Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k ZM - 8. 6. 2015

Návrh programu 7. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 6. 2015

 Bod NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

1.

ikona souboruZahájení, program

ikona souborupříloha č. 1

2.

Informace o činnosti Rady města od 6. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

2.1

ikona souboruZápisy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova v období od 19. 1. do 27. 5.2015

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

2.2

ikona souboruAnalýza poskytnutých plateb za přijaté faktury se zdanitelným plněním v roce 2014 evidovaných v účetnictví města Přerova, všech jeho příspěvkových organizací a obchodních společností ve 100% vlastnictví města

2.3

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha č. 1

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárníhio města Přerova.

ikona souborupříloha č. 1

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4293/39 včetně jeho součásti – domu č.p. 527, v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod částí pozemků p.č. 3401/1 a p.č. 3412/1, oba v k.ú. Přerov, obec Přerov z vlastnictví společnosti MJM Litovel a.s., IČ: 45193592, se sídlem Cholinská 1048/19, Litovel do vlastnictví statutárního města Přerov

3.3.1

ikona souboruPřevod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 5738/1, ostatní plocha, v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha č. 1

3.3.2

ikona souboruPřevod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 15, p.č. 16, p.č. 20, p.č. 287 vše v k.ú. Čekyně

ikona souborupříloha č. 1

3.3.3

ikona souboruÚplatný převod souboru nemovitých věcí tvořících ubytovací areál „hotel Strojař“ a movitých věcí tvořících vybavení ubytovacího areálu „hotel Strojař“ do vlastnictví statutárního města Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.4.1

ikona souboruSměna nemovitých věcí z majetku statutárního města částí pozemku p.č. 2625/1, p.č. 2626, p.č. 5074/3, p.č. 5082 za část pozemku p.č. 2627/1 vše v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.5.1

ikona souboruBezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – movité věci do vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.6.1

ikona souboruProvedení překládky veřejného osvětlení ve vlastnictví statutárního města Přerov, IČ: 00301825, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Bratrská 709/34, vyvolaného investiční akcí "II/436 Přerov - úprava křižovatky silnic, Dluhonská", která bude realizována Olomouckým krajem, IČ: 60609460, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc

ikona souborupříloha č. 1

3.7.1

ikona souboruŽádost o sepsání splátkového kalendáře

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.7.2

ikona souboruPoskytnutí mimořádné účelové dotace pro Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1963, nám. Svobody 4,5 v Přerově

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

ikona souborupříloha č. 6

ikona souborupříloha č. 7

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruPřepočet splátkového kalendáře ke smlouvě o zápůjčce č. 5/2014 z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

4.2

ikona souboruInformace o hospodaření společností s majetkovou účastí města

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

ikona souborupříloha č. 6

ikona souborupříloha č. 7

ikona souborupříloha č. 8

ikona souborupříloha č. 9

ikona souborupříloha č. 10

4.3

ikona souboruRozpočtové opatření č. 7 a 8

ikona souborupříloha č. 1

4.4

ikona souboruŽádost Nadace pro transplantaci kostní dřeně o finanční prostředky

ikona souborupříloha č. 1

4.5

ikona souboruDodatek č. 2 ke smlouvě o zápůjčce č. MMPr-SML/0686/2014

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

5.

Rozvojové záležitosti

5.1

ikona souboruSmíšená stezka pro chodce a cyklisty v rámci stavby silnice I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí - spolufinancování

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

6.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

6.1

ikona souboruCentralizace nákupů – schválení záměru systémového řešení nákupů města a zřízených organizací a schválení smluv o společném postupu při zadání veřejných zakázek na dodávky kancelářských a hygienických potřeb pro rok 2015-2016

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

7.

Školské záležitosti

7.1

ikona souboruVýsledek inspekčního šetření Českou školní inspekcí a kontrol na Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov – Předmostí, Hranická 14

ikona souborupříloha č. 1

8.

Sociální záležitosti

8.1

ikona souboruDomov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace - žádost o dotaci

ikona souborupříloha č. 1

9.

Různé

9.1

ikona souboruPředkládání materiálů pro jednání Zastupitelstva města Přerova

9.2

ikona souboruPředkládání záměrů a projektů pro jednání Zastupitelstva města Přerova

9.3

ikona souboruNávrh na vydání obecně závazné vyhlášky o ochraně nočního klidu, regulaci hlučných činností a omezení provozní doby hostinských provozoven

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

ikona souborupříloha č. 6

ikona souborupříloha č. 7

ikona souborupříloha č. 8

ikona souborupříloha č. 9

ikona souborupříloha č. 10

9.4

ikona souboruŽádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně

ikona souborupříloha č. 1

9.5

ikona souboruDotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

9.6

ikona souboruZpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2014

ikona souborupříloha č. 1

10.

ikona souboruNáměty, dotazy a připomínky

11.

Závěr zasedání


MATERIÁLY NA STŮL:

BODNÁZEV MATERIÁLU
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1.6.2015 14:40:11 - aktualizováno 3.6.2015 8:18:00 | přečteno 1962x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49981432
Za týden: 576494
Za den: 109961
Online návštěvníků: 1569
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load