Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 18. ZM Přerova, 20. 6. 2016

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).  

Kompletní zvukový záznam ke stažení: ikona souboru18. ZM - 20. 6. 2016 (zip) 

 Bod NÁZEV NÁVRHU – TÉMA

1.

Zahájení a schválení programu

1.1

ikona souboruZahájení a schválení programu

2.

Informace o činnosti Rady města od 17. Zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

2.1

ikona souboruZápis z kontroly provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova

2.2

ikona souboruNávrh na personální změnu

2.3

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov – pozemků p.č. 6868/164, p.č. 6868/154, p.č. 6868/155, p.č. 6868/163, p.č. 910/1, jehož součástí je objekt č.p. 631, p.č. 6868/162, p.č.6868/64 vše v k.ú. Přerov.

3.1.2

ikona souboruZáměr převodu nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – úplatný převod nebytové jednotky č. 2611/103 v objektu k bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 2612, příslušném pro část obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. Přerov.

3.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov - části pozemku p.č. 708, ostatní plocha silnice v k.ú. Penčičky

3.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 358 v k.ú. Předmostí

3.1.5

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 2167/7, p.č. 4969/5, oba v k.ú. Přerov.

3.1.6

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 2637/15, p.č. 2637/16, p.č. 2637/17, p.č. 3345/12, za část pozemku p.č. 4669/1, v majetku fyzické osoby, vše v k.ú. Přerov.

3.1.7

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 3691/1 v k.ú. Přerov.

3.2.2

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č 5297/2 v k.ú. Přerov

3.2.3

ikona souboruBezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova, částí pozemků p.č. 118, p.č. 152, p.č. 13, p.č. 5, vše v k.ú. Čekyně, částí pozemků p.č. 134/1, p.č. 191/1, p.č. 13, p.č. 174, p.č. 175, p.č. 198, vše v k.ú. Penčičky.

3.2.4

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 677 v k.ú. Čekyně

3.2.5

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 151/8 v k.ú. Vinary u Přerova

3.3.1

ikona souboruBezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova- pozemku p.č. 599 v k.ú. Újezdec u Přerova - změna usnesení.

3.3.2

ikona souboruPřevod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2604/3 v k.ú. Troubky nad Bečvou 1305/2 v k.ú. Henčlov a p.č. 7213, p.č. 7216 v k.ú. Přerov.

3.7.1

ikona souboruŽádost o sepsání splátkového kalendáře

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 11

4.2

ikona souboruUpuštění od vymáhání pohledávek z důvodu nedobytnosti

4.3

ikona souboruInformace o hospodaření společností s majetkovou účastí města

5.

Rozvojové záležitosti

5.1

ikona souboruZměna č. 5 Územního plánu města Přerova - vydání

5.2

ikona souboruZměna č. 9 Územního plánu města Přerova - schválení pořízení

5.3

ikona souboruZměna č. 10 Územního plánu města Přerova - schválení pořízení

5.4

ikona souboruPilotní projekt podzemních kontejnerů na komunální odpad

5.5

ikona souboruAreál Mamutov - 1. etapa

5.6

ikona souboruSpolufinancování protipovodňových opatření na nábř. Dr. Edvarda Beneše

6.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

6.1

ikona souboruSchválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku „LHC Přerov 2 - první sadba do nepřipravené půdy - jamková, vylepšování, strojní příprava půdy“

7.

Školské záležitosti

7.1

ikona souboruŽádost o poskytnutí dotace – Veslařský klub Přerov, z.s.

7.2

ikona souboruŽádost o poskytnutí dotace – ÚAMK - AMK BIKETRIAL PŘEROV

8.

Sociální záležitosti

8.1

ikona souboruŽádost o dotaci - Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava

9.

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu a závěr zasedání

9.1

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu a závěr zasedání

 

11.7.2016 9:15:28 | přečteno 1370x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 41. ZM Přerova, 27. 8. 2018 Zvukový záznam 40. ZM Přerova, 25. 6. 2018 Zvukový záznam 39. ZM Přerova, 21. 5. 2018 Zvukový záznam 38. ZM Přerova, 23. 4. 2018 Zvukový záznam 37. ZM Přerova, 19. 3. 2018 Zvukový záznam 36. ZM Přerova, 19. 2. 2018 Zvukový záznam 35. ZM Přerova, 22. 1. 2018 Zvukový záznam 34. ZM Přerova, 15. 12. 2017 Zvukový záznam 33. ZM Přerova, 20. 11. 2017 Zvukový záznam 32. ZM Přerova, 24. 10. 2017 Zvukový záznam 31. ZM Přerova, 18. 9. 2017 Zvukový záznam 30. ZM Přerova, 21. 8. 2017 Zvukový záznam 29. ZM Přerova, 19. a 20. 6. 2017 Zvukový záznam 28. ZM Přerova, 22. 5. 2017 Zvukový záznam 27. ZM Přerova, 24. 4. 2017 Zvukový záznam 26. ZM Přerova, 20. 3. 2017 Zvukový záznam 25. ZM Přerova, 20. 2. 2017 Zvukový záznam 24. ZM Přerova, 23. 1. 2017 Zvukový záznam 23. ZM Přerova, 12. 12. 2016 Zvukový záznam 22. ZM Přerova, 14. 11. 2016 Zvukový záznam 21. ZM Přerova, 17. 10. 2016 Zvukový záznam 20. ZM Přerova, 19. 9. 2016 Zvukový záznam 19. ZM Přerova, 22. 8. 2016 Zvukový záznam 18. ZM Přerova, 20. 6. 2016 Zvukový záznam 17. ZM Přerova, 16. 5. 2016 Zvukový záznam 16. ZM Přerova, 18. 4. 2016 Zvukový záznam 15. ZM Přerova, 14. 3. 2016 Zvukový záznam 14. ZM Přerova, 15. 2. 2016 Zvukový záznam 13. ZM Přerova, 18. 1. 2016 Zvukový záznam 12. ZM Přerova, 14. 12. 2015 Zvukový záznam 11. ZM Přerova, 16. 11. 2015 Zvukový záznam 10. ZM Přerova, 12. 10. 2015 Zvukový záznam 9. ZM Přerova, 7. 9. 2015 Zvukový záznam 8. ZM Přerova, 13. 7. 2015 Zvukový záznam 7. ZM Přerova, 8. 6. 2015 Zvukový záznam 6. ZM Přerova, 11. 5. 2015 Zvukový záznam 5. ZM Přerova, 13. 4. 2015 Zvukový záznam 4. ZM Přerova, 9. 3. 2015 Zvukový záznam 3. ZM Přerova, 2. 2. 2015 Zvukový záznam 2. ZM Přerova, 29.12. 2014 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 10.11. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49963504
Za týden: 462793
Za den: 66829
Online návštěvníků: 676
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load