Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 21. ZM Přerova, 17. 10. 2016

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).  

Kompletní zvukový záznam ke stažení: ikona souboru21. ZM - 17. 10. 2016


BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

1.1

ikona souboruZahájení, schválení programu

1.2

ikona souboruVolba ověřovatelů

2.

Informace o činnosti Rady města od 20. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

2.0

ikona souboruDiskuse k bodu 2.3

2.1

ikona souboruZásady a technické podmínky pro zásahy do povrchu komunikací

2.2

ikona souboruNavýšení finančních prostředků pro zeleň a nemovitý majetek

2.3

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov – pozemku p.č.  5176/42 a p.č. 5176/43 v k.ú. Přerov

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov – objektu rodinný dům č.p. 35, příslušný k části obce Přerov VIII-Henčlov, který je součástí pozemku p.č. 155/1, části pozemku p.č. 155/1, objektu zemědělské stavby č.p. 206, příslušný k části obce Přerov VIII-Henčlov, který je součástí pozemku p.č. 155/2, pozemků p.č. 155/2, p.č. 48 a p.č. 155/4, vše v k.ú. Henčlov

3.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 11 v k.ú. Penčice

3.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2640/2 v k.ú. Přerov

3.1.5

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova –  pozemku  5935/3 v k. ú. Přerov. 

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova  - části pozemku p.č  3091/1  v k.ú. Přerov

3.3.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 1486 a směna pozemku p.č.  1487 za pozemek p.č. 1475 vše v k.ú. Dluhonice ve vlastnictví statuárního města Přerov

3.3.2

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova  - části pozemku p.č.  206 v k.ú. Lýsky

3.3.3

ikona souboruBezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  Přerova - částí pozemků p.č. 4947/5, p.č. 4947/6 a p.č. 4947/7 a pozemků p.č. 4947/8, p.č. 4947/9, p.č. 4947/10, p.č. 4947/11 a p.č. 4947/12  vše ostatní plocha, ostatní komunikace v  k.ú. Přerov

3.6.1

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 7279/34 a p.č. 7279/36, oba v k.ú. Přerov, prominutím povinnosti (dluhu) osobě povinné z předkupního práva.

3.6.2

ikona souboruZřízení předkupního práva jako práva věcného k nemovitým věcem - pozemkům p.č. 5307/2 a p.č. 5307/107 včetně stavby občanského vybavení bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 5307/107, vše v k.ú. Přerov

3.7.1

ikona souboruŽádost o prominutí poplatku z prodlení

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 17 a 18

4.2

ikona souboruZáměr přijetí úvěru

4.3

ikona souboruObecně závazná vyhláška č..../2016, o regulaci provozování loterií a jiných podobných her

5.

Školské záležitosti

5.1

ikona souboruPředfinancování Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5 zařazené do Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší

5.2

ikona souboruŽádost o poskytnutí dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, spolek

6.

Sociální záležitosti

6.1

ikona souboruSenior taxi v Přerově

6.2

ikona souboruŽádost o dotaci - Alfa handicap - sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu z.s.

7.

Různé

7.1

ikona souboruNávrh na vydání obecně závazné vyhlášky o zákazu kouření na dětských hřištích

7.2

ikona souboruVzdání se funkce přísedícího k Okresnímu soudu v Přerově.

8

Podnět člena Zastupitelstva města Přerova p. Marka Dostála

8.1

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

9.

Závěr zasedání

9.1

ikona souboruZávěr zasedání

31.10.2016 12:50:58 | přečteno 1126x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 41. ZM Přerova, 27. 8. 2018 Zvukový záznam 40. ZM Přerova, 25. 6. 2018 Zvukový záznam 39. ZM Přerova, 21. 5. 2018 Zvukový záznam 38. ZM Přerova, 23. 4. 2018 Zvukový záznam 37. ZM Přerova, 19. 3. 2018 Zvukový záznam 36. ZM Přerova, 19. 2. 2018 Zvukový záznam 35. ZM Přerova, 22. 1. 2018 Zvukový záznam 34. ZM Přerova, 15. 12. 2017 Zvukový záznam 33. ZM Přerova, 20. 11. 2017 Zvukový záznam 32. ZM Přerova, 24. 10. 2017 Zvukový záznam 31. ZM Přerova, 18. 9. 2017 Zvukový záznam 30. ZM Přerova, 21. 8. 2017 Zvukový záznam 29. ZM Přerova, 19. a 20. 6. 2017 Zvukový záznam 28. ZM Přerova, 22. 5. 2017 Zvukový záznam 27. ZM Přerova, 24. 4. 2017 Zvukový záznam 26. ZM Přerova, 20. 3. 2017 Zvukový záznam 25. ZM Přerova, 20. 2. 2017 Zvukový záznam 24. ZM Přerova, 23. 1. 2017 Zvukový záznam 23. ZM Přerova, 12. 12. 2016 Zvukový záznam 22. ZM Přerova, 14. 11. 2016 Zvukový záznam 21. ZM Přerova, 17. 10. 2016 Zvukový záznam 20. ZM Přerova, 19. 9. 2016 Zvukový záznam 19. ZM Přerova, 22. 8. 2016 Zvukový záznam 18. ZM Přerova, 20. 6. 2016 Zvukový záznam 17. ZM Přerova, 16. 5. 2016 Zvukový záznam 16. ZM Přerova, 18. 4. 2016 Zvukový záznam 15. ZM Přerova, 14. 3. 2016 Zvukový záznam 14. ZM Přerova, 15. 2. 2016 Zvukový záznam 13. ZM Přerova, 18. 1. 2016 Zvukový záznam 12. ZM Přerova, 14. 12. 2015 Zvukový záznam 11. ZM Přerova, 16. 11. 2015 Zvukový záznam 10. ZM Přerova, 12. 10. 2015 Zvukový záznam 9. ZM Přerova, 7. 9. 2015 Zvukový záznam 8. ZM Přerova, 13. 7. 2015 Zvukový záznam 7. ZM Přerova, 8. 6. 2015 Zvukový záznam 6. ZM Přerova, 11. 5. 2015 Zvukový záznam 5. ZM Přerova, 13. 4. 2015 Zvukový záznam 4. ZM Přerova, 9. 3. 2015 Zvukový záznam 3. ZM Přerova, 2. 2. 2015 Zvukový záznam 2. ZM Přerova, 29.12. 2014 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 10.11. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49960238
Za týden: 345818
Za den: 62022
Online návštěvníků: 1139
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load