Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 20. ZM Přerova, 19. 9. 2016

Zvukový záznam je upraven (anonymizován). 


Kompletní zvukový záznam ke stažení: ikona souboru20. ZM - 19. 9. 2016 (zip)

BOD

téma

1.

Zahájení, program

1.1

ikona souboruZahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu

2.

Informace o činnosti Rady města od 19. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

2.1

ikona souboruNávrh na personální změny

2.2

ikona souboruZápisy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova

2.2.1

ikona souboruPodnět zastupitele M. Passingera

2.2.2

ikona souboruPodnět zastupitele P. Kouby

2.3

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 887 v k.ú. Henčlov.

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 433/7 v k.ú. Předmostí.

3.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 5307/624 v  k.ú. Přerov.

3.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 374 v k.ú. Přerov.

3.1.5

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov části  pozemku p.č. 1254/1,  lesní pozemek v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou.

3.1.6

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov – vzájemné bezúplatné převody nemovitých věcí -  areál Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova a Střední zdravotní školy v Přerově.

3.1.7

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 124 v k.ú. Čekyně

3.1.8

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je budova č.p. 1573, bydlení, příslušná k části obce Přerov I. -Město

3.2.1

ikona souboruBezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -části pozemku p.č. 5290/2,  v k.ú.  Přerov.

3.2.2

ikona souboruBezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 5290/103, p.č. 5290/2, oba v k.ú.  Přerov.

3.2.3

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova -  části  pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov .

3.2.4

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova -  části  pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov .

3.3.1

ikona souboruÚplatný převod souboru nemovitých věcí v ul. Škodova v Přerově z vlastnictví společnosti OPERA Bohemia s.r.o. do vlastnictví statutárního města Přerova

3.3.2

ikona souboruBezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 5290/4, p.č. 5290/66, p.č. 5290/67, p.č. p.č. 5297/1, p.č. 5290/3, p.č. 5290/100, vše  v k.ú.  Přerov.

3.3.3

ikona souboruBezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 5290/105, p.č. 5290/72, p.č. 5290/117,  vše  v k.ú.  Přerov.

3.3.4

ikona souboruBezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6863/3, v k.ú.  Přerov.

3.3.5

ikona souboruÚplatný převod do majetku statutárního města Přerova - účelové komunikace včetně odkanalizování, komunikace pěší veřejné, ostrůvku okružní křižovatky, veřejného osvětlení, terénních a sadových úprav v rámci stavby „Obchodní a nákupní centrum Kasárna Přerov“.

3.4.1

ikona souboruSměna pozemku p.č. 3/5 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova za pozemek p.č. 5102/2 v k.ú. Troubky nad Bečvou ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Přerov-Předmostí

3.6.1

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 892/8, p.č. 890/1, p.č. 890/2, p.č. 822, p.č. 823/1, p.č. 823/2, p.č. 823/3, p.č. 821/1, p.č. 821/2, p.č. 891/1, p.č. 891/2, vše v k.ú. Přerov, prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního práva.

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 15 a 16

5.

Rozvojové záležitosti

5.1

ikona souboruMosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská

5.2

ikona souboruZměna č. 4A, 6 a 8 Územního plánu města Přerova - vydání

5.3

ikona souboruZměna č. 9 a 10 Územního plánu města Přerova - zadání

6.

Vyhlášení dotačních programů pro rok 2017

6.1

ikona souboruDotační programy pro rok 2017 – jejich vyhlášení

7.

Školské záležitosti

7.1

ikona souboruŽádost o poskytnutí dotace - Sportovní klub Přerov 1908 z.s.

8.

Sociální záležitosti

8.1

ikona souboruŽádost o dotaci - Jdeme Autistům Naproti z.s.

8.2

ikona souboruŽádost o dotaci- o.s. KAPPA-HELP

8.3

ikona souboruPrevence kriminality

9.

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

9.1

ikona souboruNávrhy, náměty a připomínky občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu; Podnět zastupitele B. Passingera

10.

Závěr zasedání

10.1

ikona souboruUkončení jednání ZM

4.10.2016 16:40:21 | přečteno 997x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 41. ZM Přerova, 27. 8. 2018 Zvukový záznam 40. ZM Přerova, 25. 6. 2018 Zvukový záznam 39. ZM Přerova, 21. 5. 2018 Zvukový záznam 38. ZM Přerova, 23. 4. 2018 Zvukový záznam 37. ZM Přerova, 19. 3. 2018 Zvukový záznam 36. ZM Přerova, 19. 2. 2018 Zvukový záznam 35. ZM Přerova, 22. 1. 2018 Zvukový záznam 34. ZM Přerova, 15. 12. 2017 Zvukový záznam 33. ZM Přerova, 20. 11. 2017 Zvukový záznam 32. ZM Přerova, 24. 10. 2017 Zvukový záznam 31. ZM Přerova, 18. 9. 2017 Zvukový záznam 30. ZM Přerova, 21. 8. 2017 Zvukový záznam 29. ZM Přerova, 19. a 20. 6. 2017 Zvukový záznam 28. ZM Přerova, 22. 5. 2017 Zvukový záznam 27. ZM Přerova, 24. 4. 2017 Zvukový záznam 26. ZM Přerova, 20. 3. 2017 Zvukový záznam 25. ZM Přerova, 20. 2. 2017 Zvukový záznam 24. ZM Přerova, 23. 1. 2017 Zvukový záznam 23. ZM Přerova, 12. 12. 2016 Zvukový záznam 22. ZM Přerova, 14. 11. 2016 Zvukový záznam 21. ZM Přerova, 17. 10. 2016 Zvukový záznam 20. ZM Přerova, 19. 9. 2016 Zvukový záznam 19. ZM Přerova, 22. 8. 2016 Zvukový záznam 18. ZM Přerova, 20. 6. 2016 Zvukový záznam 17. ZM Přerova, 16. 5. 2016 Zvukový záznam 16. ZM Přerova, 18. 4. 2016 Zvukový záznam 15. ZM Přerova, 14. 3. 2016 Zvukový záznam 14. ZM Přerova, 15. 2. 2016 Zvukový záznam 13. ZM Přerova, 18. 1. 2016 Zvukový záznam 12. ZM Přerova, 14. 12. 2015 Zvukový záznam 11. ZM Přerova, 16. 11. 2015 Zvukový záznam 10. ZM Přerova, 12. 10. 2015 Zvukový záznam 9. ZM Přerova, 7. 9. 2015 Zvukový záznam 8. ZM Přerova, 13. 7. 2015 Zvukový záznam 7. ZM Přerova, 8. 6. 2015 Zvukový záznam 6. ZM Přerova, 11. 5. 2015 Zvukový záznam 5. ZM Přerova, 13. 4. 2015 Zvukový záznam 4. ZM Přerova, 9. 3. 2015 Zvukový záznam 3. ZM Přerova, 2. 2. 2015 Zvukový záznam 2. ZM Přerova, 29.12. 2014 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 10.11. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49960238
Za týden: 345818
Za den: 62022
Online návštěvníků: 1139
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load