Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 36. ZM Přerova, 19. 2. 2018

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).   

Všechny zvukové záznamy ke stažení (zip): ikona souboru36. ZM - 19. 2. 2018

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

1.1

Hlasování o stažení materiálu 5.2 a schválení upraveného a doplněného programu1.2

Schválení ověřovatelů2.

Informace o činnosti Rady města od 35. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

2.1

Informace z výboru pro místní části - pískovna Žeravice2.2

Výsledek kontroly provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova2.3

Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

Záměr úplatného převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 110/8 a  p.č. 111/4 oba v k.ú. Vinary u Přerova - předkupní právo3.1.2

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 381 v k.ú. Penčičky3.1.3

Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – objektu administrativy č.p. 1117,  příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2, pozemky p.č. 2294/2, části p.č. 2294/6, p.č. 2294/7 vše v k.ú. Přerov (Chemoprojekt)3.2.1

Úplatný převod nemovité věci v majetku statutárního města Přerov -  pozemku p.č. 1231 v k.ú. Přerov3.3.1

Dohoda o ukončení smlouvy o smlouvě budoucí darovací. Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 5290/105 a p.č. 5290/72  oba v k.ú.  Přerov. Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě3.3.3

Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov - pozemků p.č. 5098/2 a p.č. 5098/11 oba v k.ú. Přerov3.3.4

Bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  Přerova - částí pozemků p.č. 4947/5, p.č. 4947/6 a p.č. 4947/7 a pozemků p.č. 4947/8, p.č. 4947/9, p.č. 4947/10, p.č. 4947/11 a p.č. 4947/12  vše ostatní plocha, ostatní komunikace v  k.ú. Přerov3.4.1

Směna nemovitých věcí - pozemků p.č. 207/1, p.č. 208/1, části p.č. 2155/1 v majetku statutárního města Přerov za  pozemky p.č. 204/4, p.č. 234/4, p.č. 4969/5 a část pozemku p.č. 2167/7 v majetku PSS Přerovská stavební  a.s. vše v k.ú. Přerov3.4.2

Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova.3.6.1

Realizace stavby „Stavební úpravy komunikace v ulici Na Hrázi“4.

Finanční záležitosti

4.1

Rozpočtové opatření - převody4.2

Rozpočtové opatření č. 24.3

Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na vybavení jednotky na centrální požární stanici Přerov - pořízení části speciálního záchranářského vybavení do technického kontejneru.5.

Rozvojové záležitosti

5.1

Změna č. 2 Územního plánu města Přerova - vydání5.2

Regulační plán PŘEDNÁDRAŽÍ – PRŮPICH - materiál byl z jednání ZM stažen

5.3

Cyklobus Bečva - sezóna 2018/20195.4

Využití hotelu Strojař6.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

6.1

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Demolice domu Kojetínská 1831, Přerov“7.

Školské záležitosti

7.1

Soukromá základní škola Acorns  Johns school s.r.o. - prodloužení smlouvy8.

a

9.

Bod 8 - Různé

projednání bodu 8 bylo spojeno s projednáním bodu 9

Bod 9 - Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

8.1

Návrh na udělení čestného občanství8.2

Vyjádření zastupitelstva k záměru České pošty - nový bod9.1

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu10.

Závěr zasedání

10.1

Závěr zasedání
13.3.2018 10:13:30 | přečteno 906x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 41. ZM Přerova, 27. 8. 2018 Zvukový záznam 40. ZM Přerova, 25. 6. 2018 Zvukový záznam 39. ZM Přerova, 21. 5. 2018 Zvukový záznam 38. ZM Přerova, 23. 4. 2018 Zvukový záznam 37. ZM Přerova, 19. 3. 2018 Zvukový záznam 36. ZM Přerova, 19. 2. 2018 Zvukový záznam 35. ZM Přerova, 22. 1. 2018 Zvukový záznam 34. ZM Přerova, 15. 12. 2017 Zvukový záznam 33. ZM Přerova, 20. 11. 2017 Zvukový záznam 32. ZM Přerova, 24. 10. 2017 Zvukový záznam 31. ZM Přerova, 18. 9. 2017 Zvukový záznam 30. ZM Přerova, 21. 8. 2017 Zvukový záznam 29. ZM Přerova, 19. a 20. 6. 2017 Zvukový záznam 28. ZM Přerova, 22. 5. 2017 Zvukový záznam 27. ZM Přerova, 24. 4. 2017 Zvukový záznam 26. ZM Přerova, 20. 3. 2017 Zvukový záznam 25. ZM Přerova, 20. 2. 2017 Zvukový záznam 24. ZM Přerova, 23. 1. 2017 Zvukový záznam 23. ZM Přerova, 12. 12. 2016 Zvukový záznam 22. ZM Přerova, 14. 11. 2016 Zvukový záznam 21. ZM Přerova, 17. 10. 2016 Zvukový záznam 20. ZM Přerova, 19. 9. 2016 Zvukový záznam 19. ZM Přerova, 22. 8. 2016 Zvukový záznam 18. ZM Přerova, 20. 6. 2016 Zvukový záznam 17. ZM Přerova, 16. 5. 2016 Zvukový záznam 16. ZM Přerova, 18. 4. 2016 Zvukový záznam 15. ZM Přerova, 14. 3. 2016 Zvukový záznam 14. ZM Přerova, 15. 2. 2016 Zvukový záznam 13. ZM Přerova, 18. 1. 2016 Zvukový záznam 12. ZM Přerova, 14. 12. 2015 Zvukový záznam 11. ZM Přerova, 16. 11. 2015 Zvukový záznam 10. ZM Přerova, 12. 10. 2015 Zvukový záznam 9. ZM Přerova, 7. 9. 2015 Zvukový záznam 8. ZM Přerova, 13. 7. 2015 Zvukový záznam 7. ZM Přerova, 8. 6. 2015 Zvukový záznam 6. ZM Přerova, 11. 5. 2015 Zvukový záznam 5. ZM Přerova, 13. 4. 2015 Zvukový záznam 4. ZM Přerova, 9. 3. 2015 Zvukový záznam 3. ZM Přerova, 2. 2. 2015 Zvukový záznam 2. ZM Přerova, 29.12. 2014 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 10.11. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 448156
Za den: 46884
Online návštěvníků: 1368
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load