Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k ZM - 21. 8. 2017

30.  zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se bude konat dne 21. srpna 2017, v 15.00 hodin ve velkém sále Městského domu na náměstí T.G.M. v Přerově

ikona souboruPředlohy ve formátu ZIP ke dni 11.8.2017

 BODNÁZEV NÁVRHU – TÉMA

1.

ikona souboruZahájení, program

ikona souborupříloha 1

2.

Informace o činnosti Rady města od 29. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

2.1

ikona souboruInformace z Výboru pro místní části - komunikace U parku v Lověšicích

2.2

ikona souboruInformace z Výboru pro místní části - systém měření rychlosti na křižovatce Hulínská -  k podjezdu u Lověšic, systém vážení nákladních automobilů a měření rychlosti na ul. Grymovská v Kozlovicích.

ikona souborupříloha 1 

2.3

ikona souboruNávrh na změnu Jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha 1

2.4

ikona souboruPřehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních za I. pololetí roku 2017

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

2.5

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 29. zasedání Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha 1

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 3991, jehož součástí je stavba - objekt bydlení č.p. 2076, příslušný k části obce Přerov I-Město,  v k.ú. Přerov (Svépomoc I/46)

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků v k.ú. Přerov v souvislosti s realizací stavby „Silnice I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa“

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

ikona souborupříloha 6

ikona souborupříloha 7

ikona souborupříloha 8

3.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov -  úplatný převod nemovitých věcí -  pozemků p.č. 6505/37, p.č. 6505/39 oba v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

3.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 6824/11 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.1.5

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 273/5, p.č. 273/6, p.č. 273/7, p.č. 273/8 a p.č. 273/9 všechny v k.ú. Čekyně

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.1.6

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova -  pozemku p.č. 528/18 v k.ú. Předmostí

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.1.7

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku - pozemku p.č. 301/1 k.ú - Henčlov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 205 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.2.2

ikona souboruBezúplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 486  v k.ú. Kozlovice u Přerova

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.2.3

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 258 v k.ú. Penčice

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.3.1

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1000/24  v k.ú. Újezdec u Přerova

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.3.2

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov -  pozemků p.č. 5307/108, p.č. 5307/109, p.č. 5307/110, p.č. 5307/220, p.č. 5307/228, p.č. 5307/234, p.č. 5307/235 vše v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.3.3

ikona souboruPřevod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 15, p.č. 16, p.č. 20, p.č.75, p.č. 287/1 vše v k.ú. Čekyně

ikona souborupříloha 1

3.6.1

ikona souboruVypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve vlastnictví statutárního města Přerova - dodatek č. 15 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova - movité věci

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.6.2

ikona souboruVypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve vlastnictví statutárního města Přerova - dodatek č. 16 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova -Památník Jednoty bratrské

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.6.3

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 627/28 v k.ú. Předmostí, prominutí povinnosti osobě povinné z předkupního práva.

ikona souborupříloha 1

3.7.1

ikona souboruŽádost o prominutí poplatku z prodlení

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.7.2

ikona souboruUpuštění od vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti a její převod na podrozvahu

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 12 a 13

ikona souborupříloha 1

4.2

ikona souboruInformace o hospodaření společnosti s majetkovou účastí města

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

5.

Rozvojové záležitosti

5.1

ikona souboruPlán udržitelné mobility města Přerova

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

ikona souborupříloha 6

ikona souborupříloha 7

ikona souborupříloha 8

ikona souborupříloha 9

ikona souborupříloha 10

ikona souborupříloha 11

ikona souborupříloha 12

ikona souborupříloha 13

ikona souborupříloha 14

ikona souborupříloha 15

ikona souborupříloha 16

ikona souborupříloha 17

ikona souborupříloha 18

ikona souborupříloha 19

ikona souborupříloha 20

ikona souborupříloha 21

ikona souborupříloha 22

ikona souborupříloha 23

ikona souborupříloha 24

ikona souborupříloha 25

6.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

6.1

ikona souboruVeřejná zakázka „Centrální pojištění statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací“  -  schválení uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání

ikona souborupříloha 1

6.2

ikona souboruVeřejná zakázka „Zajištění dodávek elektrické energie na období 2018 a 2019“  -  schválení uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání

ikona souborupříloha 1

7.

Školské záležitosti

7.1

ikona souboruPředání dokončeného technického zhodnocení k hospodaření Základní škole Přerov,

ikona souborupříloha 1

7.2

ikona souboruCírkevní mateřská škola v Přerově – dotace pro školní rok 2017/2018

7.3

ikona souboruZáměr poskytnutí dotace – TK PRECHEZA Přerov z.s.

7.4

ikona souboruZáměr poskytnutí dotace – Sportovní klub Žeravice, spolek

ikona souborupříloha 1

8.

Různé

8.1

ikona souboruVzdání se funkce přísedícího k Okresnímu soudu v Přerově.

ikona souborupříloha 1

8.2

ikona souboruŽádost notáře - nesouhlas s nabytím nemovitých věcí

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

9.

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

10.

Závěr zasedání


MATERIÁLY NA STŮL:

BODNÁZEV MATERIÁLU
  
  
  
  
  
  
  
14.8.2017 13:50:14 - aktualizováno 14.8.2017 14:04:26 | přečteno 1459x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49968216
Za týden: 427340
Za den: 68360
Online návštěvníků: 948
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load