Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 23. ZM Přerova, 12. 12. 2016

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).

Kompletní zvukový záznam ke stažení: ikona souboru23. ZM - 12. 12. 2016

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

1.1

ikona souboruSchválení programu, jmenování zapisovatelů a ověřovatelů

2.

Informace o činnosti Rady města od 22. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

2.0

ikona souboruZápisy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova

2.1

ikona souboruPodnět člena Zastupitelstva města Přerova Mgr. Radovana Rašťáka

2.1.1

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemků  p.č. 4741/3, p.č. 4742/1, p.č. 4742/2  vše  v k.ú.  Přerov

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5069 v k.ú. Přerov

3.1.3

Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je budova č.p. 1573 příslušná k části obce Přerov I-Město – materiál byl stažen

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města Přerova části pozemku p.č. 5041/1 v k.ú. Přerov

3.2.2

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov - pozemků p.č. 2624/1, p.č. 2624/2,  p.č. 2625/2, p.č. 2625/3, p.č. 2625/4, p.č. 2625/19, p.č. 2625/20, p.č. 2625/21, p.č. 2625/23 a p.č. 2626 vše v k.ú. Přerov

3.2.3

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 760/1 a p.č. 937/4 oba v k.ú. Čekyně

3.2.4

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 647 v k.ú. Předmostí

3.2.5

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 13/5, p.č. 13/6, p.č. 14/1 a p.č. 15, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova

3.2.6

ikona souboruÚplatný převod pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova

3.3.1

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 662/3,  v k.ú.  Henčlov

3.3.2

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci do majetku  statutárního města Přerova části pozemku  p.č. 4131 v k.ú. Přerov 

3.3.3

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 60 zahrada v  k.ú.  Dluhonice

3.3.4

ikona souboruBezúplatný převod nemovité věci do majetku města Přerova – kanalizace vybudované na pozemcích p.č. 271/8, p.č. 273/4, p.č. 475 a p.č. 783/9 vše v k.ú. Čekyně

3.3.5

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku  p.č. 542/2 a p.č. 552/8  vše  ostatní plocha v k.ú. Přerov.

3.4.1

ikona souboruSměna nemovitých věcí - pozemků p.č. 465/3,  p.č. 465/4, p.č. 649/25, p.č. 649/26 a p.č. 684/13 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova za část pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov – uzavření Dodatku č. 2 budoucí směnné smlouvy

3.4.2

ikona souboruSměna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 2883/1, pozemku p.č. 2883/222, pozemku p.č. 2883/225, pozemku p.č. 2883/227, pozemku p.č. 2883/230 a pozemku p.č. 2883/234 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 2883/119, část pozemku p.č. 2883/120, pozemek p.č. 2883/224, pozemek p.č. 2883/226, pozemek p.č. 2883/229, pozemek p.č. 2883/231 a část pozemku p.č. 2883/233 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti Tesco Stores ČR a.s.

3.6.1

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 4957/15, p.č. 7289/21, p.č. 7289/62vše v k.ú. Přerov, prominutím povinností (dluhu) osobě povinné  z předkupního práva

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 21

4.2

ikona souboruRozpočtové opatření č. 22

5.

Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2017

5.1

ikona souboruProjednání rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2017

6.

Rozvojové záležitosti

6.1

ikona souboruVyužití hotelu Strojař

6.2

ikona souboruDohoda o ukončení plánovací smlouvy

7.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

7.1

ikona souboruDemolice bytových domů na ul.  Škodova - podání žádosti o dotaci

7.2

ikona souboruSchválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku „Přerovské listy“

7.3

ikona souboruRegenerace sídliště Přerov II  - Předmostí, 12. etapa v roce 2017

8.

Školské záležitosti

8.1

Sloučení Mateřské školy Přerov, Optiky 14 – materiál byl odložen

9.

Různé

9.1

ikona souboruStrategie prevence kriminality města Přerova na období 2017 - 2021

9.2

ikona souboruVyhlášení Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2017.

9.3

ikona souboruÚčelová dotace ze státního rozpočtu z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2016.

9.4

ikona souboruCestovní náhrady

9.5

ikona souboruNávrh na stanovení výše paušální částky, která přísluší v roce 2017 jako náhrada výdělku, ušlého některým členům Zastupitelstva města Přerova v souvislosti s výkonem jejich funkce

10.

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu a závěr zasedání.

10.1

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu.Podnět člena Zastupitelstva města Přerova p. Břetislava Passingera. Závěr zasedání.

29.12.2016 12:08:41 | přečteno 385x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 41. ZM Přerova, 27. 8. 2018 Zvukový záznam 40. ZM Přerova, 25. 6. 2018 Zvukový záznam 39. ZM Přerova, 21. 5. 2018 Zvukový záznam 38. ZM Přerova, 23. 4. 2018 Zvukový záznam 37. ZM Přerova, 19. 3. 2018 Zvukový záznam 36. ZM Přerova, 19. 2. 2018 Zvukový záznam 35. ZM Přerova, 22. 1. 2018 Zvukový záznam 34. ZM Přerova, 15. 12. 2017 Zvukový záznam 33. ZM Přerova, 20. 11. 2017 Zvukový záznam 32. ZM Přerova, 24. 10. 2017 Zvukový záznam 31. ZM Přerova, 18. 9. 2017 Zvukový záznam 30. ZM Přerova, 21. 8. 2017 Zvukový záznam 29. ZM Přerova, 19. a 20. 6. 2017 Zvukový záznam 28. ZM Přerova, 22. 5. 2017 Zvukový záznam 27. ZM Přerova, 24. 4. 2017 Zvukový záznam 26. ZM Přerova, 20. 3. 2017 Zvukový záznam 25. ZM Přerova, 20. 2. 2017 Zvukový záznam 24. ZM Přerova, 23. 1. 2017 Zvukový záznam 23. ZM Přerova, 12. 12. 2016 Zvukový záznam 22. ZM Přerova, 14. 11. 2016 Zvukový záznam 21. ZM Přerova, 17. 10. 2016 Zvukový záznam 20. ZM Přerova, 19. 9. 2016 Zvukový záznam 19. ZM Přerova, 22. 8. 2016 Zvukový záznam 18. ZM Přerova, 20. 6. 2016 Zvukový záznam 17. ZM Přerova, 16. 5. 2016 Zvukový záznam 16. ZM Přerova, 18. 4. 2016 Zvukový záznam 15. ZM Přerova, 14. 3. 2016 Zvukový záznam 14. ZM Přerova, 15. 2. 2016 Zvukový záznam 13. ZM Přerova, 18. 1. 2016 Zvukový záznam 12. ZM Přerova, 14. 12. 2015 Zvukový záznam 11. ZM Přerova, 16. 11. 2015 Zvukový záznam 10. ZM Přerova, 12. 10. 2015 Zvukový záznam 9. ZM Přerova, 7. 9. 2015 Zvukový záznam 8. ZM Přerova, 13. 7. 2015 Zvukový záznam 7. ZM Přerova, 8. 6. 2015 Zvukový záznam 6. ZM Přerova, 11. 5. 2015 Zvukový záznam 5. ZM Přerova, 13. 4. 2015 Zvukový záznam 4. ZM Přerova, 9. 3. 2015 Zvukový záznam 3. ZM Přerova, 2. 2. 2015 Zvukový záznam 2. ZM Přerova, 29.12. 2014 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 10.11. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 9050
Za týden: 598100
Za den: 58362
Online návštěvníků: 1158
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load