Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 19. ZM Přerova, 22. 8. 2016

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).   

Kompletní zvukový záznam ke stažení: ikona souboru19. ZM - 22. 8. 2016 (zip)

BOD

Téma - název Bodu jednání

1.

Zahájení, program

1.1

ikona souboruZahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu

2.

Informace o činnosti Rady města od 18. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

2.1

ikona souboruPřehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních za I. pololetí roku 2016

2.2

ikona souboruNávrh na personální změnu.

2.3

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemků  p.č. 6129, p.č. 6130,  oba  v k.ú.  Přerov.

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 649/20,  v k.ú.  Kozlovice u Přerova.

3.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1019/14,  v k.ú.  Přerov.

3.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4306/33,  v k.ú.  Přerov.

3.1.5

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova/převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  –  pozemku p.č. 592 v k.ú. Kozlovice u Přerova.

3.1.6

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 408 v k.ú. Újezdec u Přerova.

3.1.7

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 60/4 a p.č. 60/12 oba v k.ú. Popovice u Přerova

3.1.8

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 239/7 a pozemku p.č. st. 541 oba v k.ú. Předmostí

3.1.9

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova  - bezúplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 526/1 v k.ú. Předmostí

3.1.10

ikona souboruZáměr převodu nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101 v objektu k bydlení č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušném pro část obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 75/10 v k.ú. Přerov

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí - pozemku p.č. 6577/178 v k.ú. Přerov včetně budovy – jiné stavby č.p. 3467, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 6577/178 v k.ú. Přerov, a pozemku p.č. 1538/23 v k.ú. Žeravice včetně budovy – jiné stavby č.p. 250, příslušné k části obce Přerov XII-Žeravice, která je součástí pozemku p.č. 1538/23 v k.ú. Žeravice, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o.

3.2.2

ikona souboruÚplatný  převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 72/1 v k.ú. Lověšice u Přerova.

3.3.1

ikona souboruPřevod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 1260/4 a částí pozemku p.č. 1248 oba v k.ú. Újezdec u Přerova

3.6.1

ikona souboruZměna zřizovací listiny Kulturních a informačních služeb města Přerova - uzavření dodatku č. 14  - provozování kina Hvězda.

3.6.2

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 814/3, p.č. 814/6, p.č. 814/7, p.č. 814/8, p.č. 880/2, p.č. 880/8, p.č. 881/1, p.č. 881/2, p.č. 883/3, p.č. 883/4, p.č. 883/5, p.č. 892/10, p.č. 892/11, p.č. 7289/18,  p.č. 7289/19,  p.č. 7289/20,  p.č.7289/24,  p.č. 7289/25,  p.č. 7289/26,  p.č. 7289/27, p.č. 7289/28,  p.č. 7289/29,  p.č. 7289/30,  p.č. 7289/31,  p.č. 7289/32,  vše v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobě povinné z předkupního práva.

3.6.3

ikona souboruDohoda o uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 479/19 v k.ú. Předmostí

3.7.1

ikona souboruŽádost o sepsání splátkového kalendáře

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 14

5.

Rozvojové záležitosti

5.1

ikona souboruSilnice I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa - záměr spolufinancování

6.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

6.1

ikona souboruCentralizace nákupů příspěvkových organizací města - implementace nákupního a controllingového systému CENTRES

7.

Školské záležitosti

7.1

ikona souboruFinancování speciálního pedagoga po ukončení udržitelnosti evropských projektů u Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16 a Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov – Předmostí, Hranická 14

7.2

ikona souboruŽádost o poskytnutí dotace – DRAGON FORCE PŘEROV

7.3

ikona souboruŽádost o poskytnutí dotace – Jan Vojtek

8.

Různé

8.1

ikona souboruNávrhy na označení "čestný hrob"

8.2

ikona souboruFinanční příspěvek z rezervy Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 a finanční spoluúčast města na obnově kaple sv. Jiří v Přerově

8.3

ikona souboruŽelezniční zastávka Přerov - Předmostí

8.4

ikona souboruStanovení dalšího postupu ve věci škody statutárního města Přerova odpovídající pokutě uložené ÚOHS

8.5

ikona souboruŽádost notářky - souhlas s nabytím nemovité věci

8.6

ikona souboruŽádost notářky - souhlas s nabytím nemovité věci V.D.

9.

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

9.1

ikona souboruNávrhy, náměty a připomínky občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

9.2

10.

Závěr zasedání

10.1

ikona souboruUkončení jednání Zastupitelstva

5.9.2016 13:09:36 | přečteno 359x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 41. ZM Přerova, 27. 8. 2018 Zvukový záznam 40. ZM Přerova, 25. 6. 2018 Zvukový záznam 39. ZM Přerova, 21. 5. 2018 Zvukový záznam 38. ZM Přerova, 23. 4. 2018 Zvukový záznam 37. ZM Přerova, 19. 3. 2018 Zvukový záznam 36. ZM Přerova, 19. 2. 2018 Zvukový záznam 35. ZM Přerova, 22. 1. 2018 Zvukový záznam 34. ZM Přerova, 15. 12. 2017 Zvukový záznam 33. ZM Přerova, 20. 11. 2017 Zvukový záznam 32. ZM Přerova, 24. 10. 2017 Zvukový záznam 31. ZM Přerova, 18. 9. 2017 Zvukový záznam 30. ZM Přerova, 21. 8. 2017 Zvukový záznam 29. ZM Přerova, 19. a 20. 6. 2017 Zvukový záznam 28. ZM Přerova, 22. 5. 2017 Zvukový záznam 27. ZM Přerova, 24. 4. 2017 Zvukový záznam 26. ZM Přerova, 20. 3. 2017 Zvukový záznam 25. ZM Přerova, 20. 2. 2017 Zvukový záznam 24. ZM Přerova, 23. 1. 2017 Zvukový záznam 23. ZM Přerova, 12. 12. 2016 Zvukový záznam 22. ZM Přerova, 14. 11. 2016 Zvukový záznam 21. ZM Přerova, 17. 10. 2016 Zvukový záznam 20. ZM Přerova, 19. 9. 2016 Zvukový záznam 19. ZM Přerova, 22. 8. 2016 Zvukový záznam 18. ZM Přerova, 20. 6. 2016 Zvukový záznam 17. ZM Přerova, 16. 5. 2016 Zvukový záznam 16. ZM Přerova, 18. 4. 2016 Zvukový záznam 15. ZM Přerova, 14. 3. 2016 Zvukový záznam 14. ZM Přerova, 15. 2. 2016 Zvukový záznam 13. ZM Přerova, 18. 1. 2016 Zvukový záznam 12. ZM Přerova, 14. 12. 2015 Zvukový záznam 11. ZM Přerova, 16. 11. 2015 Zvukový záznam 10. ZM Přerova, 12. 10. 2015 Zvukový záznam 9. ZM Přerova, 7. 9. 2015 Zvukový záznam 8. ZM Přerova, 13. 7. 2015 Zvukový záznam 7. ZM Přerova, 8. 6. 2015 Zvukový záznam 6. ZM Přerova, 11. 5. 2015 Zvukový záznam 5. ZM Přerova, 13. 4. 2015 Zvukový záznam 4. ZM Přerova, 9. 3. 2015 Zvukový záznam 3. ZM Přerova, 2. 2. 2015 Zvukový záznam 2. ZM Přerova, 29.12. 2014 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 10.11. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 0
Za týden: 354688
Za den: 55851
Online návštěvníků: 1186
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load