Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 17. ZM Přerova, 16. 5. 2016

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).   

Kompletní zvukový záznam ke stažení: ikona souboru17. ZM - 16. 5. 2016  (zip) 
 

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

1.1

ikona souboruZahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu

2.

Informace o činnosti Rady města od 16. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

2.1

ikona souboruNávrh Výboru pro místní části - protihluková opatření v rámci stavby Rekonstrukce žst. Přerov, 2. etapa

2.2

ikona souboruNávrh na personální změny

2.2.1

ikona souboruZpráva z kontroly uložené Kontrolnímu výboru usnesením ZM č. 306/11/2/2015

Sloučení bodů 2.2.2 a 2.3

 2.2.2ikona souboruPodnět členky Zastupitelstva města Přerova Mgr. Věry Vránové, Ph.D. - "Zřízení veřejné služby Senior taxi ve městě Přerově"
Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova
 2.3

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov – objektu bydlení č.p. 406, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 731 a pozemků p.č. 731 a p.č. 732 v k.ú. Přerov (Velké Novosady 5).

3.3.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků  p.č. 383, p.č. 384 a p.č. 385 vše v k.ú. Žeravice

3.3.2

ikona souboru1. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku města Přerova – veřejné osvětlení vybudované na části pozemku p.č. 1027/7 a p.č. 1028 oba v k.ú. Újezdec u Přerova 2. Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – k tíži pozemku p.č. 1027/7 v k.ú. Újezdec u Přerov

3.6.1

ikona souboruVypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve vlastnictví statutárního města Přerova - dodatek č. 13 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova.

3.8.1

ikona souboruZřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – k tíži pozemku p.č. 4951/1 v k.ú. Přerova

4.

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2015

4.1

ikona souboruProjednání Závěrečného účtu a výroční zprávy statutárního města Přerova za rok 2015

5.

Finanční záležitosti

5.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 9

5.2

ikona souboruDotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na centrální požární stanici Přerov

5.3

ikona souboruDotace pro J. Bláhovou na akci Galavečer v Dubu

6.

Rozvojové záležitosti

6.1

ikona souboruPlánovací smlouva

7.

Školské záležitosti

7.1

ikona souboruŽádost o poskytnutí dotace – Základní umělecká škola Bedřicha Kozánka, Přerov

8.

Sociální záležitosti

8.1

ikona souboruŽádost o dotaci - NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka

8.2

ikona souboruŽádost o dotaci - ANTIŠMEJDI s.r.o.

9.

Různé

9.1

ikona souboruZásady pro udělování čestného občanství města Přerova

9.2

ikona souboruUzavření dohody o splátkách

9.3

ikona souboruDelegování zástupců města na valné hromady nevládní neziskové organizace CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s.

9.4

ikona souboruPoskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2016

9.5

ikona souboruPoskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2016

9.6

ikona souboruFinanční spoluúčast statutárního města Přerova na obnově kaple sv. Jiří v Přerově

9.7

ikona souboruNávrh na vydání obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem

10.

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

10.1

ikona souboruPodnět náměstka primátora Ing. Petra Měřínského

10.2

ikona souboruPodnět člena Zastupitelstva města Přerova p. Marka Dostála

10.3.

ikona souboruPodnět na přerušení jednání

10.4

ikona souboruPodnět primátora Mgr. Vladimíra Puchalského a člena Zastupitelstva města Přerova Ing. Petra Vrány

10.5

ikona souboruÚkol pro RM zabývat se náměty, dotazy a připomínkami vznesenými v průběhu 17. zasedání ZM

11.

Závěr zasedání

11.1

ikona souboruUkončení zasedání

2.6.2016 12:51:01 | přečteno 737x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 41. ZM Přerova, 27. 8. 2018 Zvukový záznam 40. ZM Přerova, 25. 6. 2018 Zvukový záznam 39. ZM Přerova, 21. 5. 2018 Zvukový záznam 38. ZM Přerova, 23. 4. 2018 Zvukový záznam 37. ZM Přerova, 19. 3. 2018 Zvukový záznam 36. ZM Přerova, 19. 2. 2018 Zvukový záznam 35. ZM Přerova, 22. 1. 2018 Zvukový záznam 34. ZM Přerova, 15. 12. 2017 Zvukový záznam 33. ZM Přerova, 20. 11. 2017 Zvukový záznam 32. ZM Přerova, 24. 10. 2017 Zvukový záznam 31. ZM Přerova, 18. 9. 2017 Zvukový záznam 30. ZM Přerova, 21. 8. 2017 Zvukový záznam 29. ZM Přerova, 19. a 20. 6. 2017 Zvukový záznam 28. ZM Přerova, 22. 5. 2017 Zvukový záznam 27. ZM Přerova, 24. 4. 2017 Zvukový záznam 26. ZM Přerova, 20. 3. 2017 Zvukový záznam 25. ZM Přerova, 20. 2. 2017 Zvukový záznam 24. ZM Přerova, 23. 1. 2017 Zvukový záznam 23. ZM Přerova, 12. 12. 2016 Zvukový záznam 22. ZM Přerova, 14. 11. 2016 Zvukový záznam 21. ZM Přerova, 17. 10. 2016 Zvukový záznam 20. ZM Přerova, 19. 9. 2016 Zvukový záznam 19. ZM Přerova, 22. 8. 2016 Zvukový záznam 18. ZM Přerova, 20. 6. 2016 Zvukový záznam 17. ZM Přerova, 16. 5. 2016 Zvukový záznam 16. ZM Přerova, 18. 4. 2016 Zvukový záznam 15. ZM Přerova, 14. 3. 2016 Zvukový záznam 14. ZM Přerova, 15. 2. 2016 Zvukový záznam 13. ZM Přerova, 18. 1. 2016 Zvukový záznam 12. ZM Přerova, 14. 12. 2015 Zvukový záznam 11. ZM Přerova, 16. 11. 2015 Zvukový záznam 10. ZM Přerova, 12. 10. 2015 Zvukový záznam 9. ZM Přerova, 7. 9. 2015 Zvukový záznam 8. ZM Přerova, 13. 7. 2015 Zvukový záznam 7. ZM Přerova, 8. 6. 2015 Zvukový záznam 6. ZM Přerova, 11. 5. 2015 Zvukový záznam 5. ZM Přerova, 13. 4. 2015 Zvukový záznam 4. ZM Přerova, 9. 3. 2015 Zvukový záznam 3. ZM Přerova, 2. 2. 2015 Zvukový záznam 2. ZM Přerova, 29.12. 2014 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 10.11. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49960741
Za týden: 526725
Za den: 69214
Online návštěvníků: 1558
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load