Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k ZM - 7. 9. 2015

Návrh programu 9. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 9. 2015

ikona souboruPředlohy ve formátu ZIP ke dni 28.8.2015

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

ikona souboruZahájení, program

ikona souborupříloha

2.

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek ve věcech, které nejsou předmětem dalších bodů programu

3.

Informace o činnosti Rady města od 8. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

3.1

ikona souboruZápisy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.2

ikona souboruNávrh Výboru pro místní části

ikona souborupříloha

3.3

ikona souboruZměna v personálním obsazení Finančního a rozpočtového výboru.

3.4

ikona souboruPřehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních za I. pololetí roku 2015

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

3.5

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha

4.

Majetkoprávní záležitosti

4.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova a vyhlášení výběrového řízení.

ikona souborupříloha

4.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 6714/5, p.č. 6714/22, p.č. 6715/2, p.č. 6716/1, p.č. 6715/2....... vše v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha

4.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 675/2 v k.ú. Újezdec u Přerova.

ikona souborupříloha

4.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5840/3 v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha

4.1.5

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4889/26 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha

4.1.6

ikona souboruZáměr  statutárního města Přerov - úplatný a bezúplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 154/2, p.č. 156/2, p.č. 99/1 p.č. 152/2 p.č. 150/2 , p.č. 298 v k.ú. Újezdec u Přerova.

ikona souborupříloha

4.1.7

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov -  úplatný a bezúplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – id. ½  pozemku p.č. 681/9 a p.č. 682/1 v k.ú Kozlovice u Přerova

ikona souborupříloha

4.1.8

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova  - vzdání se předkupního práva k pozemku p.č. 5215/35 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

4.1.9

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 510/10 v k.ú. Předmostí

ikona souborupříloha

4.1.10

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6644/3 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha

4.1.11

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova –  části pozemku  p.č. 5392 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

4.1.12

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemků  p.č. 549/20 a p.č. 551/3 oba  v  k.ú. Lověšice u Přerova.

ikona souborupříloha

4.1.13

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 5176/31, částí pozemku p.č. 5466/72,  pozemku p.č. 5466/230, pozemku p.č. 5466/321 a části pozemku p.č. 5990/43  v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

ikona souborupříloha č. 6

ikona souborupříloha č. 7

ikona souborupříloha č. 8

4.1.14

ikona souboruZáměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 4293/44 a p.č. 4293/43 včetně budovy č.p. 2822, příslušné pro část obce Přerov I – Město, která je součástí pozemků p.č. 4293/44 a p.č. 4293/43 vše v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha

4.1.15

ikona souboruZáměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – vyjmutí bytových jednotek ve 3 objektech k bydlení ze záměru prodeje do vlastnictví stávajících nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

4.1.16

ikona souboruZáměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - 4 bytových jednotek v objektech k bydlení do vlastnictví stávajících nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění - návrh na zrušení vnitřní směrnice Magistrátu města Přerova č. 1/98 a vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

4.1.17

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 710 v k.ú. Kozlovice u Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

4.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - převod části pozemku p.č. 5290/103 v k.ú. Přerov. 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

4.3.1

ikona souboruPřevod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov - pozemku p.č. 540, p.č. 2433/1, p.č. 5027/15, p.č. 5027/16, p.č. 5027/17, p.č. 5027/18, p.č. 5027/19, p.č. 5027/20, p.č. 5063/10, p.č. 5063/11 vše v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

4.3.2

ikona souboruBezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  pozemku p.č. 91 v k.ú. Čekyně a části pozemku p.č. 4967/1 v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

4.3.3

ikona souboruÚplatný převod souboru nemovitých věcí tvořících ubytovací areál „hotel Strojař“ a movitých věcí tvořících vybavení ubytovacího areálu „hotel Strojař“ do vlastnictví statutárního města Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

4.5.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5307/15 v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha

4.6.1

ikona souboruProtipovodňová opatření v Přerově na nábř. Dr. E. Beneše

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

4.6.2

ikona souboruInformace o prodeji bytových jednotek z vlastnictví statutárního města Přerova

ikona souborupříloha

4.7.1

ikona souboruŽádost o sepsání splátkového kalendáře

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 4

4.7.2

ikona souboruŽádost o sepsání splátkového kalendáře

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

4.7.3

ikona souboruŽádost o sepsání splátkového kalendáře

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

4.7.4

ikona souboruŽádost o prominutí poplatku z prodlení

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

5.

Finanční záležitosti

5.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 12 a 13

ikona souborupříloha

5.2

ikona souboruObecně závazná vyhláška č.../2015, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č 3

ikona souborupříloha č. 4

5.3

ikona souboruŽádost o poskytnutí dotace - účast na Mistrovství světa mažoretek

ikona souborupříloha

6.

ikona souboruVyhlášení dotačních programů pro rok 2016

ikona souborupříloha

7.

Rozvojové záležitosti

7.1

ikona souboruPřemístění radnice na Horní náměstí

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

7.2

ikona souboruSmlouva o bezúplatném převodu projektové dokumentace "Rozšíření ul. Palackého v Přerově".

ikona souborupříloha

8.

Školské záležitosti

8.1

ikona souboruSoukromá základní škola Acorn´s & John´s school s.r.o. – poskytnutí dotace

8.2

ikona souboruŽádost o dotaci

ikona souborupříloha

9.

Sociální záležitosti

9.1

ikona souboruMěstské jesle v Přerově

ikona souborupříloha

9.2

ikona souboruŽádost o mimořádnou účelovou dotaci - Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

ikona souborupříloha

9.3

ikona souboruŽádost o mimořádnou účelovou dotaci - Ekipa

ikona souborupříloha

10.

Různé

10.1

ikona souboruRegionální letiště Přerov a.s. "v likvidaci"

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

10.2

ikona souboruObecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním odpadem na území města Přerova.

ikona souborupříloha

10.3

ikona souboruNávrh na vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

10.4

ikona souboruSpolupráce s městem Kotor (Černá Hora)

ikona souborupříloha

11.

Závěr zasedání


MATERIÁLY NA STŮL:

31.8.2015 12:25:26 - aktualizováno 7.9.2015 14:13:40 | přečteno 518x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 11087
Za týden: 600137
Za den: 60399
Online návštěvníků: 2037
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load