Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 24. ZM Přerova, 23. 1. 2017

Zvukový záznam je upraven (anonymizován). 

Kompletní zvukový záznam ke stažení: ikona souboru24. ZM - 23. 1. 2017BOD

název NÁVRHU – téma

1

Zahájení, program

1.1

ikona souboruZahájení, schválení programu, schválení ověřovatelů a zapisovatelky

2.

Složení slibu člena Zastupitelstva města Přerova

2.1

ikona souboruSložení slibu

3.

Informace o činnosti Rady města od 23. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

3.1

ikona souboruZápis z kontroly provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova

3.2

ikona souboruUrbanistická soutěž na okolí tzv. průpichu

3.3

ikona souboruPřehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních za II. pololetí roku 2016

3.3.1

ikona souboruNávrh na personální změnu

3.4

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova

4.

Majetkoprávní záležitosti

4.3.1

ikona souboruBezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova pozemku p.č. 1784 v  k.ú. Přerov

4.6.1

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 708 ostatní plocha, silnice v k.ú. Penčičky, prominutí povinností (dluhu) osobě povinné z předkupního práva

4.6.2

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 15, p.č. 16, p.č. 20 a p.č. 287 vše v k.ú. Čekyně  prominutí povinností (dluhu) osobě povinné z předkupního práva

4.7.1

ikona souboruŽádost o prominutí poplatku z prodlení

4.7.2ikona souboruŽádost o sepsání splátkového kalendáře

5.

Finanční záležitosti

5.1ikona souboruRozpočtové opatření č. 1

6.

Rozvojové záležitosti

6.1

ikona souboruPlán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje – změna, aktualizace

6.2

ikona souboruZměna Územního plánu Prosenice

7.

Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2017

7.1

ikona souboruDotační program pro rok 2017

8.

Školské záležitosti

8.1

ikona souboruSloučení Mateřské školy Přerov, Optiky 14  

9.

Různé

9.1

ikona souboruVyhlášení Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2017

9.2

ikona souboruNávrh na uzavření dohody o narovnání se společností RotaGroup s.r.o.

9.3

ikona souboruUzavření dohody o splátkách

9.4

ikona souboruŽádost notářky - souhlas s nabytím nemovité věci

10.

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

10.1

ikona souboruPodnět členky Zastupitelstva města Přerova Mgr. Vránové, Ph.D.

10.2.1

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu - přerušeno

10.3

ikona souboruOpakované hlasování k materiálu 8.1

10.2.2

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu – pokračování

Závěr zasedání

 

10.2.2017 10:38:52 | přečteno 1135x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 41. ZM Přerova, 27. 8. 2018 Zvukový záznam 40. ZM Přerova, 25. 6. 2018 Zvukový záznam 39. ZM Přerova, 21. 5. 2018 Zvukový záznam 38. ZM Přerova, 23. 4. 2018 Zvukový záznam 37. ZM Přerova, 19. 3. 2018 Zvukový záznam 36. ZM Přerova, 19. 2. 2018 Zvukový záznam 35. ZM Přerova, 22. 1. 2018 Zvukový záznam 34. ZM Přerova, 15. 12. 2017 Zvukový záznam 33. ZM Přerova, 20. 11. 2017 Zvukový záznam 32. ZM Přerova, 24. 10. 2017 Zvukový záznam 31. ZM Přerova, 18. 9. 2017 Zvukový záznam 30. ZM Přerova, 21. 8. 2017 Zvukový záznam 29. ZM Přerova, 19. a 20. 6. 2017 Zvukový záznam 28. ZM Přerova, 22. 5. 2017 Zvukový záznam 27. ZM Přerova, 24. 4. 2017 Zvukový záznam 26. ZM Přerova, 20. 3. 2017 Zvukový záznam 25. ZM Přerova, 20. 2. 2017 Zvukový záznam 24. ZM Přerova, 23. 1. 2017 Zvukový záznam 23. ZM Přerova, 12. 12. 2016 Zvukový záznam 22. ZM Přerova, 14. 11. 2016 Zvukový záznam 21. ZM Přerova, 17. 10. 2016 Zvukový záznam 20. ZM Přerova, 19. 9. 2016 Zvukový záznam 19. ZM Přerova, 22. 8. 2016 Zvukový záznam 18. ZM Přerova, 20. 6. 2016 Zvukový záznam 17. ZM Přerova, 16. 5. 2016 Zvukový záznam 16. ZM Přerova, 18. 4. 2016 Zvukový záznam 15. ZM Přerova, 14. 3. 2016 Zvukový záznam 14. ZM Přerova, 15. 2. 2016 Zvukový záznam 13. ZM Přerova, 18. 1. 2016 Zvukový záznam 12. ZM Přerova, 14. 12. 2015 Zvukový záznam 11. ZM Přerova, 16. 11. 2015 Zvukový záznam 10. ZM Přerova, 12. 10. 2015 Zvukový záznam 9. ZM Přerova, 7. 9. 2015 Zvukový záznam 8. ZM Přerova, 13. 7. 2015 Zvukový záznam 7. ZM Přerova, 8. 6. 2015 Zvukový záznam 6. ZM Přerova, 11. 5. 2015 Zvukový záznam 5. ZM Přerova, 13. 4. 2015 Zvukový záznam 4. ZM Přerova, 9. 3. 2015 Zvukový záznam 3. ZM Přerova, 2. 2. 2015 Zvukový záznam 2. ZM Přerova, 29.12. 2014 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 10.11. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49969376
Za týden: 428500
Za den: 69520
Online návštěvníků: 1160
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load