Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k ZM - 29.12.2014

Návrh programu 2. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 29. 12. 2014 

BOD

název materiálu – téma

1.

Zahájení

1.1

ikona souboruZahájení, schválení programu 2. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

2.

Slib člena zastupitelstva podle § 69 odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

2.1

ikona souboruSložení slibu člena Zastupitelstva města Přerova

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemku  p.č. 5950/51 v  k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 6649/1 v  k.ú. Přerov .

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 5896/40 v  k.ú. Přerov .

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 5176/41 v  k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.1.5

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č 784 včetně jeho součásti – domu č.p. 669, v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

3.1.6

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemek p.č. 6577/2 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

3.1.7

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 3991, jehož součástí je stavba - objekt bydlení č.p. 2076, příslušný k části obce Přerov I – Město,  v k.ú. Přerov (Svépomoc I/46).

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

3.1.8

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova  - úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města  Přerova -  části pozemku p.č. 4934/5  v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.1.9

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 234/1 v k.ú. Lověšice u Přerova

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5054/1, ost. plocha, v k.ú.  Přerov – dodatek č. 1.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.2.2

ikona souboruBezúplatný převod pozemku p.č. 5024/5 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

3.5.1

ikona souboruBezúplatný převod nepotřebných movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerovem

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.6.1

ikona souboruDodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby uzavřené mezi statutárním městem Přerov a TK PRECHEZA Přerov o.s. k pozemkům p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, p.č. 3345/2, p.č. 3345/14 a p.č. 3345/16 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 20

ikona souborupříloha 1

4.2

ikona souboruZměna Vnitřního předpisu č. 16/2014 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu

ikona souborupříloha 1

4.3

ikona souboruObecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

4.4

ikona souboruPravidla hospodaření s rozpočtovými prostředky místních výborů města Přerova

ikona souborupříloha 1

4.5

ikona souboruŽádost o poskytnutí mimořádné dotace TK Precheza.

ikona souborupříloha 1

4.6

ikona souboruŽádost o prodloužení lhůty - vrácení zápůjčky, dodatek ke smlouvě.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

5.

Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2015

5.1

ikona souboruNávrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2015

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

6.

Přímé podpory a granty na rok 2015

6.1

ikona souboruPřímé podpory na rok 2015

ikona souborupříloha 1

7.

Rozvojové záležitosti

7.1

ikona souboru3. změna Územního plánu města Přerova - ZADÁNÍ

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

7.2

ikona souboruDodatek plánovací smlouvy

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

7.3

ikona souboruZáměr zřízení železniční zastávky Přerov-Předmostí, Přerov-Dluhonice a propojení cyklostezky Velká Dlážka - Hranická - revokace usnesení.

8.

Školské záležitosti

8.1

ikona souboru„Školy v přírodě“ – Projekt realizace zotavovacích pobytů pro žáky základních škol zřízených statutárním městem Přerovem ve školním roce 2014/2015

ikona souborupříloha 1

8.2

ikona souboruAktualizace Obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 o školských obvodech spádových základních škol na území statutárního města Přerova

ikona souborupříloha 1

8.3

ikona souboruPoskytnutí účelové dotace

ikona souborupříloha 1

9.

Sociální záležitosti

9.1

ikona souboruDomov pro seniory Radkova Lhota - žádost o dotaci

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

9.2

ikona souboruHospic na Svatém Kopečku - žádost o dotaci

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

9.3

ikona souboruRómské sdružení mládeže Přerov - žádost o dotaci

ikona souborupříloha 1

10.

Různé

10.1

ikona souboruČlenství města Přerova ve sdruženích.

ikona souborupříloha 1

10.2

ikona souboruDelegování zástupce města na valné hromady.

10.3

ikona souboruNávrh na personální obsazení výborů Zastupitelstva města Přerova

10.4

ikona souboruNávrh na stanovení výše měsíčních peněžitých plnění předsedům a členům výborů Zastupitelstva města Přerova a předsedům a členům komisí Rady města Přerova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Přerova a dne, od kterého jim bude peněžité plnění poskytováno

10.5

ikona souboruNávrh na stanovení výše paušální částky, která přísluší v roce 2015 jako náhrada výdělku, ušlého některým členům Zastupitelstva města Přerova v souvislosti s výkonem jejich funkce

10.6

ikona souboruSmlouva o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje v souvislosti se sjednocením dopravní obslužnosti od roku 2015

ikona souborupříloha 1

11.

Náměty, dotazy a připomínky

12.

Závěr zasedání

 

MATERIÁLY NA STŮL:

BODNÁZEV MATERIÁLU
  
  
  
  
  
  
  
  
  
19.12.2014 12:38:47 | přečteno 2883x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 402878
Za den: 57291
Online návštěvníků: 1361
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load