Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k ZM - 23. 1. 2017

24.  zasedání Zastupitelstva města Přerova se bude konat dne 23. ledna 2017, v 16.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. T.G.M. v Přerově

ikona souboruPředlohy ve formátu ZIP ke dni 13. 1. 2017

BOD

název NÁVRHU – téma

1. ikona souboruZahájení, program
2. ikona souboruSložení slibu člena Zastupitelstva města Přerova 

3.

Informace o činnosti Rady města od 23. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

3.1

ikona souboruZápis z kontroly provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

ikona souborupříloha 6

ikona souborupříloha 7

ikona souborupříloha 8

ikona souborupříloha 9

ikona souborupříloha 10

3.2

ikona souboruUrbanistická soutěž na okolí tzv. průpichu

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.3

ikona souboruPřehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních za II. pololetí roku 2016

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

3.4

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha 1

4.

Majetkoprávní záležitosti

4.3.1

ikona souboruBezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova pozemku p.č. 1784 v  k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

4.6.1

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 708 ostatní plocha, silnice v k.ú. Penčičky, prominutí povinností (dluhu) osobě povinné z předkupního práva

ikona souborupříloha 1

4.6.2

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 15, p.č. 16, p.č. 20 a p.č. 287 vše v k.ú. Čekyně  prominutí povinností (dluhu) osobě povinné z předkupního práva

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

4.7.1

ikona souboruŽádost o prominutí poplatku z prodlení

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

4.7.2

ikona souboruŽádost o sepsání splátkového kalendáře

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

5.

Finanční záležitosti

5.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 1

ikona souborupříloha 1

6.

Rozvojové záležitosti

6.1

ikona souboruPlán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje – změna, aktualizace

ikona souborupříloha 1

6.2

ikona souboruZměna Územního plánu Prosenice

ikona souborupříloha 1

7.

ikona souboruDotační programy statutárního města Přerova pro rok 2017

ikona souborupříloha 1

8.

Školské záležitosti

8.1

ikona souboruSloučení Mateřské školy Přerov, Optiky 14

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

9.

Různé

9.1

ikona souboruVyhlášení Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2017

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

9.2

ikona souboruNávrh na uzavření dohody o narovnání se společností RotaGroup s.r.o.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

  

9.3

ikona souboruUzavření dohody o splátkách

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

9.4

ikona souboruŽádost notářky - souhlas s nabytím nemovité věci

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

10.

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

11.

Závěr zasedání

MATERIÁLY NA STŮL:

BOD NÁZEV MATERIÁLU
 3.3.1  ikona souboruNávrh na personální změnu
   
   
   
   
16.1.2017 12:06:41 | přečteno 666x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 22194
Za týden: 581161
Za den: 106520
Online návštěvníků: 1930
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load