Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k ZM - 27. 8. 2018

41.  zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se bude konat v pondělí 27. srpna 2018, v 15.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. T.G.M. v Přerově 


  

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

ikona souboruZahájení, program

ikona souborupříloha

2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 40. zasedání Zastupitelstva (dle § 99 zákona o obcích), informace z výborů

2.1

ikona souboruVýsledek kontroly provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha

2.2

ikona souboruInformace o činnosti Rady města Přerova od 40. zasedání Zastupitelstva (dle § 99 zákona o obcích), informace z výborů

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova –  p.č. 807/1, p.č. 808/3, p.č. 813, p.č. 814/1,p.č. 814/2 - na pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 814/4, p.č. 814/5, p.č. 879/1- součástí je stavba bez čp/če, p.č. 879/2 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/1, p.č. 880/3 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/5 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/6 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/9, p.č. 881/3 - na pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 882/1 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 882/2 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 883/1 – na pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 883/2 - na pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 884/1 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 885 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 886 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 892/2, p.č. 897/1, p.č. 897/3, p.č. 897/4 - součástí je stavba bez čp/če, vše v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - částí pozemku p.č. 5307/3 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha

3.1.3

ikona souboruPřevod  nemovité věci z majetku statutárního města Přerov – pozemku p.č. 6552/22 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 404 v k.ú. Čekyně

ikona souborupříloha

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí  z majetku  statutárního města Přerova – nebytového prostoru v domě Bratrská 21-25 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha

3.2.2

ikona souboruPřevod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – budovy občanské vybavenosti č.p. 387,  příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov (Čechova 43)

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

ikona souborupříloha č. 6

ikona souborupříloha č. 7

3.2.3

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 500/1 v k.ú. Dluhonice

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.3.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov – pozemků p.č. 6868/154, p.č. 6868/155, p.č. 6868/163 vše v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

3.3.2

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku  p.č. 542/2 a p.č. 552/8  oba v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

3.3.3

ikona souboruÚplatný převod  nemovité věci do majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 542/3 v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.3.4

ikona souboruÚplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov – částí  pozemků  p.č. 6651/1  a p.č. 6651/6 oba v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

3.3.5

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č.  6868/162 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.3.6

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov -  pozemku p.č. 7166/116 a p.č. 7166/136 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.3.7

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. st. 1 v k.ú. Vinary u Přerova a zrušení věcných břemen váznoucích na převáděné části pozemku p.č. st. 1 v k.ú. Vinary u Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.3.8

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 182, p.č. 183 a p.č. 184 vše v k.ú. Henčlov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

3.3.9

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí - pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.4.1

ikona souboruSměna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 588/2 , p.č. 589/2 za pozemky  p.č. 593/3 a p.č. 593/4 a p.č. 593/5 , vše v k.ú.  Újezdec u Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.6.1

ikona souboruSouhlas s demolicí  stavby bez čp/če , která je součástí pozemku p.č. 807/2 v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova

ikona souborupříloha

3.6.2

ikona souboruVypořádání majetkoprávních vztahů k nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - dodatek č. 18 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova a uzavření darovací smlouvy

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

3.6.3

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerov k pozemku p.č. 4951/30 v k.ú. Přerov  prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního práva

ikona souborupříloha

3.6.4

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 6590/75 v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního práva

ikona souborupříloha

3.6.5

ikona souboru1. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – veřejného osvětlení vybudovaného na částech pozemků p.č. 1247/4, p.č. 1249/1, p.č. 1249/3, p.č. 1258/3, p.č. 1258/4, p.č. 1258/5 p.č. 1258/6, p.č. 1258/7, p.č. 1258/1 vše v k.ú. Újezdec u Přerova 2. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - komunikace do majetku statutárního města Přerova vybudované na pozemcích p.č. 1249/3, p.č. 1249/1, p.č. 1260/4, p.č. 1258/3, p.č. 1258/2, p.č. 1258/4, p.č. 1258/5, p.č. 1258/6, p.č. 1258/7, p.č. 1258/1, p.č. 1260/1, p.č. 1259, p.č. 1260/5, p.č. 1260/9, p.č. 1260/6 vše v k.ú. Újezdec u Přerova 3. Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  - částí pozemků p.č. 1258/3, p.č. 1258/4, p.č. 1258/5, p.č. 1258/6, p.č. 1258/7, p.č. 1258/1, p.č. 1260/6, p.č. 1260/9, p.č. 1258/2, p.č. 1260/1, p.č. 1260/5 všechny v k.ú. Újezdec u Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

ikona souborupříloha č. 6

ikona souborupříloha č. 7

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 13, 14 a 15

ikona souborudůvodová zpráva

4.2

ikona souboruRozpočtové opatření č. 13, 14 a 15 - dodatek

4.3

ikona souboruMimořádná dotace - podpora de minimis na doplňkovou činnost Kulturních a informačních služeb města Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

4.4

ikona souboruDotace pro Dechový orchestr Haná Přerov, z. s.

ikona souborupříloha

5.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

5.1

ikona souboruVymáhání smluvní pokuty za společnostmi TESCO SW a.s. a O2 Czech Republic a.s. –návrh na uzavření dohody o narovnání

ikona souborupříloha

5.2

ikona souboruAkce nad 500 tis. Kč 2018

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

5.3

ikona souboruStavební objekty SO 121.2 Cyklostezka nová a SO 122.2 Chodníky nové v rámci stavby "I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská" - spolufinancování

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

5.4

ikona souboruRegenerace panelového sídliště Předmostí, 13. etapa v roce 2019

5.5

ikona souboruVeřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora“ - schválení Dodatku č. 1 „Smlouvy o společnosti pro centralizované zadání“

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

6.

ikona souboruVyhlášení dotačních programů pro rok 2019

ikona souborupříloha

7.

Školské záležitosti

7.1

ikona souboruHarmonogram rekonstrukce školních hřišť

ikona souborupříloha

7.2

ikona souboruZáměr vybudování nádrže na dešťovou vodu na ZŠ Želatovská

7.3

ikona souboruCírkevní mateřská škola v Přerově – individuální dotace pro školní rok 2018/2019

7.4

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace – Fantasy Přerov z.s.

7.5

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace – Česká federace mažoretkového sportu, z. s.

8.

Různé

8.1

ikona souboruPokuta za správní delikt - Ke Tmeni

8.2

ikona souboruSmlouva s partnerským městem Kędzierzyn-Koźle

ikona souborupříloha

9.

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

10.

Závěr zasedání

 MATERIÁLY NA STŮL:

 Bod Název materiálu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
20.8.2018 14:12:59 - aktualizováno 20.8.2018 14:13:17 | přečteno 1461x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 17632
Za týden: 606682
Za den: 66944
Online návštěvníků: 695
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load