Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 32. ZM Přerova, 24. 10. 2017

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).  

Všechny zvukové záznamy ke stažení (zip): ikona souboru32. ZM - 24. 10. 2017


BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

1.1

ikona souboruZahájení, schválení programu, ověřovatelů a zapisovatelky

2.

Informace o činnosti Rady města od 31. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

2.1

ikona souboruZákladní škola Přerov, Želatovská 8 – zaměření na lední hokej

2.2

ikona souboruNávrh na personální změny

2.3

ikona souboruNávrh na personální změnu

2.4

Informace z Výboru pro místní části - návrh na vyčlenění finančních prostředků "na hlavu"

2.4.1

ikona souboruPodnět člena Zastupitelstva města Přerova p. Radka Pospíšilíka

2.5

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 31. zasedání Zastupitelstva města Přerova

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr úplatného převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6505/38, podílu id. 17/24 pozemku p.č. 6505/35, oba  v k.ú. Přerov – předkupní právo

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 408 orná půda v k.ú. Újezdec u Přerova

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí  z majetku  statutárního města Přerova – nebytových prostor v k.ú. Přerov

3.2.2

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4668/1 v k.ú. Přerov.

3.2.3

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2680/21 v k.ú. Přerov

3.3.1

ikona souboruBezúplatný  převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 599/4  v k.ú. Újezdec u Přerova - změna usnesení.

3.4.1

ikona souboruSměna nemovitých věcí -  pozemku p.č. 896 v k.ú. Čekyně v majetku statutárního města Přerova za pozemky p.č. 4816/2 a p.č. 6834/13 v k.ú. Přerov ve vlastnictví Lesů ČR s.p. Lesní správy Prostějov

3.6.1

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7279/14,  částem pozemku p.č. 4128, vše v k.ú. Přerov, prominutím povinnosti (dluhu) osobě povinné z předkupního práva.

3.7.1

ikona souboruOdpis pohledávky a její převod na podrozvahu

3.7.2

ikona souboruOdpis pohledávky a její převod na podrozvahu

3.7.3

ikona souboruProminutí nedoplacené části vyčísleného poplatku z prodlení a vrácení již zaplacené částky

3.7.4

ikona souboruŽádost o sepsání splátkového kalendáře

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 16 a 17

4.2

ikona souboruMimořádná finanční dotace pro Moravskou hasičskou jednotu - hasičský sbor Přerov na automatický externí defibrilátor Lifepak 1000

5.

Rozvojové záležitosti

5.1

ikona souboruZpráva o uplatňování Územního plánu města Přerova

6.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

6.1

ikona souboruSchválení účasti Statutárního města Přerov v centralizovaném zadání veřejné zakázky na stavební práce „Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov-Předmostí“

7.

Různé

7.1

ikona souboruDodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje

7.2

ikona souboruSmlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území Statutárního města Přerova

7.3

ikona souboruŽádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a prominutí souvisejícího penále v plné výši

7.4

ikona souboruNávrh Škodní komise - Krácení dotace u projektu CZ.1.06/2.1.00/09.07382 s názvem „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“ ve výši 387.887,47 Kč

7.5

ikona souboruKontrola plnění usnesení 705/24/10/2017  - podnět ve věci zhodnocení kvality vánočních trhů v roce 2016, vánoční oslavy 2017.

8.

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

8.1

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu.

9.

Závěr zasedání

9.1

ikona souboruUkončení a závěr zasedání ZM

31.10.2017 17:16:25 | přečteno 934x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 41. ZM Přerova, 27. 8. 2018 Zvukový záznam 40. ZM Přerova, 25. 6. 2018 Zvukový záznam 39. ZM Přerova, 21. 5. 2018 Zvukový záznam 38. ZM Přerova, 23. 4. 2018 Zvukový záznam 37. ZM Přerova, 19. 3. 2018 Zvukový záznam 36. ZM Přerova, 19. 2. 2018 Zvukový záznam 35. ZM Přerova, 22. 1. 2018 Zvukový záznam 34. ZM Přerova, 15. 12. 2017 Zvukový záznam 33. ZM Přerova, 20. 11. 2017 Zvukový záznam 32. ZM Přerova, 24. 10. 2017 Zvukový záznam 31. ZM Přerova, 18. 9. 2017 Zvukový záznam 30. ZM Přerova, 21. 8. 2017 Zvukový záznam 29. ZM Přerova, 19. a 20. 6. 2017 Zvukový záznam 28. ZM Přerova, 22. 5. 2017 Zvukový záznam 27. ZM Přerova, 24. 4. 2017 Zvukový záznam 26. ZM Přerova, 20. 3. 2017 Zvukový záznam 25. ZM Přerova, 20. 2. 2017 Zvukový záznam 24. ZM Přerova, 23. 1. 2017 Zvukový záznam 23. ZM Přerova, 12. 12. 2016 Zvukový záznam 22. ZM Přerova, 14. 11. 2016 Zvukový záznam 21. ZM Přerova, 17. 10. 2016 Zvukový záznam 20. ZM Přerova, 19. 9. 2016 Zvukový záznam 19. ZM Přerova, 22. 8. 2016 Zvukový záznam 18. ZM Přerova, 20. 6. 2016 Zvukový záznam 17. ZM Přerova, 16. 5. 2016 Zvukový záznam 16. ZM Přerova, 18. 4. 2016 Zvukový záznam 15. ZM Přerova, 14. 3. 2016 Zvukový záznam 14. ZM Přerova, 15. 2. 2016 Zvukový záznam 13. ZM Přerova, 18. 1. 2016 Zvukový záznam 12. ZM Přerova, 14. 12. 2015 Zvukový záznam 11. ZM Přerova, 16. 11. 2015 Zvukový záznam 10. ZM Přerova, 12. 10. 2015 Zvukový záznam 9. ZM Přerova, 7. 9. 2015 Zvukový záznam 8. ZM Přerova, 13. 7. 2015 Zvukový záznam 7. ZM Přerova, 8. 6. 2015 Zvukový záznam 6. ZM Přerova, 11. 5. 2015 Zvukový záznam 5. ZM Přerova, 13. 4. 2015 Zvukový záznam 4. ZM Přerova, 9. 3. 2015 Zvukový záznam 3. ZM Přerova, 2. 2. 2015 Zvukový záznam 2. ZM Přerova, 29.12. 2014 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 10.11. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49972054
Za týden: 431178
Za den: 72198
Online návštěvníků: 1360
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load