Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 31. ZM Přerova, 18. 9. 2017

Zvukový záznam je upraven (anonymizován). 

Všechny zvukové záznamy ke stažení (zip): 31. ZM - ikona souboru18. 9. 2017


BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

1.1

ikona souboruZahájení, schválení programu, ověřovatelů a zapisovatelky

2.

Informace o činnosti Rady města od 30. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

2.0

ikona souboruInformace o činnosti Rady města

2.1

ikona souboruPrevence kriminality - prohlídka protidrogového vlaku

2.1.1

ikona souboruInformace o zavádějícím způsobu informování zastupitelstva při projednávání návrhu výboru pro místní části v návrhu - systém měření rychlosti na křižovatce Hulínská - k podjezdu u Lověšic, systém vážení nákladních automobilů a měření rychlosti na ul. Grymovská v Kozlovicích

2.2

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6741/3 a části pozemku p.č. 6744/1 oba v k.ú. Přerov

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – úsek silnice I/55 a úsek silnice II/150 v Přerově a bezúplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 526/1 v k.ú. Předmostí

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5297/128 v k.ú. Přerov.

3.2.2

ikona souboruPřevod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov - pozemků p.č. 2625/5 a p.č. 2625/20 oba v k.ú. Přerov

3.2.3

ikona souboruNepeněžitý vklad tvořený nemovitými věcmi ve vlastnictví statutárního města Přerova do základního kapitálu společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o.

3.3.1

ikona souboruBezúplatný převod nemovitých věcí do majetku města Přerova

3.3.2

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č.  6868/162 vše v k.ú. Přerov

3.3.3

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věci do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 91 a p.č.  913  v k.ú. Čekyně.

3.3.4

ikona souboruBezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  - pozemků p.č. 723/14 a p.č. 722/8  oba v k.ú. Kozlovice u Přerova – uzavření dodatku č. 1 k budoucí darovací smlouvě

3.4.1

ikona souboruSměna nemovitých věcí - částí  pozemků p.č. 105 a  p.č. 106 v majetku statutárního města Přerov za část pozemku p.č. 108/1 ve vlastnictví SBD Přerov vše v k.ú. Přerov

3.6.1

ikona souboruZánik předkupního práva statutárního města Přerova dle ust. § 101 stavebního zákona k id. ½ pozemků p.č. 5176/42 a p.č. 5176/43 v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobě povinné z předkupního práva

3.6.2

ikona souboruZánik předkupního práva jako práva věcného k nemovitým věcem – částem pozemku p.č. 5307/2 v k.ú. Přerov, označeným v geometrickém plánu č. 6557-26a/2017 ze dne 12.5.2017 jako pozemky p.č. 5307/628 a p.č. 5307/629 v k.ú. Přerov, prominutím povinností (dluhu) osobě povinné z předkupního práva

3.6.3

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 264 v  k.ú. Čekyně, prominutí povinnosti osobě povinné z předkupního práva.

3.6.4

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 241/2 v k.ú. Předmostí, prominutí povinnosti osobě povinné z předkupního práva.

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 14 a 15

4.2

ikona souboruZměna Vnitřního předpisu č. 8/05 Statut trvalého peněžního fondu "Útulek pro zvířata"

4.3

ikona souboruŽádost o příspěvek na provoz internetové televize

5.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

5.1

ikona souboruSchválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1“

5.2

ikona souboruSchválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Svisle 13“

5.3

ikona souboruSchválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, ZŠ J.A. Komenského a MŠ Přerov – Předmostí, Hranická 14“

6.

Vyhlášení dotačních programů pro rok 2018

6.1

ikona souboruVyhlášení dotačních programů pro rok 2018

7.

Různé

7.1

ikona souboruCena města Přerova 2017

7.2

ikona souboruNávrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova

8.

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

8.1

ikona souboruPodnět člena Zastupitelstva města Přerova Mgr. Radovana Rašťáka

8.2

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu a závěr zasedání ZM

6.10.2017 8:49:31 | přečteno 654x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 41. ZM Přerova, 27. 8. 2018 Zvukový záznam 40. ZM Přerova, 25. 6. 2018 Zvukový záznam 39. ZM Přerova, 21. 5. 2018 Zvukový záznam 38. ZM Přerova, 23. 4. 2018 Zvukový záznam 37. ZM Přerova, 19. 3. 2018 Zvukový záznam 36. ZM Přerova, 19. 2. 2018 Zvukový záznam 35. ZM Přerova, 22. 1. 2018 Zvukový záznam 34. ZM Přerova, 15. 12. 2017 Zvukový záznam 33. ZM Přerova, 20. 11. 2017 Zvukový záznam 32. ZM Přerova, 24. 10. 2017 Zvukový záznam 31. ZM Přerova, 18. 9. 2017 Zvukový záznam 30. ZM Přerova, 21. 8. 2017 Zvukový záznam 29. ZM Přerova, 19. a 20. 6. 2017 Zvukový záznam 28. ZM Přerova, 22. 5. 2017 Zvukový záznam 27. ZM Přerova, 24. 4. 2017 Zvukový záznam 26. ZM Přerova, 20. 3. 2017 Zvukový záznam 25. ZM Přerova, 20. 2. 2017 Zvukový záznam 24. ZM Přerova, 23. 1. 2017 Zvukový záznam 23. ZM Přerova, 12. 12. 2016 Zvukový záznam 22. ZM Přerova, 14. 11. 2016 Zvukový záznam 21. ZM Přerova, 17. 10. 2016 Zvukový záznam 20. ZM Přerova, 19. 9. 2016 Zvukový záznam 19. ZM Přerova, 22. 8. 2016 Zvukový záznam 18. ZM Přerova, 20. 6. 2016 Zvukový záznam 17. ZM Přerova, 16. 5. 2016 Zvukový záznam 16. ZM Přerova, 18. 4. 2016 Zvukový záznam 15. ZM Přerova, 14. 3. 2016 Zvukový záznam 14. ZM Přerova, 15. 2. 2016 Zvukový záznam 13. ZM Přerova, 18. 1. 2016 Zvukový záznam 12. ZM Přerova, 14. 12. 2015 Zvukový záznam 11. ZM Přerova, 16. 11. 2015 Zvukový záznam 10. ZM Přerova, 12. 10. 2015 Zvukový záznam 9. ZM Přerova, 7. 9. 2015 Zvukový záznam 8. ZM Přerova, 13. 7. 2015 Zvukový záznam 7. ZM Přerova, 8. 6. 2015 Zvukový záznam 6. ZM Přerova, 11. 5. 2015 Zvukový záznam 5. ZM Přerova, 13. 4. 2015 Zvukový záznam 4. ZM Přerova, 9. 3. 2015 Zvukový záznam 3. ZM Přerova, 2. 2. 2015 Zvukový záznam 2. ZM Přerova, 29.12. 2014 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 10.11. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49968960
Za týden: 468249
Za den: 72285
Online návštěvníků: 945
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load