Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k ZM - 21. 5. 2018

39. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se bude konat v pondělí 21. května 2018, v 15.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. T.G.M. v Přerově

 Bod NÁZEV NÁVRHU – TÉMA 

1.

ikona souboruZahájení, program

ikona souborupříloha

2.

ikona souboruInformace o činnosti Rady města Přerova od 38. zasedání Zastupitelstva (dle § 99 zákona o obcích), informace z výborů

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 8/1 v k.ú. Újezdec u Př.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101 v budově bytový dům č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku  p.č. 75/10 v k.ú. Přerov (Kainarova 4, 5, 6/Kratochvílova 29)

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.2.2

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – objektu administrativy č.p. 1117,  příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2, pozemky p.č. 2294/2,  p.č. 2294/6 a p.č. 2294/7 vše v k.ú. Přerov (Chemoprojekt)

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

3.2.3

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města Přerova -  části  pozemku p.č. 5734/20 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.2.4

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - budovy jiná stavba č.p. 2822, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 4293/44 a pozemku p.č. 4293/44  v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 48)

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.4.1

ikona souboruSměna nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - části  pozemku p.č. 2883/28 v k.ú. Přerov za pozemek p.č. 510/17 a id. podíl ¾ pozemku p.č. 510/9 oba v k.ú. Předmostí ve vlastnictví EMOS property s.r.o.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

ikona souborupříloha č. 6

3.6.1

ikona souboruVypořádání majetkoprávních vztahů k nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - dodatek č. 17 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova

ikona souborupříloha

3.6.2

ikona souboruŽádost notářky s nabytím nemovité věci

4.

ikona souboruZávěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2017

ikona souboruúvod

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupřílohy

ikona souboruvýkaz

5.

Finanční záležitosti

5.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 8 a 9

ikona souborudůvodová zpráva

5.2

ikona souboruRozpočtové opatření č. 8 a 9 - dodatek

5.3

ikona souboruDotace na natáčení filmu pro studenta režie na Filmové a televizní fakultě Akademie Múzických Umění v Praze

ikona souborupříloha

6.

Rozvojové záležitosti

6.1

ikona souboruRegulační plán PŘEDNÁDRAŽÍ – PRŮPICH - zadání

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

6.2

ikona souboruUspořádání silniční sítě v souvislosti s výstavbou I/55 průtahu centrem, 1. etapa

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

7.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

7.1

ikona souboruSchválení záměru zadat veřejnou zakázku „Energetická opatření v budově Palackého 1381/25 v Přerově – výměna oken“

8.

Školské záležitosti

8.1

ikona souboruPosílení provozního příspěvku mateřských škol zřizovaných statutárním městem Přerov v roce 2018

8.2

ikona souboruZákladní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 2018/2019 

ikona souborudůvodová zpráva

8.3

ikona souboruŽádost o poskytnutí dotace – Jiří Tkadlčík

9.

Různé

9.1

ikona souboruPlán udržitelné mobility

ikona souborupříloha

9.2

ikona souboruPoskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2018

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3 

9.3

ikona souboruPoskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2018

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

9.4

ikona souboruFinanční spoluúčast statutárního města Přerova na obnově kaple sv. Jiří v Přerově.

10.

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

11.

Závěr zasedání


MATERIÁLY NA STŮL:

14.5.2018 13:46:55 - aktualizováno 21.5.2018 10:44:16 | přečteno 1782x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49961216
Za týden: 449891
Za den: 51639
Online návštěvníků: 1836
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load