Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 29. ZM Přerova, 19. a 20. 6. 2017

Zvukový záznam je upraven (anonymizován). 

Všechny zvukové záznamy ke stažení (zip): ikona souboru29. ZM - 19. a 20. 6. 2017

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

1.1

ikona souboruZahájení, schválení programu, ověřovatelů a zapisovatelky

2.

Informace o činnosti Rady města od 28. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

2.1

ikona souboruZápisy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova

2.2

ikona souboruZáměr poskytnutí dotace – FBC Přerov, z.s.

2.3

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova

2.4

ikona souboruZásobování města teplem, energetika ve městě

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - nepeněžitý vklad nemovitých věcí do základního kapitálu obchodní společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. - pozemků p.č. 6603/1, p.č. 6603/2 včetně stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 311, příslušné k části obce Přerov I-Město, p.č. 6604/1 a p.č. 6604/2 včetně jiné stavby č.p. 3187, příslušné k části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – budovy občanského vybavení č.p. 3163 příslušné k části obce Přerov I – Město, která je součástí pozemku p.č. 4815 v k.ú. Přerov

3.1.3

ikona souboruZáměr úplatného  převodu nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 509/3 v k.ú. Předmostí – předkupní právo

3.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku  p.č.  5388/3 v k.ú.  Přerov.

3.1.5

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6128 v k.ú. Přerov.

3.1.6

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova –  části pozemku  p.č.  6590/1, ost. plocha  označeného dle geometrického plánu č. 6522-9/2017 jako pozemek p.č. 6590/77 ost. plocha o výměře 314 m2 v k.ú.  Přerov.

3.1.7

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – převod nemovitých  věcí do majetku statutárního města Přerova - částí pozemků p.č.  5176/39, p.č. 5466/62, p.č. 5466/66, p.č. 5466/77 v k.ú. Přerov

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města Přerova části pozemku p.č. 2051/9 v k.ú. Přerov

3.2.2

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky č.  2631/103 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 2631, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/6 zast. pl.  a nádvoří  v k.ú. Přerov (Vaňkova 14)

3.3.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov – převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova  pozemku p.č.  6211/1 v  k.ú. Přerov.

3.6.1

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 6505/43, p.č. 6505/44, p.č. 6505/45 , vše v k.ú. Přerov, prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního práva

3.6.2

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7164/24, v k.ú. Přerov prominutím povinnosti (dluhu) osobám povinným z předkupního práva

3.6.3

ikona souboruKomplexní pozemková úprava v k.ú. Lýsky - "Plán společných zařízení"

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 9 a 10

4.2

ikona souboruInformace o hospodaření společností s majetkovou účastí města

4.3

ikona souboruObecně závazná vyhláška č..../2017, o regulaci provozování hazardních her

4.4

ikona souboruDotace Společnosti pro orbu České republiky na 44. mistrovství republiky v orbě v Přerově

4.5

ikona souboruDotace pro Moravský institut vzdělávání, o.p.s. na účast žáků na světovém finále Dance World Cup

5.

Rozvojové záležitosti

5.1

ikona souboruSchválení záměru zadat veřejnou zakázku s názvem:  "Využití hotelu Strojař"

5.2

ikona souboruUrbanistická soutěž na okolí tzv.průpichu

5.3

ikona souboruPoskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI

6.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

6.1

ikona souboruSchválení záměru zadat veřejnou zakázku „Zajištění dodávek elektrické energie na období 2018 a 2019“

6.2

ikona souboruSchválení záměru zadat veřejnou zakázku „Centrální pojištění statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací“

7.

Školské záležitosti

7.1

ikona souboruVolejbal Přerov, z.s. – poskytnutí dotace

8.

Sociální záležitosti

8.1

ikona souboruŽádost o dotaci - Linka bezpečí, z. s.

8.2

ikona souboruKojetín - žádost o poskytnutí příspěvku na úhradu sociálních služeb

9.

Různé

9.1

ikona souboruPoskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2017

9.2

ikona souboruPoskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2017 – procedurální hlasování o přerušení jednání ZM

POKRAČOVÁNÍ V JEDNÁNÍ ZM

9.3

ikona souboruRevitalizace sadů v Předmostí

9.4

ikona souboruNávrh na zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2016, o zákazu kouření na dětských hřištích

9.5

ikona souboruNovela vnitřního předpisu "Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Přerova"

9.6

ikona souboruŽádost o zkrácení doby nočního klidu

10.

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

10.1

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

10.2

ikona souboruÚkol pro RM zabývat se náměty, dotazy a připomínkami vznesenými na 29. zasedání ZM

Závěr zasedání

17.7.2017 12:17:38 | přečteno 1002x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 41. ZM Přerova, 27. 8. 2018 Zvukový záznam 40. ZM Přerova, 25. 6. 2018 Zvukový záznam 39. ZM Přerova, 21. 5. 2018 Zvukový záznam 38. ZM Přerova, 23. 4. 2018 Zvukový záznam 37. ZM Přerova, 19. 3. 2018 Zvukový záznam 36. ZM Přerova, 19. 2. 2018 Zvukový záznam 35. ZM Přerova, 22. 1. 2018 Zvukový záznam 34. ZM Přerova, 15. 12. 2017 Zvukový záznam 33. ZM Přerova, 20. 11. 2017 Zvukový záznam 32. ZM Přerova, 24. 10. 2017 Zvukový záznam 31. ZM Přerova, 18. 9. 2017 Zvukový záznam 30. ZM Přerova, 21. 8. 2017 Zvukový záznam 29. ZM Přerova, 19. a 20. 6. 2017 Zvukový záznam 28. ZM Přerova, 22. 5. 2017 Zvukový záznam 27. ZM Přerova, 24. 4. 2017 Zvukový záznam 26. ZM Přerova, 20. 3. 2017 Zvukový záznam 25. ZM Přerova, 20. 2. 2017 Zvukový záznam 24. ZM Přerova, 23. 1. 2017 Zvukový záznam 23. ZM Přerova, 12. 12. 2016 Zvukový záznam 22. ZM Přerova, 14. 11. 2016 Zvukový záznam 21. ZM Přerova, 17. 10. 2016 Zvukový záznam 20. ZM Přerova, 19. 9. 2016 Zvukový záznam 19. ZM Přerova, 22. 8. 2016 Zvukový záznam 18. ZM Přerova, 20. 6. 2016 Zvukový záznam 17. ZM Přerova, 16. 5. 2016 Zvukový záznam 16. ZM Přerova, 18. 4. 2016 Zvukový záznam 15. ZM Přerova, 14. 3. 2016 Zvukový záznam 14. ZM Přerova, 15. 2. 2016 Zvukový záznam 13. ZM Přerova, 18. 1. 2016 Zvukový záznam 12. ZM Přerova, 14. 12. 2015 Zvukový záznam 11. ZM Přerova, 16. 11. 2015 Zvukový záznam 10. ZM Přerova, 12. 10. 2015 Zvukový záznam 9. ZM Přerova, 7. 9. 2015 Zvukový záznam 8. ZM Přerova, 13. 7. 2015 Zvukový záznam 7. ZM Přerova, 8. 6. 2015 Zvukový záznam 6. ZM Přerova, 11. 5. 2015 Zvukový záznam 5. ZM Přerova, 13. 4. 2015 Zvukový záznam 4. ZM Přerova, 9. 3. 2015 Zvukový záznam 3. ZM Přerova, 2. 2. 2015 Zvukový záznam 2. ZM Přerova, 29.12. 2014 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 10.11. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49970440
Za týden: 434439
Za den: 76116
Online návštěvníků: 1210
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load