Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k ZM - 25. 6. 2018

40.  zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se bude konat v pondělí 25. června 2018, v 15.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. T.G.M. v Přerově

ikona souboruKompletní předlohy ke dni 15. 6. 2018 na stažení

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

ikona souboruZahájení, program

ikona souborupříloha 1

2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 39. zasedání Zastupitelstva (dle § 99 zákona o obcích), informace z výborů

2.1

ikona souboruPověření k provádění kontroly hospodaření obchodních společností, jejichž jediným společníkem je statutární město Přerov

2.2

ikona souboruVýsledky kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

2.2.1

ikona souboruNávrh na změnu jednacího řádu.

2.3

ikona souboruInformace o činnosti Rady města Přerova od 39. zasedání Zastupitelstva (dle § 99 zákona o obcích), informace z výborů

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov - pozemků p.č. 6749/1, p.č. 6749/2, p.č. 6749/3, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1269, příslušná k části obce Přerov I-Město, p.č. 6749/4, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1273, příslušná k části obce Přerov I-Město, p.č. 6749/5, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1268, příslušná k části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

3.1.2

ikona souboruPřevod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov- využití předkupního práva  k pozemku p.č. 4951/30 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

3.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí - pozemků p.č. st. 538, p.č. st. 539, p.č. st. 540, p.č. 30/22, p.č. 216/6, p.č. 216/9, p.č. 216/20, p.č. 216/24, p.č. 216/25, p.č. 216/31, p.č. 216/32, p.č. 216/33, p.č. 216/40, p.č. 236/1, p.č. 236/2, p.č. 236/4, p.č. 236/5, p.č. 237, p.č. 238/2, p.č. 238/4, p.č. 238/6, p.č. 238/11, p.č. 238/16, p.č. 238/17, p.č. 238/26, p.č. 238/28, p.č. 238/29, p.č. 238/32, p.č. 238/36, p.č. 239/1, p.č. 239/3, p.č. 357/1, p.č. 360/3, p.č. 360/4, p.č. 368/4, p.č. 520/2 a p.č. 656 všechny v k.ú. Předmostí za část pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod pozemku p.č. 6505/36 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha_1_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.2.2

ikona souboruPřevod nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov - nebytové jednotky č. 2630/101 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 2629, č.p. 2630, příslušné k části obce Přerov-Město, na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov (Optiky 3)

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.2.3

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –  podílu id. ½ pozemku p.č. 3675 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.2.4

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerov - pozemku  p.č. 5003 a části pozemku p.č. 328 oba  v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.3.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -  spoluvlastnických podílů pozemků p.č. 7166/116, p.č. 7166/136 p.č. 7166/48, p.č. 7166/93 vše v  k.ú. Přerov

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.4.1

ikona souboruSměna nemovitých věcí - pozemků p.č. 207/1, p.č. 208/1, části p.č. 2155/1 v majetku statutárního města Přerov za  pozemky p.č. 204/4, p.č. 234/4, p.č. 4969/5 a část pozemku p.č. 2167/7 v majetku PSS Přerovská stavební  a.s., Přerov, vše v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.6.1

ikona souboruZřízení práva stavby k pozemkům p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, p.č. 3345/2, p.č. 3345/14, p.č. 3345/16,  vše v k.ú. Přerov – prodloužení lhůty provedení stavby – dodatek č.1

ikona souborupříloha_1


 

3.7.1

ikona souboruŽádost o sepsání splátkového kalendáře

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

3.7.2

ikona souboruUpuštění od vymáhání pohledávky za panem T. Š. z důvodu nedobytnosti a její převod na podrozvahu

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 10, 11 a 12

ikona souborupříloha_1

4.2

ikona souboruInformace o hospodaření společností s majetkovou účastí města

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

5.

Příprava a realizace investic, dotacee a veřejné zakázky

5.1

ikona souboruVeřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora 2018 až 2020“ - schválení smlouvy o společnosti pro centralizované zadání

ikona souborupříloha_1

5.2

ikona souboruOzvučení zimního stadionu v Přerově

6.

Školské záležitosti

6.1

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace – Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně, z.s.

6.2

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace – NIGHT BIRDS - INLINE HOCKEY CLUB PŘEROV z.s.

6.3

ikona souboruPředfinancování projektu ZŠ Svisle

6.4

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace – TK PRECHEZA Přerov z.s.

6.5

ikona souboruPlán rozvoje sportu statutárního města Přerova 2018 - 2019

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

7.

Různé

7.1

ikona souboruZpracování urbanistické studie rozvoje místní části Dluhonice

7.2

ikona souboruNávrh na vydání obecně závazné vyhlášky č. .../2018, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2018

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

7.3

ikona souboruNávrh na pojmenování ulic v Přerově, částech Přerov I-Město, Přerov VI-Újezdec, Přerov VII-Čekyně

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

7.4

ikona souboruVodovody a kanalizace Přerov, a. s. - návrh Dohody o spolupráci při přípravě a realizaci stavby Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice – I. etapa v rámci projektu „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

8.ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

9.

Závěr zasedání

MATERIÁLY NA STŮL:

 Bod Název materiálu
 7.5ikona souboruStanovení počtu zastupitelů
  
  

18.6.2018 13:03:59 - aktualizováno 22.6.2018 9:01:49 | přečteno 745x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 9050
Za týden: 598100
Za den: 58362
Online návštěvníků: 1158
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load