Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 11. ZM Přerova, 16. 11. 2015

Zvukový záznam je upraven (anonymizován). 

Kompletní zvukový záznam ke stažení: ikona souboru11. ZM - 16. 11. 2015 (zip)

BOD

PROGRAM ZASTUPITELSTVA

1.

ikona souboruZahájení, program

2.1

ikona souboruPodnět zastupitele města Přerova RSDr. Josefa Nekla

2.2

ikona souboruPodnět zastupitele města Přerova Ing. Jiřího Kohouta

2.3

ikona souboruProjednávání návrhů, námětů a připomínek ve věcech, které nejsou předmětem dalších bodů programu

3.

Informace o činnosti Rady města od 10. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

3.1

ikona souboruZlepšení bezpečnosti dopravy v Přerově

3.2

ikona souboruNávrh na personální změnu

3.3

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova

4.

Majetkoprávní záležitosti

4.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov – nebytové jednotky č. 2398/101,  v objektu bytový dům č.p. 2398, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2495,  v k.ú. Přerov (Vaňkova 1). 

4.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 649/5, p.č. 684/6, p.č. 649/10 a p.č. 684/14 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova

4.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov  -převod  části pozemku p.č. 3123/41 a části p.č. 3125  vše v k.ú.  Přerov.

4.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5290/12 v k.ú. Přerov.

4.3.1

ikona souboruPřevod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2167/3,  a p.č. 2167/6,  vše ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Přerov

4.3.2

ikona souboruPřevod nemovitých věcí  do majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 101/3 v k.ú. Újezdec u Přerova.

4.5.1

ikona souboruÚplatný převod movitých věcí – dříví „nastojato“ z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Technické služby města Přerova s.r.o.

4.5.2

ikona souboruÚplatný převod movitých věcí – nádob na směsný komunální odpad z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Technické služby města Přerova s.r.o.

4.6.1

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 549/21 v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního práva

5.

Finanční záležitosti

5.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 18

6.

Rozvojové záležitosti

6.1

ikona souboruÚzemní plán města Přerova

7.

Sociální záležitosti

7.1

ikona souboruŽádost o poskytnutí dotace - Domov Alfréda Skeneho Pavlovice u Přerova

8.

Různé

8.1

ikona souboruCena města Přerova 2015

8.2

ikona souboruPracovní skupina pro zpracování návrhu na zřízení čestných hrobů v péči města

8.3

ikona souboruZměna vnitřního předpisu č. 18/05 -  Statutu trvalého peněžního fondu „Sociální fond zaměstnanců Města Přerova“

8.4

ikona souboruDotace na II. etapu obnovy kaple sv. Jiří v Přerově

8.5

ikona souboruŠkoda statutárního města Přerova na vozidle v užívání SDH

8.6

ikona souboruUzavření veřejnoprávní smlouvy k výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům každé obce podle ust. § 53 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů s obcemi Polkovice, Uhřičice, Křenovice, Měrovice nad Hanou, ve správním obvodu statutárního města Přerova, obce s rozšířenou působností.

9.

ikona souboruZávěr zasedání

9.12.2015 11:58:12 | přečteno 1038x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 41. ZM Přerova, 27. 8. 2018 Zvukový záznam 40. ZM Přerova, 25. 6. 2018 Zvukový záznam 39. ZM Přerova, 21. 5. 2018 Zvukový záznam 38. ZM Přerova, 23. 4. 2018 Zvukový záznam 37. ZM Přerova, 19. 3. 2018 Zvukový záznam 36. ZM Přerova, 19. 2. 2018 Zvukový záznam 35. ZM Přerova, 22. 1. 2018 Zvukový záznam 34. ZM Přerova, 15. 12. 2017 Zvukový záznam 33. ZM Přerova, 20. 11. 2017 Zvukový záznam 32. ZM Přerova, 24. 10. 2017 Zvukový záznam 31. ZM Přerova, 18. 9. 2017 Zvukový záznam 30. ZM Přerova, 21. 8. 2017 Zvukový záznam 29. ZM Přerova, 19. a 20. 6. 2017 Zvukový záznam 28. ZM Přerova, 22. 5. 2017 Zvukový záznam 27. ZM Přerova, 24. 4. 2017 Zvukový záznam 26. ZM Přerova, 20. 3. 2017 Zvukový záznam 25. ZM Přerova, 20. 2. 2017 Zvukový záznam 24. ZM Přerova, 23. 1. 2017 Zvukový záznam 23. ZM Přerova, 12. 12. 2016 Zvukový záznam 22. ZM Přerova, 14. 11. 2016 Zvukový záznam 21. ZM Přerova, 17. 10. 2016 Zvukový záznam 20. ZM Přerova, 19. 9. 2016 Zvukový záznam 19. ZM Přerova, 22. 8. 2016 Zvukový záznam 18. ZM Přerova, 20. 6. 2016 Zvukový záznam 17. ZM Přerova, 16. 5. 2016 Zvukový záznam 16. ZM Přerova, 18. 4. 2016 Zvukový záznam 15. ZM Přerova, 14. 3. 2016 Zvukový záznam 14. ZM Přerova, 15. 2. 2016 Zvukový záznam 13. ZM Přerova, 18. 1. 2016 Zvukový záznam 12. ZM Přerova, 14. 12. 2015 Zvukový záznam 11. ZM Přerova, 16. 11. 2015 Zvukový záznam 10. ZM Přerova, 12. 10. 2015 Zvukový záznam 9. ZM Přerova, 7. 9. 2015 Zvukový záznam 8. ZM Přerova, 13. 7. 2015 Zvukový záznam 7. ZM Přerova, 8. 6. 2015 Zvukový záznam 6. ZM Přerova, 11. 5. 2015 Zvukový záznam 5. ZM Přerova, 13. 4. 2015 Zvukový záznam 4. ZM Přerova, 9. 3. 2015 Zvukový záznam 3. ZM Přerova, 2. 2. 2015 Zvukový záznam 2. ZM Přerova, 29.12. 2014 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 10.11. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49961216
Za týden: 449891
Za den: 51639
Online návštěvníků: 1836
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load