Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 35. ZM Přerova, 22. 1. 2018

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).  

Všechny zvukové záznamy ke stažení (zip): ikona souboru35. ZM - 22. 1. 2018

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

1.1

Prezentace hlasovacího zařízení


1.2

Schválení doplněného programu1.3

Schválení ověřovatelů2.

Informace o činnosti Rady města od 34. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

2.1

Návrh na volbu člena Rady města Přerova2.2

Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních za II. pololetí roku 20172.3

Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 34. zasedání Zastupitelstva města Přerova3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

Záměr statutárního města Přerova - převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerov – bytové jednotky č. 120/6  v objektu bytový dům č.p. 120, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 32  v k.ú. Přerov (Kratochvílova 16)3.1.2

Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 53 v k.ú. Popovice u Přerova3.4.1

Směna nemovitých věcí –  pozemků p.č. 5215/32 a p.č. 5466/172 oba v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova  za pozemky p.č. 5215/26 a p.č. 5215/27 oba v k.ú. Přerov ve spoluvlastnictví fyzických osob3.7.1

Žádost o sepsání splátkového kalendáře4.

Finanční záležitosti

4.1

Rozpočtové opatření č. 214.2

Rozpočtové opatření č. 14.3

Dodatek č. 9 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov a. s.4.4

Návrh na poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury na rok 2018 – „Projekt 100letá Republika“, Muzeum Komenského v Přerově.5.

Rozvojové záležitosti

5.1

Využití hotelu Strojař5.2

Memorandum o spolupráci5.3

Změna č. 11 Územního plánu města Přerova – zkrácený postup pořízení6.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

6.1

Demolice bytového domu Kojetínská 1831 - podání žádosti o dotaci6.2

Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice6.3

Podnět člena Zastupitelstva města Přerova RSDr. Josefa Nekla - Informace o dopravní infrastruktuře ve městě Přerově7.

Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2018

7.1

Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2018 v oblasti sportu, kultury, volného času a sociální a zdravotní8.

Různé

8.1

Volba přísedících soudců k Okresnímu soudu v Přerově8.2

Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Mgr. Bohuslava Přidala - Rekonstrukce školního hříště ZŠ Za Mlýnem9.

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

9.1

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu10.

Závěr zasedání

10.1

Závěr zasedání6.2.2018 15:33:27 | přečteno 808x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 41. ZM Přerova, 27. 8. 2018 Zvukový záznam 40. ZM Přerova, 25. 6. 2018 Zvukový záznam 39. ZM Přerova, 21. 5. 2018 Zvukový záznam 38. ZM Přerova, 23. 4. 2018 Zvukový záznam 37. ZM Přerova, 19. 3. 2018 Zvukový záznam 36. ZM Přerova, 19. 2. 2018 Zvukový záznam 35. ZM Přerova, 22. 1. 2018 Zvukový záznam 34. ZM Přerova, 15. 12. 2017 Zvukový záznam 33. ZM Přerova, 20. 11. 2017 Zvukový záznam 32. ZM Přerova, 24. 10. 2017 Zvukový záznam 31. ZM Přerova, 18. 9. 2017 Zvukový záznam 30. ZM Přerova, 21. 8. 2017 Zvukový záznam 29. ZM Přerova, 19. a 20. 6. 2017 Zvukový záznam 28. ZM Přerova, 22. 5. 2017 Zvukový záznam 27. ZM Přerova, 24. 4. 2017 Zvukový záznam 26. ZM Přerova, 20. 3. 2017 Zvukový záznam 25. ZM Přerova, 20. 2. 2017 Zvukový záznam 24. ZM Přerova, 23. 1. 2017 Zvukový záznam 23. ZM Přerova, 12. 12. 2016 Zvukový záznam 22. ZM Přerova, 14. 11. 2016 Zvukový záznam 21. ZM Přerova, 17. 10. 2016 Zvukový záznam 20. ZM Přerova, 19. 9. 2016 Zvukový záznam 19. ZM Přerova, 22. 8. 2016 Zvukový záznam 18. ZM Přerova, 20. 6. 2016 Zvukový záznam 17. ZM Přerova, 16. 5. 2016 Zvukový záznam 16. ZM Přerova, 18. 4. 2016 Zvukový záznam 15. ZM Přerova, 14. 3. 2016 Zvukový záznam 14. ZM Přerova, 15. 2. 2016 Zvukový záznam 13. ZM Přerova, 18. 1. 2016 Zvukový záznam 12. ZM Přerova, 14. 12. 2015 Zvukový záznam 11. ZM Přerova, 16. 11. 2015 Zvukový záznam 10. ZM Přerova, 12. 10. 2015 Zvukový záznam 9. ZM Přerova, 7. 9. 2015 Zvukový záznam 8. ZM Přerova, 13. 7. 2015 Zvukový záznam 7. ZM Přerova, 8. 6. 2015 Zvukový záznam 6. ZM Přerova, 11. 5. 2015 Zvukový záznam 5. ZM Přerova, 13. 4. 2015 Zvukový záznam 4. ZM Přerova, 9. 3. 2015 Zvukový záznam 3. ZM Přerova, 2. 2. 2015 Zvukový záznam 2. ZM Přerova, 29.12. 2014 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 10.11. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 2016
Za týden: 362034
Za den: 55299
Online návštěvníků: 1015
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load