Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 14. ZM Přerova, 15. 2. 2016

Zvukový záznam je upraven (anonymizován). 

 
Kompletní zvukový záznam ke stažení: ikona souboru14. ZM - 15. 2. 2016 (zip)

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

1.1

ikona souboruZahájení, schválení programu 14. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

2.

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů

2.1

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a příčin a následků provozování MHD v Přerově; Návrh na odvolání náměstka primátora Ing. Petra Měřínského 

3.

Informace o činnosti Rady města od 13. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

3.1

ikona souboruZápis z kontroly provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova

3.2

ikona souboruPřehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních za II. pololetí roku 2015

3.3

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova

4.

Majetkoprávní záležitosti

4.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemku  p.č. 4669/1,  v  k.ú. Přerov.

4.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5466/183 a p.č. 5990/44 v k.ú. Přerov.

4.3.1

ikona souboruÚplatný převod souboru nemovitých věcí tvořících ubytovací areál „hotel Strojař“ a movitých věcí tvořících vybavení ubytovacího areálu „hotel Strojař“ do vlastnictví statutárního města Přerova

4.7.1

ikona souboruŽádost o prominutí poplatku z prodlení

4.8.1

ikona souboruZřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – k tíži části pozemku p.č. 88 v k.ú. Žeravice

5.

Finanční záležitosti

5.1

ikona souboruRozpočtové opatření - převody

5.2

ikona souboruRozpočtové opatření č. 2 a 3

6.

Rozvojové záležitosti

6.1

ikona souboruÚzemní plán města Přerova - 4. změna

7.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

7.1

ikona souboruSchválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku - Přerovské listy, Regenerace panelového sídliště Přerov II – Předmostí 10. etapa (Tyršova, Teličkova), Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov, Chodníky – Vnitroblok Žižkova, Kovářská, Hanácká

7.2

ikona souboruCentralizace nákupů – schválení smlouvy o společném postupu při zadání veřejné zakázky na poskytovatele hlasových a datových služeb na období 2016 a 2017

7.3

ikona souboruInvestiční akce nad 500. tis. Kč k realizaci v roce 2016

7.4

ikona souboruRegenerace Přerov II  - Předmostí, 10. etapa, (Tyršova, Teličkova)

8.

Školské záležitosti

8.1

ikona souboruMístní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Přerov (MAP)

8.2

ikona souboruPředání dokončeného technického zhodnocení k hospodaření Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov - Předmostí, Hranická 14

8.3

ikona souboruPředfinancování škol zařazených do Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší

9.

Různé

9.1

ikona souboruNávrh na zvýšení měsíčních odměn a stanovení dne, od kterého bude poskytována zvýšená odměna neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova. 

10.

Projednání návrhů, námětů a připomínek zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem dalších bodů programu

10.1

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem dalších bodů programu

11.

Závěr zasedání

25.2.2016 9:10:20 | přečteno 1299x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 41. ZM Přerova, 27. 8. 2018 Zvukový záznam 40. ZM Přerova, 25. 6. 2018 Zvukový záznam 39. ZM Přerova, 21. 5. 2018 Zvukový záznam 38. ZM Přerova, 23. 4. 2018 Zvukový záznam 37. ZM Přerova, 19. 3. 2018 Zvukový záznam 36. ZM Přerova, 19. 2. 2018 Zvukový záznam 35. ZM Přerova, 22. 1. 2018 Zvukový záznam 34. ZM Přerova, 15. 12. 2017 Zvukový záznam 33. ZM Přerova, 20. 11. 2017 Zvukový záznam 32. ZM Přerova, 24. 10. 2017 Zvukový záznam 31. ZM Přerova, 18. 9. 2017 Zvukový záznam 30. ZM Přerova, 21. 8. 2017 Zvukový záznam 29. ZM Přerova, 19. a 20. 6. 2017 Zvukový záznam 28. ZM Přerova, 22. 5. 2017 Zvukový záznam 27. ZM Přerova, 24. 4. 2017 Zvukový záznam 26. ZM Přerova, 20. 3. 2017 Zvukový záznam 25. ZM Přerova, 20. 2. 2017 Zvukový záznam 24. ZM Přerova, 23. 1. 2017 Zvukový záznam 23. ZM Přerova, 12. 12. 2016 Zvukový záznam 22. ZM Přerova, 14. 11. 2016 Zvukový záznam 21. ZM Přerova, 17. 10. 2016 Zvukový záznam 20. ZM Přerova, 19. 9. 2016 Zvukový záznam 19. ZM Přerova, 22. 8. 2016 Zvukový záznam 18. ZM Přerova, 20. 6. 2016 Zvukový záznam 17. ZM Přerova, 16. 5. 2016 Zvukový záznam 16. ZM Přerova, 18. 4. 2016 Zvukový záznam 15. ZM Přerova, 14. 3. 2016 Zvukový záznam 14. ZM Přerova, 15. 2. 2016 Zvukový záznam 13. ZM Přerova, 18. 1. 2016 Zvukový záznam 12. ZM Přerova, 14. 12. 2015 Zvukový záznam 11. ZM Přerova, 16. 11. 2015 Zvukový záznam 10. ZM Přerova, 12. 10. 2015 Zvukový záznam 9. ZM Přerova, 7. 9. 2015 Zvukový záznam 8. ZM Přerova, 13. 7. 2015 Zvukový záznam 7. ZM Přerova, 8. 6. 2015 Zvukový záznam 6. ZM Přerova, 11. 5. 2015 Zvukový záznam 5. ZM Přerova, 13. 4. 2015 Zvukový záznam 4. ZM Přerova, 9. 3. 2015 Zvukový záznam 3. ZM Přerova, 2. 2. 2015 Zvukový záznam 2. ZM Přerova, 29.12. 2014 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 10.11. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49959380
Za týden: 448055
Za den: 49803
Online návštěvníků: 1387
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load