Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k ZM - 24. 4. 2017

27.  zasedání Zastupitelstva města Přerova se bude konat dne 24. dubna 2017, v 16.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. T.G.M. v Přerově

ikona souboruPředlohy ve formátu ZIP k 13. 4. 2017

 Bod NÁZEV NÁVRHU – TÉMA

1.

ikona souboruZahájení, program

ikona souborupříloha

2.

Informace o činnosti Rady města od 26. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

2.1

ikona souboruNávrh Výboru pro místní části - dotační program

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

2.2

ikona souboruNávrh Výboru pro místní části - cyklostezky

2.3

ikona souboruZáměr realizace hokejbalového hřiště

ikona souborupříloha

2.4

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov – převod nemovité věci v majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 6577/199 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 228/19, p.č. 233/17 a p.č. 526/3 vše v k.ú. Lověšice u Přerova

ikona souborupříloha

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 30/54 v k.ú. Předmostí

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4 

3.2.2

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 30/53 v k.ú. Předmostí

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.3.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov - pozemků  p.č. 465/6, p.č. 649/12 a p.č. 667/2 v k.ú. Kozlovice u Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.3.2

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 62 v k.ú. Dluhonice

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.3.3

ikona souboru1. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – veřejného osvětlení vybudovaného na částech pozemků p.č. 213, p.č. 723/8, p.č. 723/14 a p.č. 722/8 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova 2. Bezúplatný převod komunikace do majetku statutárního města Přerova vybudované na pozemcích p.č. 723/14, p.č. 722/8 a p.č. 718/3 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova 3. Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  - pozemků p.č. 723/14 a p.č. 722/8 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova 4. Plánovací smlouva - lokalita Kozlovice

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

ikona souborupříloha č. 6

ikona souborupříloha č. 7

ikona souborupříloha č. 8

ikona souborupříloha č. 9

3.4.1

ikona souboruSměna nemovitých věcí v  majetku statutárního města Přerova  -  části pozemku  p.č. 4724/1, v majetku statutárního města Přerova,  za část pozemku p.č. 4669/1, v majetku fyzické osoby, vše v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.6.1

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7164/24, v k.ú. Přerov prominutím povinnosti (dluhu) osobě povinné  z předkupního práva

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.6.2

ikona souboruŽádost o uznání vydržení vlastnického práva k části pozemku p.č. 633/41 v k.ú. Předmostí  a částem pozemků p.č. 526/5 a p.č. 633/41 v k.ú. Předmostí

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.7.1

ikona souboruUpuštění od vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti a její převod na podrozvahu

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.7.2

ikona souboruUpuštění od vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti a její převod na podrozvahu

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 6

ikona souborudůvodová zpráva

4.2

ikona souboruSchválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 31.12.2016

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

ikona souborupříloha č. 6

ikona souborupříloha č. 7

ikona souborupříloha č. 8

ikona souborupříloha č. 9

4.3

ikona souboruUzavření smlouvy o úvěru

ikona souborupříloha

4.4

Dikona souboruotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na realizaci generální opravy výškové mobilní požární techniky AP 27 Tatra 815

ikona souborupříloha

5.

Rozvojové záležitosti

5.1

ikona souboruÚzemní plán města Přerova – změna č. 2

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

5.2

ikona souboruPlán udržitelné mobility - rozvojové scénáře dělby přepravní práce v dopravě

ikona souborudůvodová zpráva

6.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

6.1

ikona souboruProjekt "Modernizace agendových informačních systémů Magistrátu města Přerova"

6.2

ikona souboruNávrh na uzavření dohody o narovnání se společností JIPAST akciová společnost

ikona souborupříloha

7.

Školské záležitosti

7.1

ikona souboruZákladní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 2017/2018 

ikona souborudůvodová zpráva 

7.2

ikona souboruZákladní škola Přerov, U tenisu 4 – sportovní zaměření pro období 2018 - 2023

ikona souborudůvodová zpráva 

ikona souborupříloha

7.3

ikona souboruPlán oprav a údržby mateřských a základních škol na rok 2017

ikona souborupříloha

8.

Různé

8.1

ikona souboruNávrh na vydání obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem

ikona souborupříloha

8.2

ikona souboruNávrh na název ulice v Přerově, části Přerov VI-Újezdec

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

9.

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

10.

Závěr zasedání


MATERIÁLY NA STŮL:

BODNÁZEV MATERIÁLU
 


  
  
  
  
  
  
  
18.4.2017 11:03:19 - aktualizováno 19.4.2017 6:34:30 | přečteno 658x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 20264
Za týden: 579231
Za den: 104590
Online návštěvníků: 2093
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load