Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 25. ZM Přerova, 20. 2. 2017

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).  


Kompletní zvukový záznam ke stažení: ikona souboru25. ZM - 20. 2. 2017

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

1.0

ikona souboruZahájení, schválení programu, schválení ověřovatelů a zapisovatelky

1.1

ikona souboruVystoupení Ing. Kalného k Dluhonským mostům

1.2

ikona souboruPředsunutý materiál č. 3.3.1 - Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 239/7 a pozemku p.č. st. 541 oba v k.ú. Předmostí

2.

Informace o činnosti Rady města od 24. zasedání Zastupitelstva,, informace z výborů

2.1

ikona souboruVýbor pro místní části - studie revitalizace rybníků v Předmostí

2.2

ikona souboruVýbor pro místní části - studie revitalizace suchého poldru v Újezdci

2.3

ikona souboruNávrhy na personální změnu

2.3.1

ikona souboruPodnět Výboru pro školství a sport - Mateřská škola Přerov, Optiky 14 – návrh na vyhlášení konkursního řízení na ředitelku školky

2.4

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5063/3  v k.ú. Přerov

3.1.2

ikona souboruZáměr dispozice se zbytným a nepotřebným majetkem statutárního města Přerova

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – objektu rodinný dům č.p. 35, příslušný k části obce Přerov VIII-Henčlov, který je součástí pozemku p.č. 155/1, části pozemku p.č. 155/1, objektu zemědělské stavby č.p. 206, příslušný k části obce Přerov VIII-Henčlov, který je součástí pozemku p.č. 155/2, pozemků p.č. 155/2, p.č. 48 a p.č. 155/4 vše v k.ú. Henčlov

3.3.1

Přesunuto jako bod 1.2

3.6.1

ikona souboruŽádost o uznání vydržení vlastnického práva k části pozemku p.č. 633/41 v k.ú. Předmostí a částem pozemků p.č. 526/5 a p.č. 633/41 v k.ú. Předmostí.

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření - převody - část 1

4.2

ikona souboruRozpočtové opatření - převody - část 2

4.3

ikona souboruRozpočtové opatření č. 2 a 3

5.

Rozvojové záležitosti

5.1

ikona souboruStrategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014 - 2020 - naplňování Akčního plánu na r. 2014-2016, návrh Akčního plánu na r. 2017-2018

5.2

ikona souboruÚzemní studie veřejného prostranství místní části Přerov XII-Žeravice a Přerov IV-Kozlovice

6.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

6.1

ikona souboruSchválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku „Demolice bytových domů na ulici Škodova v Přerově“

6.2

ikona souboruSchválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku „Regenerace sídliště Přerov II – Předmostí, 12. etapa“

7.

Školské záležitosti

7.1

ikona souboruPředání dokončeného technického zhodnocení k hospodaření Mateřské škole Píšťalka, Přerov, Máchova 8

8.

Různé

8.1

ikona souboruDotace na III. etapu celkové obnovy kaple sv. Jiří v Přerově.

8.2

ikona souboruNávrh na zvýšení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova a návrh na stanovení dne, od kterého bude poskytována zvýšená odměna neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova. 

9.

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

9.1

ikona souboruPodnět člena Zastupitelstva města Přerova Mgr. Petra Kouby

9.2

ikona souboruInformace členky Zastupitelstva města Mgr. Ph.D. Věry Vránové

9.3

ikona souboruPodnět členky Zastupitelstva města Přerova Mgr. Heleny Netopilové

9.4

ikona souboruNávrhy, náměty a připomínky občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

10.

Závěr zasedání

10.1

ikona souboruZávěr
13.3.2017 11:10:48 | přečteno 698x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 41. ZM Přerova, 27. 8. 2018 Zvukový záznam 40. ZM Přerova, 25. 6. 2018 Zvukový záznam 39. ZM Přerova, 21. 5. 2018 Zvukový záznam 38. ZM Přerova, 23. 4. 2018 Zvukový záznam 37. ZM Přerova, 19. 3. 2018 Zvukový záznam 36. ZM Přerova, 19. 2. 2018 Zvukový záznam 35. ZM Přerova, 22. 1. 2018 Zvukový záznam 34. ZM Přerova, 15. 12. 2017 Zvukový záznam 33. ZM Přerova, 20. 11. 2017 Zvukový záznam 32. ZM Přerova, 24. 10. 2017 Zvukový záznam 31. ZM Přerova, 18. 9. 2017 Zvukový záznam 30. ZM Přerova, 21. 8. 2017 Zvukový záznam 29. ZM Přerova, 19. a 20. 6. 2017 Zvukový záznam 28. ZM Přerova, 22. 5. 2017 Zvukový záznam 27. ZM Přerova, 24. 4. 2017 Zvukový záznam 26. ZM Přerova, 20. 3. 2017 Zvukový záznam 25. ZM Přerova, 20. 2. 2017 Zvukový záznam 24. ZM Přerova, 23. 1. 2017 Zvukový záznam 23. ZM Přerova, 12. 12. 2016 Zvukový záznam 22. ZM Přerova, 14. 11. 2016 Zvukový záznam 21. ZM Přerova, 17. 10. 2016 Zvukový záznam 20. ZM Přerova, 19. 9. 2016 Zvukový záznam 19. ZM Přerova, 22. 8. 2016 Zvukový záznam 18. ZM Přerova, 20. 6. 2016 Zvukový záznam 17. ZM Přerova, 16. 5. 2016 Zvukový záznam 16. ZM Přerova, 18. 4. 2016 Zvukový záznam 15. ZM Přerova, 14. 3. 2016 Zvukový záznam 14. ZM Přerova, 15. 2. 2016 Zvukový záznam 13. ZM Přerova, 18. 1. 2016 Zvukový záznam 12. ZM Přerova, 14. 12. 2015 Zvukový záznam 11. ZM Přerova, 16. 11. 2015 Zvukový záznam 10. ZM Přerova, 12. 10. 2015 Zvukový záznam 9. ZM Přerova, 7. 9. 2015 Zvukový záznam 8. ZM Přerova, 13. 7. 2015 Zvukový záznam 7. ZM Přerova, 8. 6. 2015 Zvukový záznam 6. ZM Přerova, 11. 5. 2015 Zvukový záznam 5. ZM Přerova, 13. 4. 2015 Zvukový záznam 4. ZM Přerova, 9. 3. 2015 Zvukový záznam 3. ZM Přerova, 2. 2. 2015 Zvukový záznam 2. ZM Přerova, 29.12. 2014 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 10.11. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 402878
Za den: 57291
Online návštěvníků: 1361
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load