Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 39. ZM Přerova, 21. 5. 2018

Zvukový záznam je upraven (anonymizován). 

Všechny zvukové záznamy ke stažení (zip): ikona souboru39. ZM - 21. 5. 2018


BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

1.1

Zahájení, schválení programu jednání1.2

Volba ověřovatelů, jmenování zapisovatelky2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 38. zasedání Zastupitelstva (dle §99 zákona o obcích), informace z výborů

2.1

Informace o činnosti Rady města Přerova od 38. zasedání Zastupitelstva3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 8/1 v k.ú. Újezdec u Př.3.2.1

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101 v budově bytový dům č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku  p.č. 75/10 v k.ú. Přerov (Kainarova 4, 5, 6/Kratochvílova 29)3.2.2

Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – objektu administrativy č.p. 1117,  příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2, pozemky p.č. 2294/2,  p.č. 2294/6 a p.č. 2294/7 vše v k.ú. Přerov (Chemoprojekt)3.2.3

Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města Přerova -  části  pozemku p.č. 5734/20 v k.ú. Přerov3.2.4

Úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - budovy jiná stavba č.p. 2822, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 4293/44 a pozemku p.č. 4293/44  v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 48)3.2.5

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. st. 541 a částí pozemku p.č. 239/7, oba v k.ú. Předmostí - materiál byl předložen na stůl3.4.1

Směna nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - části  pozemku p.č. 2883/28 v k.ú. Přerov za pozemek p.č. 510/17 a id. podíl ¾ pozemku p.č. 510/9 oba v k.ú. Předmostí ve vlastnictví EMOS property s.r.o.3.6.1

Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - dodatek č. 17 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova3.6.2

Žádost notářky s nabytím nemovité věci4.

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2017

4.1

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 20175.

Finanční záležitosti

5.1

Rozpočtové opatření č. 8 a 95.2

Rozpočtové opatření č. 8 a 9 - dodatek5.3

Dotace na natáčení filmu pro studenta režie na Filmové a televizní fakultě Akademie Múzických Umění v Praze6.

Rozvojové záležitosti

6.1

Regulační plán PŘEDNÁDRAŽÍ – PRŮPICH - zadání6.2

Uspořádání silniční sítě v souvislosti s výstavbou I/55 průtahu centrem, 1. etapa7.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

7.1

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Energetická opatření v budově Palackého 1381/25 v Přerově – výměna oken“8.

Školské záležitosti

8.1

Posílení provozního příspěvku mateřských škol zřizovaných statutárním městem Přerov v roce 20188.2

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 2018/2019 8.3

Žádost o poskytnutí dotace – Jiří Tkadlčík9.

Různé

9.1

Plán udržitelné mobility9.2

Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2018.9.3

Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 20189.4

Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na obnově kaple sv. Jiří v Přerově.9.5

Upuštění od vymáhání náhrady škody - materiál byl předložen na stůl10.

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

10.1

Podnět primátora Mgr. Vladimíra Puchalského – úkol pro RM projednat změnu Jednacího řádu10.2

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu11.

Závěr zasedání

11.1

Závěr zasedání
5.6.2018 15:06:21 | přečteno 604x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 41. ZM Přerova, 27. 8. 2018 Zvukový záznam 40. ZM Přerova, 25. 6. 2018 Zvukový záznam 39. ZM Přerova, 21. 5. 2018 Zvukový záznam 38. ZM Přerova, 23. 4. 2018 Zvukový záznam 37. ZM Přerova, 19. 3. 2018 Zvukový záznam 36. ZM Přerova, 19. 2. 2018 Zvukový záznam 35. ZM Přerova, 22. 1. 2018 Zvukový záznam 34. ZM Přerova, 15. 12. 2017 Zvukový záznam 33. ZM Přerova, 20. 11. 2017 Zvukový záznam 32. ZM Přerova, 24. 10. 2017 Zvukový záznam 31. ZM Přerova, 18. 9. 2017 Zvukový záznam 30. ZM Přerova, 21. 8. 2017 Zvukový záznam 29. ZM Přerova, 19. a 20. 6. 2017 Zvukový záznam 28. ZM Přerova, 22. 5. 2017 Zvukový záznam 27. ZM Přerova, 24. 4. 2017 Zvukový záznam 26. ZM Přerova, 20. 3. 2017 Zvukový záznam 25. ZM Přerova, 20. 2. 2017 Zvukový záznam 24. ZM Přerova, 23. 1. 2017 Zvukový záznam 23. ZM Přerova, 12. 12. 2016 Zvukový záznam 22. ZM Přerova, 14. 11. 2016 Zvukový záznam 21. ZM Přerova, 17. 10. 2016 Zvukový záznam 20. ZM Přerova, 19. 9. 2016 Zvukový záznam 19. ZM Přerova, 22. 8. 2016 Zvukový záznam 18. ZM Přerova, 20. 6. 2016 Zvukový záznam 17. ZM Přerova, 16. 5. 2016 Zvukový záznam 16. ZM Přerova, 18. 4. 2016 Zvukový záznam 15. ZM Přerova, 14. 3. 2016 Zvukový záznam 14. ZM Přerova, 15. 2. 2016 Zvukový záznam 13. ZM Přerova, 18. 1. 2016 Zvukový záznam 12. ZM Přerova, 14. 12. 2015 Zvukový záznam 11. ZM Přerova, 16. 11. 2015 Zvukový záznam 10. ZM Přerova, 12. 10. 2015 Zvukový záznam 9. ZM Přerova, 7. 9. 2015 Zvukový záznam 8. ZM Přerova, 13. 7. 2015 Zvukový záznam 7. ZM Přerova, 8. 6. 2015 Zvukový záznam 6. ZM Přerova, 11. 5. 2015 Zvukový záznam 5. ZM Přerova, 13. 4. 2015 Zvukový záznam 4. ZM Přerova, 9. 3. 2015 Zvukový záznam 3. ZM Přerova, 2. 2. 2015 Zvukový záznam 2. ZM Přerova, 29.12. 2014 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 10.11. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 25672
Za týden: 596446
Za den: 88708
Online návštěvníků: 1439
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load