Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 30. ZM Přerova, 21. 8. 2017

Zvukový záznam je upraven (anonymizován). 

 Všechny zvukové záznamy ke stažení (zip): ikona souboru30. ZM - 21. 8. 2017


BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

1.1

ikona souboruZahájení, schválení programu, ověřovatelů a zapisovatelky

2.

Informace o činnosti Rady města od 29. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

2.1

ikona souboruInformace z Výboru pro místní části - komunikace U parku v Lověšicích

2.2

ikona souboruInformace z Výboru pro místní části - systém měření rychlosti na křižovatce Hulínská -  k podjezdu u Lověšic, systém vážení nákladních automobilů a měření rychlosti na ul. Grymovská v Kozlovicích.

2.3

ikona souboruNávrh na změnu Jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Přerova

2.4

ikona souboruPřehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních za I. pololetí roku 2017

2.5

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 29. zasedání Zastupitelstva města Přerova

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 3991, jehož součástí je stavba - objekt bydlení č.p. 2076, příslušný k části obce Přerov I-Město,  v k.ú. Přerov (Svépomoc I/46)

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků v k.ú. Přerov v souvislosti s realizací stavby „Silnice I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa“

3.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov -  úplatný převod nemovitých věcí -  pozemků p.č. 6505/37, p.č. 6505/39 oba v k.ú. Přerov.

3.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 6824/11 v k.ú. Přerov

3.1.5

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 273/5, p.č. 273/6, p.č. 273/7, p.č. 273/8 a p.č. 273/9 všechny v k.ú. Čekyně

3.1.6

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova -  pozemku p.č. 528/18 v k.ú. Předmostí

3.1.7

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci  z majetku – pozemku p.č. 301/1 k.ú. Henčlov

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 205 v k.ú. Přerov

3.2.2

ikona souboruBezúplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 486  v k.ú. Kozlovice u Přerova.

3.2.3

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 258 v k.ú. Penčice

3.3.1

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1000/24  v k.ú. Újezdec u Přerova

3.3.2

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov -  pozemků p.č. 5307/108, p.č. 5307/109, p.č. 5307/110, p.č. 5307/220, p.č. 5307/228, p.č. 5307/234, p.č. 5307/235 vše v k.ú. Přerov

3.3.3

ikona souboruPřevod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 15, p.č. 16, p.č. 20, p.č.75, p.č. 287/1 vše v k.ú. Čekyně

3.6.1

ikona souboruVypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve vlastnictví statutárního města Přerova - dodatek č. 15 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova - movité věci

3.6.2

ikona souboruVypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve vlastnictví statutárního města Přerova - dodatek č. 16 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova -Památník Jednoty bratrské

3.6.3

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 627/28 v k.ú. Předmostí, prominutí povinnosti osobě povinné z předkupního práva.

3.7.1

ikona souboruŽádost o prominutí poplatku z prodlení

3.7.2

ikona souboruUpuštění od vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti a její převod na podrozvahu

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 12 a 13

4.2

ikona souboruInformace o hospodaření společnosti s majetkovou účastí města

4.3

ikona souboruPoskytnutí dotace klubu FBC Přerov

5.

Rozvojové záležitosti

5.1

ikona souboruPlán udržitelné mobility města Přerova

6.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

6.1

ikona souboruVeřejná zakázka „Centrální pojištění statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací“  -  schválení uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání

6.2

ikona souboruVeřejná zakázka „Zajištění dodávek elektrické energie na období 2018 a 2019“  -  schválení uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání

7.

Školské záležitosti

7.1

ikona souboruPředání dokončeného technického zhodnocení k hospodaření Základní škole Přerov,

7.2

ikona souboruCírkevní mateřská škola v Přerově – dotace pro školní rok 2017/2018

7.3

ikona souboruZáměr poskytnutí dotace – TK PRECHEZA Přerov z.s.

7.4

ikona souboruZáměr poskytnutí dotace – Sportovní klub Žeravice, spolek

8.

Různé

8.1

ikona souboruVzdání se funkce přísedícího k Okresnímu soudu v Přerově.

8.2

ikona souboruŽádost notáře - nesouhlas s nabytím nemovitých věcí

9.

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

9.1

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

10.

Závěr zasedání

10.1

ikona souboruZávěr zasedání

8.9.2017 12:43:23 | přečteno 1056x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 41. ZM Přerova, 27. 8. 2018 Zvukový záznam 40. ZM Přerova, 25. 6. 2018 Zvukový záznam 39. ZM Přerova, 21. 5. 2018 Zvukový záznam 38. ZM Přerova, 23. 4. 2018 Zvukový záznam 37. ZM Přerova, 19. 3. 2018 Zvukový záznam 36. ZM Přerova, 19. 2. 2018 Zvukový záznam 35. ZM Přerova, 22. 1. 2018 Zvukový záznam 34. ZM Přerova, 15. 12. 2017 Zvukový záznam 33. ZM Přerova, 20. 11. 2017 Zvukový záznam 32. ZM Přerova, 24. 10. 2017 Zvukový záznam 31. ZM Přerova, 18. 9. 2017 Zvukový záznam 30. ZM Přerova, 21. 8. 2017 Zvukový záznam 29. ZM Přerova, 19. a 20. 6. 2017 Zvukový záznam 28. ZM Přerova, 22. 5. 2017 Zvukový záznam 27. ZM Přerova, 24. 4. 2017 Zvukový záznam 26. ZM Přerova, 20. 3. 2017 Zvukový záznam 25. ZM Přerova, 20. 2. 2017 Zvukový záznam 24. ZM Přerova, 23. 1. 2017 Zvukový záznam 23. ZM Přerova, 12. 12. 2016 Zvukový záznam 22. ZM Přerova, 14. 11. 2016 Zvukový záznam 21. ZM Přerova, 17. 10. 2016 Zvukový záznam 20. ZM Přerova, 19. 9. 2016 Zvukový záznam 19. ZM Přerova, 22. 8. 2016 Zvukový záznam 18. ZM Přerova, 20. 6. 2016 Zvukový záznam 17. ZM Přerova, 16. 5. 2016 Zvukový záznam 16. ZM Přerova, 18. 4. 2016 Zvukový záznam 15. ZM Přerova, 14. 3. 2016 Zvukový záznam 14. ZM Přerova, 15. 2. 2016 Zvukový záznam 13. ZM Přerova, 18. 1. 2016 Zvukový záznam 12. ZM Přerova, 14. 12. 2015 Zvukový záznam 11. ZM Přerova, 16. 11. 2015 Zvukový záznam 10. ZM Přerova, 12. 10. 2015 Zvukový záznam 9. ZM Přerova, 7. 9. 2015 Zvukový záznam 8. ZM Přerova, 13. 7. 2015 Zvukový záznam 7. ZM Přerova, 8. 6. 2015 Zvukový záznam 6. ZM Přerova, 11. 5. 2015 Zvukový záznam 5. ZM Přerova, 13. 4. 2015 Zvukový záznam 4. ZM Přerova, 9. 3. 2015 Zvukový záznam 3. ZM Přerova, 2. 2. 2015 Zvukový záznam 2. ZM Přerova, 29.12. 2014 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 10.11. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 7892
Za týden: 596942
Za den: 57204
Online návštěvníků: 998
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load