Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 2. ZM Přerova, 29.12. 2014

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).

Kompletní zvukový záznam ke stažení: ikona souboru2. ZM 29. 12. 2014 (zip)

BOD

název materiálu – téma

1.

ikona souboruZahájení

1.1

ikona souboruZahájení, schválení programu 2. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

2.

Slib člena zastupitelstva podle § 69 odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

2.1

ikona souboruSložení slibu člena Zastupitelstva města Přerova,
ikona souboru2.1b

3.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 1. zasedání Zastupitelstva města Přerova

3.1

ikona souboruInformace o činnosti Rady města Přerova od 1. zasedání Zastupitelstva města Přerova
ikona souboru3.1b

4.

Majetkoprávní záležitosti
ikona souboru4.1a

4.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemku  p.č. 5950/51 v  k.ú. Přerov.

4.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 6649/1 v  k.ú. Přerov .

4.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 5896/40 v  k.ú. Přerov .

4.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 5176/41 v  k.ú. Přerov.

4.1.5

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č 784 včetně jeho součásti – domu č.p. 669, v k.ú. Přerov.

4.1.6

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemek p.č. 6577/2 v k.ú. Přerov

4.1.7

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 3991, jehož součástí je stavba - objekt bydlení č.p. 2076, příslušný k části obce Přerov I – Město,  v k.ú. Přerov (Svépomoc I/46).

4.1.8

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova  - úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města  Přerova -  části pozemku p.č. 4934/5  v k.ú. Přerov.

4.1.9

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 234/1 v k.ú. Lověšice u Přerova

4.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5054/1, ost. plocha, v k.ú.  Přerov – dodatek č. 1.

4.2.2

ikona souboruBezúplatný převod pozemku p.č. 5024/5 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje
ikona souboru4.2.2b

4.5.1

ikona souboruBezúplatný převod nepotřebných movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerovem

4.6.1

ikona souboruDodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby uzavřené mezi statutárním městem Přerov a TK PRECHEZA Přerov o.s. k pozemkům p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, p.č. 3345/2, p.č. 3345/14 a p.č. 3345/16 v k.ú. Přerov

5.

Finanční záležitosti

5.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 20

5.2

ikona souboruZměna Vnitřního předpisu č. 16/2014 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu

5.3

ikona souboruObecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

5.4

ikona souboruPravidla hospodaření s rozpočtovými prostředky místních výborů města Přerova

5.5

ikona souboruŽádost o poskytnutí mimořádné dotace TK Precheza.

5.6

ikona souboruŽádost o prodloužení lhůty - vrácení zápůjčky, dodatek ke smlouvě.

6.

Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2015

6.1

ikona souboruNávrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2015

7.

Přímé podpory a granty na rok 2015

7.1

ikona souboruPřímé podpory na rok 2015

8.

Rozvojové záležitosti

8.1

ikona souboru3. změna Územního plánu města Přerova - ZADÁNÍ

8.2

ikona souboruDodatek plánovací smlouvy

8.3

ikona souboruZáměr zřízení železniční zastávky Přerov-Předmostí, Přerov-Dluhonice a propojení cyklostezky Velká Dlážka - Hranická - revokace usnesení.

9.

Školské záležitosti

9.1

ikona souboru„Školy v přírodě“ – Projekt realizace zotavovacích pobytů pro žáky základních škol zřízených statutárním městem Přerovem ve školním roce 2014/2015

9.2

ikona souboruAktualizace Obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 o školských obvodech spádových základních škol na území statutárního města Přerova

9.3

ikona souboruPoskytnutí účelové dotace

10.

Sociální záležitosti

10.1

ikona souboruDomov pro seniory Radkova Lhota - žádost o dotaci

10.2

ikona souboruHospic na Svatém Kopečku - žádost o dotaci

10.3

ikona souboruRomské sdružení mládeže Přerov - žádost o dotaci

11.

Různé

11.1

ikona souboruČlenství města Přerova ve sdruženích.

