Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 10. ZM Přerova, 12. 10. 2015

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).  

Kompletní zvukový záznam ke stažení: ikona souboru10. ZM - 12. 10. 2015 (zip)

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení

1.1

ikona souboruZahájení, schválení programu 10. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

2.

Projednání návrhů, námětů a připomínek ve věcech, které nejsou předmětem dalších bodů programu

2.1

ikona souboruNávrhy, náměty a připomínky; Podnět zastupitelky města Přerova paní Jandové; Podnět zastupitele města Přerova pana Dostála; Podnět zastupitele města Přerova Ing. Hermélyho; Podnět zastupitelky města Přerova paní Tomaníkové

3.

Informace o činnosti Rady města od 9. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

3.1

ikona souboruZásady činnosti místních výborů (statut)

3.2

ikona souboruFinální návrh investic pro místní části

3.3

ikona souboruNávrh na personální změnu.

3.4

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova

4.

Majetkoprávní záležitosti

4.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 5215/26 a p.č. 5215/27 v k.ú. Přerov

4.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 5176/33, p.č. 5466/69, p.č. 5466/97, p.č. 5466/181, p.č. 5466/203, vše v k.ú. Přerov

4.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 5990/46 v k.ú. Přerov.

4.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. st. 157, p.č. st. 541, p.č. st. 542, p.č. st. 812 a p.č. 239/7 vše v k.ú. Předmostí

4.1.5

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov – bytové jednotky č. 2144/15,  v objektu bytový dům č.p. 2144, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 1158,  v k.ú. Přerov (nám. Fr. Rasche 7). 

4.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků p.č. 199/9, p.č. 199/10, p.č. 199/17 a p.č. 199/18 vše v k.ú. Vinary u Přerova

4.2.2

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 1783/2 a p.č. 1783/5 v k.ú. Přerov

4.2.3

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 1961/1, části pozemku p.č. 1961/2 a pozemku p.č. 1961/4 všechny v k.ú. Přerov

4.3.1

ikona souboruPřevod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -  pozemku p.č. 1885/10, a p.č. 1885/11 v k.ú. Přerov.

4.3.2

ikona souboruBezúplatný převod pozemků p.č. 313/4, p.č. 313/5, p.č. 313/7 a p.č. 313/8 v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Přerova

4.7.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  –  bytové jednotky 2505/4 - přerušeno
ikona souboruPokračování včetně hlasování

5.

Finanční záležitosti

5.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 14 a 16

5.2

ikona souboruFinancování projektu "Parkovací dům pro kola, Přerov" - uzavření smluv

5.3

ikona souboruŽádost o prominutí příslušenství dluhu

5.4

ikona souboruŽádost o poskytnutí dotace - účast na Mistrovství světa mažoretek

5.5

ikona souboruŽádost o dotaci Římskokatolické farnosti Přerova

5.6

ikona souboruAnalýza poskytnutých plateb za přijaté faktury se zdanitelným plněním v roce 2014 evidovaných v účetnictví města Přerova, všech jeho příspěvkových organizacích a obchodních společnostech ve 100% vlastnictví města

6.

Rozvojové záležitosti

6.1

ikona souboruÚzemní plán města Přerova - 5. změna

7.

Školské záležitosti

7.1

ikona souboruPředfinancování škol zařazených do Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší

7.2

ikona souboruFinanční spoluúčast statutárního města Přerova při zapojení základních škol do projektu Příběhy našich sousedů – Paměť národa

8.

Různé

8.1

ikona souboruCena města Přerova

9.

Závěr zasedání

9.1

ikona souboruZávěr

13.11.2015 11:12:31 - aktualizováno 13.11.2015 13:40:57 | přečteno 432x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 41. ZM Přerova, 27. 8. 2018 Zvukový záznam 40. ZM Přerova, 25. 6. 2018 Zvukový záznam 39. ZM Přerova, 21. 5. 2018 Zvukový záznam 38. ZM Přerova, 23. 4. 2018 Zvukový záznam 37. ZM Přerova, 19. 3. 2018 Zvukový záznam 36. ZM Přerova, 19. 2. 2018 Zvukový záznam 35. ZM Přerova, 22. 1. 2018 Zvukový záznam 34. ZM Přerova, 15. 12. 2017 Zvukový záznam 33. ZM Přerova, 20. 11. 2017 Zvukový záznam 32. ZM Přerova, 24. 10. 2017 Zvukový záznam 31. ZM Přerova, 18. 9. 2017 Zvukový záznam 30. ZM Přerova, 21. 8. 2017 Zvukový záznam 29. ZM Přerova, 19. a 20. 6. 2017 Zvukový záznam 28. ZM Přerova, 22. 5. 2017 Zvukový záznam 27. ZM Přerova, 24. 4. 2017 Zvukový záznam 26. ZM Přerova, 20. 3. 2017 Zvukový záznam 25. ZM Přerova, 20. 2. 2017 Zvukový záznam 24. ZM Přerova, 23. 1. 2017 Zvukový záznam 23. ZM Přerova, 12. 12. 2016 Zvukový záznam 22. ZM Přerova, 14. 11. 2016 Zvukový záznam 21. ZM Přerova, 17. 10. 2016 Zvukový záznam 20. ZM Přerova, 19. 9. 2016 Zvukový záznam 19. ZM Přerova, 22. 8. 2016 Zvukový záznam 18. ZM Přerova, 20. 6. 2016 Zvukový záznam 17. ZM Přerova, 16. 5. 2016 Zvukový záznam 16. ZM Přerova, 18. 4. 2016 Zvukový záznam 15. ZM Přerova, 14. 3. 2016 Zvukový záznam 14. ZM Přerova, 15. 2. 2016 Zvukový záznam 13. ZM Přerova, 18. 1. 2016 Zvukový záznam 12. ZM Přerova, 14. 12. 2015 Zvukový záznam 11. ZM Přerova, 16. 11. 2015 Zvukový záznam 10. ZM Přerova, 12. 10. 2015 Zvukový záznam 9. ZM Přerova, 7. 9. 2015 Zvukový záznam 8. ZM Přerova, 13. 7. 2015 Zvukový záznam 7. ZM Přerova, 8. 6. 2015 Zvukový záznam 6. ZM Přerova, 11. 5. 2015 Zvukový záznam 5. ZM Přerova, 13. 4. 2015 Zvukový záznam 4. ZM Přerova, 9. 3. 2015 Zvukový záznam 3. ZM Přerova, 2. 2. 2015 Zvukový záznam 2. ZM Přerova, 29.12. 2014 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 10.11. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 17632
Za týden: 606682
Za den: 66944
Online návštěvníků: 695
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load