Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 34. ZM Přerova, 15. 12. 2017

Zvukový záznam je upraven (anonymizován). 

Všechny zvukové záznamy ke stažení (zip): ikona souboru34. ZM - 15. 12. 2017 


BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

1.1

ikona souboruZahájení, schválení programu 34. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

2.

Informace o činnosti Rady města od 33. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

2.1

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 33. zasedání Zastupitelstva města Přerova, včetně hlasování o podnětu člena Zastupitelstva města Přerova p. Marka Dostála

2.1.1

ikona souboruNávrh na personální změny

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 590/6 v k.ú. Předmostí.

3.2.2

ikona souboruPřevod nemovité věci z majetku statutárního města Přerov  - pozemku p.č. 2625/19 v k.ú. Přerov - dohoda o zrušení kupní smlouvy

3.2.3

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města Přerova části pozemku p.č. 205 v k.ú. Přerov  - změna usnesení

3.2.4

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova -  části pozemku p.č. 12 v k.ú. Penčičky

3.3.1

ikona souboruBezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova -  pozemku p.č. 671 v k.ú. Penčičky.

3.3.2

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 47/19, p.č. 47/26, p.č. 47/23, p.č. 47/30, p.č. 47/24, části p.č. st. 67 a části p.č. 33/2 vše  v k.ú. Vinary u Přerova

3.7.1

ikona souboruOdpis pohledávky z důvodu promlčení a její převod na mimoúčetní evidenci

3.7.2

ikona souboruOdpis pohledávky a její převod na podrozvahu

3.7.3

ikona souboruŽádost o sepsání splátkového kalendáře

3.7.4

ikona souboruŽádost o sepsání splátkového kalendáře

3.7.5

ikona souboruSmlouva o zastavení pohledávek z pojistných smluv

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 19

4.2

ikona souboruÚtulek pro zvířata - změna majitele účtu

4.3

ikona souboruDodatek č. 9 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov a. s.

4.4

ikona souboruObecně závazná vyhláška č.../2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

4.5

ikona souboruObecně závazná vyhláška č.../2017, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, o regulaci provozování hazardních her

4.6

ikona souboruMimořádná finanční dotace pro Český svaz včelarů, z.s., základní organizace Přerov I, na zařízení pro léčení včelstev, popř. zařízení na zpracování včelích produktů.

4.7

ikona souboruMimořádná finanční dotace pro Český svaz chovatelů, z. s., Okresní organizace Přerov na akci XIV. Výstava Moravy a Slezska

4.8

ikona souboruMimořádná dotace - podpora de minimis Pekárna Racek, s.r.o.

4.9

ikona souboruMimořádná dotace - podpora de minimis  na doplňkovou činnost Kulturních a informačních služeb města Přerova

5.

Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2018

5.1

ikona souboruNávrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2018

6.

Rozvojové záležitosti

6.1

ikona souboruZměna č. 10 Územního plánu města Přerova - vydání

6.2

Změna č. 2 Územního plánu města Přerova a Regulační plán Michalov-Žebračka – vydání - materiál byl z jednání stažen

7.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

7.1

ikona souboruSchválení záměru zadat veřejnou zakázku „Dům s pečovatelskou službou Trávník 1, Přerov – energetická opatření“

7.2

ikona souboruInvestiční akce nad 500 tis. Kč realizované v 2017 a přecházející do roku 2018

7.3

ikona souboruInvestiční akce nad 500 tis. Kč k realizaci v roce 2018

8.

Sociální záležitosti

8.1

ikona souboruAkční plán rozvoje sociálních služeb na území města Přerova 2018 - 2019

9.

Různé

9.1

ikona souboruDohoda o narovnání uzavřená v souladu s § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

10.

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

10.1

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu, včetně hlasování o podnětu člena Zastupitelstva města Přerova p. Marka Dostála

11.

Závěr zasedání

11.1

ikona souboruZávěr zasedání

29.12.2017 12:35:42 | přečteno 724x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 41. ZM Přerova, 27. 8. 2018 Zvukový záznam 40. ZM Přerova, 25. 6. 2018 Zvukový záznam 39. ZM Přerova, 21. 5. 2018 Zvukový záznam 38. ZM Přerova, 23. 4. 2018 Zvukový záznam 37. ZM Přerova, 19. 3. 2018 Zvukový záznam 36. ZM Přerova, 19. 2. 2018 Zvukový záznam 35. ZM Přerova, 22. 1. 2018 Zvukový záznam 34. ZM Přerova, 15. 12. 2017 Zvukový záznam 33. ZM Přerova, 20. 11. 2017 Zvukový záznam 32. ZM Přerova, 24. 10. 2017 Zvukový záznam 31. ZM Přerova, 18. 9. 2017 Zvukový záznam 30. ZM Přerova, 21. 8. 2017 Zvukový záznam 29. ZM Přerova, 19. a 20. 6. 2017 Zvukový záznam 28. ZM Přerova, 22. 5. 2017 Zvukový záznam 27. ZM Přerova, 24. 4. 2017 Zvukový záznam 26. ZM Přerova, 20. 3. 2017 Zvukový záznam 25. ZM Přerova, 20. 2. 2017 Zvukový záznam 24. ZM Přerova, 23. 1. 2017 Zvukový záznam 23. ZM Přerova, 12. 12. 2016 Zvukový záznam 22. ZM Přerova, 14. 11. 2016 Zvukový záznam 21. ZM Přerova, 17. 10. 2016 Zvukový záznam 20. ZM Přerova, 19. 9. 2016 Zvukový záznam 19. ZM Přerova, 22. 8. 2016 Zvukový záznam 18. ZM Přerova, 20. 6. 2016 Zvukový záznam 17. ZM Přerova, 16. 5. 2016 Zvukový záznam 16. ZM Přerova, 18. 4. 2016 Zvukový záznam 15. ZM Přerova, 14. 3. 2016 Zvukový záznam 14. ZM Přerova, 15. 2. 2016 Zvukový záznam 13. ZM Přerova, 18. 1. 2016 Zvukový záznam 12. ZM Přerova, 14. 12. 2015 Zvukový záznam 11. ZM Přerova, 16. 11. 2015 Zvukový záznam 10. ZM Přerova, 12. 10. 2015 Zvukový záznam 9. ZM Přerova, 7. 9. 2015 Zvukový záznam 8. ZM Přerova, 13. 7. 2015 Zvukový záznam 7. ZM Přerova, 8. 6. 2015 Zvukový záznam 6. ZM Přerova, 11. 5. 2015 Zvukový záznam 5. ZM Přerova, 13. 4. 2015 Zvukový záznam 4. ZM Přerova, 9. 3. 2015 Zvukový záznam 3. ZM Přerova, 2. 2. 2015 Zvukový záznam 2. ZM Přerova, 29.12. 2014 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 10.11. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 402878
Za den: 57291
Online návštěvníků: 1361
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load