Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k ZM - 22. 8. 2016

19.  zasedání Zastupitelstva města Přerova se bude konat dne 22. srpna 2016, v 16.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. T.G.M. v Přerově

ikona souboruPředlohy ve formátu ZIP k 12. 8. 2016

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

ikona souboruZahájení, program

ikona souborupříloha

2.

Informace o činnosti Rady města od 18. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

2.1

ikona souboruPřehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních za I. pololetí roku 2016

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

2.2

ikona souboruNávrh na personální změnu

2.3

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemků  p.č. 6129, p.č. 6130,  oba  v k.ú.  Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 649/20,  v k.ú.  Kozlovice u Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1019/14,  v k.ú.  Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4306/33 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.1.5

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova/převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  –  pozemku p.č. 592 v k.ú. Kozlovice u Přerova

ikona souborupříloha

3.1.6

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 408 v k.ú. Újezdec u Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.1.7

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 60/4 a p.č. 60/12 oba v k.ú. Popovice u Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.1.8

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 239/7 a pozemku p.č. st. 541 oba v k.ú. Předmostí

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.1.9

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova  - bezúplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 526/1 v k.ú. Předmostí

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.1.10

ikona souboruZáměr převodu nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101 v objektu k bydlení č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušném pro část obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 75/10 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí - pozemku p.č. 6577/178 v k.ú. Přerov včetně budovy – jiné stavby č.p. 3467, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 6577/178 v k.ú. Přerov, a pozemku p.č. 1538/23 v k.ú. Žeravice včetně budovy – jiné stavby č.p. 250, příslušné k části obce Přerov XII-Žeravice, která je součástí pozemku p.č. 1538/23 v k.ú. Žeravice, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.2.2

ikona souboruÚplatný  převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 72/1 v k.ú. Lověšice u Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.3.1

ikona souboruPřevod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 1260/4 a částí pozemku p.č. 1248 oba v k.ú. Újezdec u Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

3.6.1

ikona souboruZměna zřizovací listiny Kulturních a informačních služeb města Přerova - uzavření dodatku č. 14  - provozování kina Hvězda

ikona souborupříloha

3.6.2

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 814/3, p.č. 814/6, p.č. 814/7, p.č. 814/8, p.č. 880/2, p.č. 880/8, p.č. 881/1, p.č. 881/2, p.č. 883/3, p.č. 883/4, p.č. 883/5, p.č. 892/10, p.č. 892/11, p.č. 7289/18,  p.č. 7289/19,  p.č. 7289/20,  p.č.7289/24,  p.č. 7289/25,  p.č. 7289/26,  p.č. 7289/27, p.č. 7289/28,  p.č. 7289/29,  p.č. 7289/30,  p.č. 7289/31,  p.č. 7289/32,  vše v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobě povinné z předkupního práva

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.6.3

ikona souboruDohoda o uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 479/19 v k.ú. Předmostí

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.7.1

ikona souboruŽádost o sepsání splátkového kalendáře

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 14

ikona souborupříloha

5.

Rozvojové záležitosti

5.1

ikona souboruSilnice I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa - záměr spolufinancování

ikona souborupříloha

6.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

6.1

ikona souboruCentralizace nákupů příspěvkových organizací města - implementace nákupního a controllingového systému CENTRES

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

7.

Školské záležitosti

7.1

ikona souboruFinancování speciálního pedagoga po ukončení udržitelnosti evropských projektů u Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16 a Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov – Předmostí, Hranická 14

ikona souborudůvodová zpráva

7.2

ikona souboruŽádost o poskytnutí dotace – DRAGON FORCE PŘEROV

ikona souborudůvodová zpráva

7.3

ikona souboruŽádost o poskytnutí dotace – Jan Vojtek

8.

Různé

8.1

ikona souboruNávrhy na označení "čestný hrob"

ikona souborupříloha

8.2

ikona souboruFinanční příspěvek z rezervy Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 a finanční spoluúčast města na obnově kaple sv. Jiří v Přerově

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

8.3

ikona souboruŽelezniční zastávka Přerov - Předmostí

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

8.4

ikona souboruStanovení dalšího postupu ve věci škody statutárního města Přerova odpovídající pokutě uložené ÚOHS

ikona souborupříloha

8.5

ikona souboruŽádost notářky - souhlas s nabytím nemovité věci

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

8.6

ikona souboruŽádost notářky - souhlas s nabytím nemovité věci

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

9.

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

10.

Závěr zasedání


MATERIÁLY NA STŮL:

BODNÁZEV MATERIÁLU
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
15.8.2016 11:06:51 | přečteno 797x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 5619
Za týden: 359663
Za den: 54013
Online návštěvníků: 788
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load