Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k ZM - 24. 10. 2017

32.  zasedání Zastupitelstva města Přerova,které se bude konat v úterý 24. října 2017, v 15.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. T.G.M. v Přerově

ikona souboruPředlohy ve formátu ZIP ke dni 13. 10. 2017

BOD

název NÁVRHU – téma

  

1.

ikona souboruZahájení, program

ikona souborupříloha 1

2.

Informace o činnosti Rady města od 31. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

2.1

ikona souboruZákladní škola Přerov, Želatovská 8 – zaměření na lední hokej

ikona souborupříloha 1

2.2

ikona souboruNávrh na personální změny

2.3

ikona souboruNávrh na personální změnu

2.4

ikona souboruInformace z Výboru pro místní části - návrh na vyčlenění finančních prostředků "na hlavu"

2.5

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 31. zasedání Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha 1

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr úplatného převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6505/38, podílu id. 17/24 pozemku p.č. 6505/35, oba  v k.ú. Přerov – předkupní právo

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 408 orná půda v k.ú. Újezdec u Přerova

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí  z majetku  statutárního města Přerova – nebytových prostor v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

ikona souborupříloha 6

ikona souborupříloha 7

ikona souborupříloha 8

ikona souborupříloha 9

ikona souborupříloha 10

ikona souborupříloha 11

ikona souborupříloha 12

ikona souborupříloha 13

ikona souborupříloha 14

ikona souborupříloha 15

ikona souborupříloha 16

ikona souborupříloha 17

ikona souborupříloha 18

ikona souborupříloha 19

ikona souborupříloha 20

ikona souborupříloha 21

ikona souborupříloha 22

ikona souborupříloha 23

ikona souborupříloha 24

3.2.2

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4668/1 v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.2.3

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2680/21 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

3.3.1

ikona souboruBezúplatný  převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 599/4  v k.ú. Újezdec u Přerova - změna usnesení.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.4.1

ikona souboruSměna nemovitých věcí -  pozemku p.č. 896 v k.ú. Čekyně v majetku statutárního města Přerova za pozemky p.č. 4816/2 a p.č. 6834/13 v k.ú. Přerov ve vlastnictví Lesů ČR s.p. Lesní správy Prostějov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

3.6.1

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7279/14,  částem pozemku p.č. 4128, vše v k.ú. Přerov, prominutím povinnosti (dluhu) osobě povinné z předkupního práva.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.7.1

ikona souboruOdpis pohledávky a její převod na podrozvahu

ikona souborupříloha 1

3.7.2

ikona souboruOdpis pohledávky a její převod na podrozvahu

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

ikona souborupříloha 6

ikona souborupříloha 7

3.7.3

ikona souboruProminutí nedoplacené části vyčísleného poplatku z prodlení a vrácení již zaplacené částky

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.7.4

ikona souboruŽádost o sepsání splátkového kalendáře

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 16 a 17

ikona souborupříloha 1

4.2

ikona souboruMimořádná finanční dotace pro Moravskou hasičskou jednotu - hasičský sbor Přerov na automatický externí defibrilátor Lifepak 1000

ikona souborupříloha 1

5.

Rozvojové záležitosti

5.1

ikona souboruZpráva o uplatňování Územního plánu města Přerova

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

6.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

6.1

ikona souboruSchválení účasti Statutárního města Přerov v centralizovaném zadání veřejné zakázky na stavební práce „Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov-Předmostí“

ikona souborupříloha 1

7.

Různé

7.1

ikona souboruDodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje

ikona souborupříloha 1

7.2

ikona souboruSmlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území Statutárního města Přerova

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

7.3

ikona souboruŽádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a prominutí souvisejícího penále v plné výši

ikona souborupříloha 1

7.4

ikona souboruNávrh Škodní komise - Krácení dotace u projektu CZ.1.06/2.1.00/09.07382 s názvem „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“ ve výši 387.887,47 Kč

ikona souborupříloha 1

7.5

ikona souboruKontrola plnění usnesení 705/24/10/2017  - podnět ve věci zhodnocení kvality vánočních trhů v roce 2016, vánoční oslavy 2017.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

8.

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

9.

Závěr zasedání

16.10.2017 12:21:47 | přečteno 593x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 17632
Za týden: 606682
Za den: 66944
Online návštěvníků: 695
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load