Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 27. ZM Přerova, 24. 4. 2017

Zvukový záznam je upraven (anonymizován). 

Kompletní zvukový záznam ke stažení: ikona souboru27. ZM - 24. 4. 2017


BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

1.1

ikona souboruZahájení, schválení programu, ověřovatelů a zapisovatelky

2.

Informace o činnosti Rady města od 26. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

2.1

ikona souboruNávrh Výboru pro místní části - dotační program

2.2

ikona souboruNávrh Výboru pro místní části - cyklostezky

2.3

ikona souboruZáměr realizace hokejbalového hřiště

2.4

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova

5.2

ikona souboruPředsazený materiál - Plán udržitelné mobility - rozvojové scénáře dělby přepravní práce v dopravě

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov – převod nemovité věci v majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 6577/199 v k.ú. Přerov

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 228/19, p.č. 233/17 a p.č. 526/3 vše v k.ú. Lověšice u Přerova.

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 30/54 v k.ú. Předmostí

3.2.2

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 30/53 v k.ú. Předmostí

3.3.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov - pozemků  p.č. 465/6, p.č. 649/12 a p.č. 667/2 v k.ú. Kozlovice u Přerova

3.3.2

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 62 v k.ú. Dluhonice

3.3.3

ikona souboru1. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – veřejného osvětlení vybudovaného na částech pozemků p.č. 213, p.č. 723/8, p.č. 723/14 a p.č. 722/8 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova 2. Bezúplatný převod komunikace do majetku statutárního města Přerova vybudované na pozemcích p.č. 723/14, p.č. 722/8 a p.č. 718/3 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova 3. Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  - pozemků p.č. 723/14 a p.č. 722/8 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova 4. Plánovací smlouva - lokalita Kozlovice

3.4.1

ikona souboruSměna nemovitých věcí v  majetku statutárního města Přerova  -  části pozemku  p.č. 4724/1, v majetku statutárního města Přerova,  za část pozemku p.č. 4669/1, v majetku fyzické osoby, vše v k.ú. Přerov

3.6.1

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7164/24, v k.ú. Přerov prominutím povinnosti (dluhu) osobě povinné  z předkupního práva

3.6.2

ikona souboruŽádost o uznání vydržení vlastnického práva k části pozemku p.č. 633/41 v k.ú. Předmostí  a částem pozemků p.č. 526/5 a p.č. 633/41 v k.ú. Předmostí

3.7.1

ikona souboruUpuštění od vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti a její převod na podrozvahu

3.7.2

ikona souboruUpuštění od vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti a její převod na podrozvahu

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 6

4.2

ikona souboruSchválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 31.12.2016

4.3

ikona souboruUzavření smlouvy o úvěru

4.4

ikona souboruDotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na realizaci generální opravy výškové mobilní požární techniky AP 27 Tatra 815

4.5ikona souboruHlasování o pokračování v jednání ZM

5.

Rozvojové záležitosti

5.1

ikona souboruÚzemní plán města Přerova – změna č. 2

6.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

6.1

ikona souboruProjekt "Modernizace agendových informačních systémů Magistrátu města Přerova"

6.2

ikona souboruNávrh na uzavření dohody o narovnání se společností JIPAST akciová společnost

7.

Školské záležitosti

7.1

ikona souboruZákladní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 2017/2018 

7.2

ikona souboruZákladní škola Přerov, U tenisu 4 – sportovní zaměření pro období 2018 - 2023

7.3

ikona souboruPlán oprav a údržby mateřských a základních škol na rok 2017

8.

Různé

8.1

ikona souboruNávrh na vydání obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem

8.2

ikona souboruNávrh na název ulice v Přerově, části Přerov VI-Újezdec

9.

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

9.1

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu a závěr zasedání

11.5.2017 14:55:37 - aktualizováno 12.5.2017 7:22:50 | přečteno 982x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 41. ZM Přerova, 27. 8. 2018 Zvukový záznam 40. ZM Přerova, 25. 6. 2018 Zvukový záznam 39. ZM Přerova, 21. 5. 2018 Zvukový záznam 38. ZM Přerova, 23. 4. 2018 Zvukový záznam 37. ZM Přerova, 19. 3. 2018 Zvukový záznam 36. ZM Přerova, 19. 2. 2018 Zvukový záznam 35. ZM Přerova, 22. 1. 2018 Zvukový záznam 34. ZM Přerova, 15. 12. 2017 Zvukový záznam 33. ZM Přerova, 20. 11. 2017 Zvukový záznam 32. ZM Přerova, 24. 10. 2017 Zvukový záznam 31. ZM Přerova, 18. 9. 2017 Zvukový záznam 30. ZM Přerova, 21. 8. 2017 Zvukový záznam 29. ZM Přerova, 19. a 20. 6. 2017 Zvukový záznam 28. ZM Přerova, 22. 5. 2017 Zvukový záznam 27. ZM Přerova, 24. 4. 2017 Zvukový záznam 26. ZM Přerova, 20. 3. 2017 Zvukový záznam 25. ZM Přerova, 20. 2. 2017 Zvukový záznam 24. ZM Přerova, 23. 1. 2017 Zvukový záznam 23. ZM Přerova, 12. 12. 2016 Zvukový záznam 22. ZM Přerova, 14. 11. 2016 Zvukový záznam 21. ZM Přerova, 17. 10. 2016 Zvukový záznam 20. ZM Přerova, 19. 9. 2016 Zvukový záznam 19. ZM Přerova, 22. 8. 2016 Zvukový záznam 18. ZM Přerova, 20. 6. 2016 Zvukový záznam 17. ZM Přerova, 16. 5. 2016 Zvukový záznam 16. ZM Přerova, 18. 4. 2016 Zvukový záznam 15. ZM Přerova, 14. 3. 2016 Zvukový záznam 14. ZM Přerova, 15. 2. 2016 Zvukový záznam 13. ZM Přerova, 18. 1. 2016 Zvukový záznam 12. ZM Přerova, 14. 12. 2015 Zvukový záznam 11. ZM Přerova, 16. 11. 2015 Zvukový záznam 10. ZM Přerova, 12. 10. 2015 Zvukový záznam 9. ZM Přerova, 7. 9. 2015 Zvukový záznam 8. ZM Přerova, 13. 7. 2015 Zvukový záznam 7. ZM Přerova, 8. 6. 2015 Zvukový záznam 6. ZM Přerova, 11. 5. 2015 Zvukový záznam 5. ZM Přerova, 13. 4. 2015 Zvukový záznam 4. ZM Přerova, 9. 3. 2015 Zvukový záznam 3. ZM Přerova, 2. 2. 2015 Zvukový záznam 2. ZM Přerova, 29.12. 2014 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 10.11. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49969725
Za týden: 473663
Za den: 120519
Online návštěvníků: 1145
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load