11.2

ikona souboruDelegování zástupce města na valné hromady.

11.3

ikona souboruNávrh na personální obsazení výborů Zastupitelstva města Přerova

11.4

ikona souboruNávrh na stanovení výše měsíčních peněžitých plnění předsedům a členům výborů Zastupitelstva města Přerova a předsedům a členům komisí Rady města Přerova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Přerova a dne, od kterého jim bude peněžité plnění poskytováno

11.5

ikona souboruNávrh na stanovení výše paušální částky, která přísluší v roce 2015 jako náhrada výdělku, ušlého některým členům Zastupitelstva města Přerova v souvislosti s výkonem jejich funkce

11.6

ikona souboruSmlouva o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje v souvislosti se sjednocením dopravní obslužnosti od roku 2015

12.

ikona souboruNáměty, dotazy a připomínky

13.

ikona souboruZávěr zasedání

 
19.3.2015 11:09:11 | přečteno 574x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 41. ZM Přerova, 27. 8. 2018 Zvukový záznam 40. ZM Přerova, 25. 6. 2018 Zvukový záznam 39. ZM Přerova, 21. 5. 2018 Zvukový záznam 38. ZM Přerova, 23. 4. 2018 Zvukový záznam 37. ZM Přerova, 19. 3. 2018 Zvukový záznam 36. ZM Přerova, 19. 2. 2018 Zvukový záznam 35. ZM Přerova, 22. 1. 2018 Zvukový záznam 34. ZM Přerova, 15. 12. 2017 Zvukový záznam 33. ZM Přerova, 20. 11. 2017 Zvukový záznam 32. ZM Přerova, 24. 10. 2017 Zvukový záznam 31. ZM Přerova, 18. 9. 2017 Zvukový záznam 30. ZM Přerova, 21. 8. 2017 Zvukový záznam 29. ZM Přerova, 19. a 20. 6. 2017 Zvukový záznam 28. ZM Přerova, 22. 5. 2017 Zvukový záznam 27. ZM Přerova, 24. 4. 2017 Zvukový záznam 26. ZM Přerova, 20. 3. 2017 Zvukový záznam 25. ZM Přerova, 20. 2. 2017 Zvukový záznam 24. ZM Přerova, 23. 1. 2017 Zvukový záznam 23. ZM Přerova, 12. 12. 2016 Zvukový záznam 22. ZM Přerova, 14. 11. 2016 Zvukový záznam 21. ZM Přerova, 17. 10. 2016 Zvukový záznam 20. ZM Přerova, 19. 9. 2016 Zvukový záznam 19. ZM Přerova, 22. 8. 2016 Zvukový záznam 18. ZM Přerova, 20. 6. 2016 Zvukový záznam 17. ZM Přerova, 16. 5. 2016 Zvukový záznam 16. ZM Přerova, 18. 4. 2016 Zvukový záznam 15. ZM Přerova, 14. 3. 2016 Zvukový záznam 14. ZM Přerova, 15. 2. 2016 Zvukový záznam 13. ZM Přerova, 18. 1. 2016 Zvukový záznam 12. ZM Přerova, 14. 12. 2015 Zvukový záznam 11. ZM Přerova, 16. 11. 2015 Zvukový záznam 10. ZM Přerova, 12. 10. 2015 Zvukový záznam 9. ZM Přerova, 7. 9. 2015 Zvukový záznam 8. ZM Přerova, 13. 7. 2015 Zvukový záznam 7. ZM Přerova, 8. 6. 2015 Zvukový záznam 6. ZM Přerova, 11. 5. 2015 Zvukový záznam 5. ZM Přerova, 13. 4. 2015 Zvukový záznam 4. ZM Přerova, 9. 3. 2015 Zvukový záznam 3. ZM Přerova, 2. 2. 2015 Zvukový záznam 2. ZM Přerova, 29.12. 2014 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 10.11. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 17632
Za týden: 606682
Za den: 66944
Online návštěvníků: 695
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load