Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 38. ZM Přerova, 23. 4. 2018

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).   

Všechny zvukové záznamy ke stažení (zip): ikona souboru38. ZM - 23. 4. 2018 


BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

1.1

Zahájení, program-doplnění programu1.2

Zvolení ověřovatelů a jmenování zapisovatelky2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 37. zasedání Zastupitelstva (dle §99 zákona o obcích), informace z výborů

2.1

Návrh na doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova2.2

Informace o činnosti Rady města Přerova od 37. zasedání Zastupitelstva (dle § 99 zákona o obcích), informace z výborů3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

Záměr statutárního města Přerov - převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova a využití předkupního práva k pozemku p.č. 643 v k.ú. Čekyně.3.1.2

Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - budovy jiná stavba č.p. 2822, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 4293/44 a pozemku p.č. 4293/44  v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 48)3.1.3

Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 63 a p.č. 200 oba v k.ú. Žeravice3.1.4

Záměr statutárního města Přerova - zřízení práva stavby k pozemkům p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, p.č. 3345/2, p.č. 3345/14, p.č. 3345/16,  vše v k.ú. Přerov – prodloužení lhůty provedení stavby.3.3.1

Bezúplatný  převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova- pozemku p.č. 172/9 v k.ú. Kozlovice u Přerova 3.6.1

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 3445/2, p.č.  4933/11, p.č. 4957/1, p.č. 4957/23, p.č. 4957/28, p.č. 4957/39, p.č. 5084/13, p.č. 5084/24, p.č. 7289/56 vše v k.ú. Přerov, prominutím povinností (dluhu) osobě povinné z předkupního práva4.

Finanční záležitosti

4.1

Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 31.12.20174.2

Rozpočtové opatření č. 6 a 75.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

5.1

Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ Želatovská 8, PŘEROV5.2

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Opravy lesních cest LHC Přerov 2"6.

Sociální záležitosti

6.1

Žádost o dotaci – P-centrum, spolek6.2

Žádost o dotaci – Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace7.

Různé

7.1

Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky č. .../2018, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem7.2

Vnitřní předpis MP č. 1/2018 vydaný Zastupitelstvem města Přerova „Zásady pro poskytování náborového příspěvku zaměstnancům statutárního města Přerova zařazeným do Městské policie Přerov“7.3

Protidrogový vlak – doplněný bod programu

8.

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

8.1

Návrh usnesení zastupitele M. Záchy8.2

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu9.

Závěr zasedání

9.1

Závěr zasedání
15.5.2018 12:50:05 | přečteno 646x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 41. ZM Přerova, 27. 8. 2018 Zvukový záznam 40. ZM Přerova, 25. 6. 2018 Zvukový záznam 39. ZM Přerova, 21. 5. 2018 Zvukový záznam 38. ZM Přerova, 23. 4. 2018 Zvukový záznam 37. ZM Přerova, 19. 3. 2018 Zvukový záznam 36. ZM Přerova, 19. 2. 2018 Zvukový záznam 35. ZM Přerova, 22. 1. 2018 Zvukový záznam 34. ZM Přerova, 15. 12. 2017 Zvukový záznam 33. ZM Přerova, 20. 11. 2017 Zvukový záznam 32. ZM Přerova, 24. 10. 2017 Zvukový záznam 31. ZM Přerova, 18. 9. 2017 Zvukový záznam 30. ZM Přerova, 21. 8. 2017 Zvukový záznam 29. ZM Přerova, 19. a 20. 6. 2017 Zvukový záznam 28. ZM Přerova, 22. 5. 2017 Zvukový záznam 27. ZM Přerova, 24. 4. 2017 Zvukový záznam 26. ZM Přerova, 20. 3. 2017 Zvukový záznam 25. ZM Přerova, 20. 2. 2017 Zvukový záznam 24. ZM Přerova, 23. 1. 2017 Zvukový záznam 23. ZM Přerova, 12. 12. 2016 Zvukový záznam 22. ZM Přerova, 14. 11. 2016 Zvukový záznam 21. ZM Přerova, 17. 10. 2016 Zvukový záznam 20. ZM Přerova, 19. 9. 2016 Zvukový záznam 19. ZM Přerova, 22. 8. 2016 Zvukový záznam 18. ZM Přerova, 20. 6. 2016 Zvukový záznam 17. ZM Přerova, 16. 5. 2016 Zvukový záznam 16. ZM Přerova, 18. 4. 2016 Zvukový záznam 15. ZM Přerova, 14. 3. 2016 Zvukový záznam 14. ZM Přerova, 15. 2. 2016 Zvukový záznam 13. ZM Přerova, 18. 1. 2016 Zvukový záznam 12. ZM Přerova, 14. 12. 2015 Zvukový záznam 11. ZM Přerova, 16. 11. 2015 Zvukový záznam 10. ZM Přerova, 12. 10. 2015 Zvukový záznam 9. ZM Přerova, 7. 9. 2015 Zvukový záznam 8. ZM Přerova, 13. 7. 2015 Zvukový záznam 7. ZM Přerova, 8. 6. 2015 Zvukový záznam 6. ZM Přerova, 11. 5. 2015 Zvukový záznam 5. ZM Přerova, 13. 4. 2015 Zvukový záznam 4. ZM Přerova, 9. 3. 2015 Zvukový záznam 3. ZM Přerova, 2. 2. 2015 Zvukový záznam 2. ZM Přerova, 29.12. 2014 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 10.11. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 17632
Za týden: 606682
Za den: 66944
Online návštěvníků: 695
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load