- pozemku p.č. 599 v k.ú. Újezdec u Přerova - změna usnesení.

ikona souborupříloha 1

3.3.2

ikona souboruPřevod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2604/3 v k.ú. Troubky nad Bečvou  1305/2 v k.ú. Henčlov a p.č. 7213, p.č. 7216 v k.ú.  Přerov.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.7.1

ikona souboruŽádost o  sepsání splátkového kalendáře

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 11

ikona souborupříloha 1

4.2

ikona souboruUpuštění od vymáhání pohledávek z důvodu nedobytnosti

ikona souborupříloha 1

4.3

ikona souboruInformace o hospodaření společností s majetkovou účastí města

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

ikona souborupříloha 6

ikona souborupříloha 7

5.

Rozvojové záležitosti

5.1

ikona souboruZměna č. 5 Územního plánu města Přerova - vydání

ikona souborupříloha  1

ikona souborupříloha 2

5.2

ikona souboruZměna č. 9 Územního plánu města Přerova - schválení pořízení

5.3

ikona souboruZměna č. 10 Územního plánu města Přerova - schválení pořízení

5.4

ikona souboruPilotní projekt podzemních kontejnerů na komunální odpad

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

5.5

ikona souboruAreál Mamutov - 1. etapa

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

6.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

6.1

ikona souboruSchválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku „LHC Přerov 2 - první sadba do nepřipravené půdy - jamková, vylepšování, strojní příprava půdy“

7.

Školské záležitosti

7.1

ikona souboruŽádost o poskytnutí dotace – Veslařský klub Přerov, z.s.

7.2

ikona souboruŽádost o poskytnutí dotace – ÚAMK - AMK BIKETRIAL PŘEROV

8.

Sociální záležitosti

8.1

ikona souboruŽádost o dotaci - Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava

9.

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

10.

Závěr zasedání


MATERIÁLY NA STŮL:

13.6.2016 12:15:23 - aktualizováno 13.6.2016 12:49:31 | přečteno 842x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 0
Za týden: 617153
Za den: 106433
Online návštěvníků: 2431
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load