Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 40. ZM Přerova, 25. 6. 2018

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).

Všechny zvukové záznamy ke stažení (zip): ikona souboru40. ZM - 25. 6. 2018


BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

1.1

Zahájení, schválení programu jednání1.2

Volba ověřovatelů, jmenování zapisovatelky2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 39. zasedání Zastupitelstva (dle § 99 zákona o obcích), informace z výborů

2.1

Pověření k provádění kontroly hospodaření obchodních společností, jejichž jediným společníkem je statutární město Přerov2.2

Výsledky kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova2.2.1

Návrh na změnu jednacího řádu.2.3

Informace o činnosti Rady města Přerova od 39. zasedání Zastupitelstva (dle § 99 zákona o obcích), informace z výborů3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov - pozemků p.č. 6749/1, p.č. 6749/2, p.č. 6749/3, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1269, příslušná k části obce Přerov I-Město, p.č. 6749/4, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1273, příslušná k části obce Přerov I-Město, p.č. 6749/5, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1268, příslušná k části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov3.1.2

Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov- využití předkupního práva  k pozemku p.č. 4951/30 v k.ú. Přerov3.1.3

Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí - pozemků p.č. st. 538, p.č. st. 539, p.č. st. 540, p.č. 30/22, p.č. 216/6, p.č. 216/9, p.č. 216/20, p.č. 216/24, p.č. 216/25, p.č. 216/31, p.č. 216/32, p.č. 216/33, p.č. 216/40, p.č. 236/1, p.č. 236/2, p.č. 236/4, p.č. 236/5, p.č. 237, p.č. 238/2, p.č. 238/4, p.č. 238/6, p.č. 238/11, p.č. 238/16, p.č. 238/17, p.č. 238/26, p.č. 238/28, p.č. 238/29, p.č. 238/32, p.č. 238/36, p.č. 239/1, p.č. 239/3, p.č. 357/1, p.č. 360/3, p.č. 360/4, p.č. 368/4, p.č. 520/2 a p.č. 656 všechny v k.ú. Předmostí za část pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova.3.2.1

Úplatný převod pozemku p.č. 6505/36 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova3.2.2

Převod nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov - nebytové jednotky č. 2630/101 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 2629, č.p. 2630, příslušné k části obce Přerov-Město, na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov (Optiky 3)3.2.3

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –  podílu id. ½ pozemku p.č. 3675 v k.ú. Přerov3.2.4

Převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerov - pozemku  p.č. 5003 a části pozemku p.č. 328 oba  v k.ú. Přerov.3.3.1

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -  spoluvlastnických podílů pozemků p.č. 7166/116, p.č. 7166/136 p.č. 7166/48, p.č. 7166/93 vše v  k.ú. Přerov3.4.1

Směna nemovitých věcí - pozemků p.č. 207/1, p.č. 208/1, části p.č. 2155/1 v majetku statutárního města Přerov za  pozemky p.č. 204/4, p.č. 234/4, p.č. 4969/5 a část pozemku p.č. 2167/7 v majetku PSS Přerovská stavební  a.s., Přerov, vše v k.ú. Přerov3.6.1

Zřízení práva stavby k pozemkům p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, p.č. 3345/2, p.č. 3345/14, p.č. 3345/16,  vše v k.ú. Přerov – prodloužení lhůty provedení stavby – dodatek č.13.7.1

Žádost o sepsání splátkového kalendáře3.7.2

Upuštění od vymáhání pohledávky za panem T. Š. z důvodu nedobytnosti a její převod na podrozvahu4.

Finanční záležitosti

4.1

Rozpočtové opatření č. 10, 11 a 124.2

Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města5.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

5.1

Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora 2018 až 2020“ - schválení smlouvy o společnosti pro centralizované zadání5.2

Ozvučení zimního stadionu v Přerově6.

Školské záležitosti

6.1

Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně, z.s.6.2

Žádost o poskytnutí individuální dotace – NIGHT BIRDS - INLINE HOCKEY CLUB PŘEROV z.s.6.3

Předfinancování projektu ZŠ Svisle6.4

Žádost o poskytnutí individuální dotace – TK PRECHEZA Přerov z.s.6.5

Plán rozvoje sportu statutárního města Přerova 2018 - 20197.

Různé

7.1

Zpracování urbanistické studie rozvoje místní části Dluhonice7.2

Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky č. .../2018, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/20187.3

Návrh na pojmenování ulic v Přerově, částech Přerov I-Město, Přerov VI-Újezdec, Přerov VII-Čekyně7.4

Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. - návrh Dohody o spolupráci při přípravě a realizaci stavby Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice – I. etapa v rámci projektu „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“7.5.

Stanovení počtu zastupitelů na volební období 2018-2022 – materiál předložen na stůl8.

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

8.1.

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu9.

Závěr zasedání

9.1

Závěr zasedání
3.7.2018 14:57:05 | přečteno 1061x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 41. ZM Přerova, 27. 8. 2018 Zvukový záznam 40. ZM Přerova, 25. 6. 2018 Zvukový záznam 39. ZM Přerova, 21. 5. 2018 Zvukový záznam 38. ZM Přerova, 23. 4. 2018 Zvukový záznam 37. ZM Přerova, 19. 3. 2018 Zvukový záznam 36. ZM Přerova, 19. 2. 2018 Zvukový záznam 35. ZM Přerova, 22. 1. 2018 Zvukový záznam 34. ZM Přerova, 15. 12. 2017 Zvukový záznam 33. ZM Přerova, 20. 11. 2017 Zvukový záznam 32. ZM Přerova, 24. 10. 2017 Zvukový záznam 31. ZM Přerova, 18. 9. 2017 Zvukový záznam 30. ZM Přerova, 21. 8. 2017 Zvukový záznam 29. ZM Přerova, 19. a 20. 6. 2017 Zvukový záznam 28. ZM Přerova, 22. 5. 2017 Zvukový záznam 27. ZM Přerova, 24. 4. 2017 Zvukový záznam 26. ZM Přerova, 20. 3. 2017 Zvukový záznam 25. ZM Přerova, 20. 2. 2017 Zvukový záznam 24. ZM Přerova, 23. 1. 2017 Zvukový záznam 23. ZM Přerova, 12. 12. 2016 Zvukový záznam 22. ZM Přerova, 14. 11. 2016 Zvukový záznam 21. ZM Přerova, 17. 10. 2016 Zvukový záznam 20. ZM Přerova, 19. 9. 2016 Zvukový záznam 19. ZM Přerova, 22. 8. 2016 Zvukový záznam 18. ZM Přerova, 20. 6. 2016 Zvukový záznam 17. ZM Přerova, 16. 5. 2016 Zvukový záznam 16. ZM Přerova, 18. 4. 2016 Zvukový záznam 15. ZM Přerova, 14. 3. 2016 Zvukový záznam 14. ZM Přerova, 15. 2. 2016 Zvukový záznam 13. ZM Přerova, 18. 1. 2016 Zvukový záznam 12. ZM Přerova, 14. 12. 2015 Zvukový záznam 11. ZM Přerova, 16. 11. 2015 Zvukový záznam 10. ZM Přerova, 12. 10. 2015 Zvukový záznam 9. ZM Přerova, 7. 9. 2015 Zvukový záznam 8. ZM Přerova, 13. 7. 2015 Zvukový záznam 7. ZM Přerova, 8. 6. 2015 Zvukový záznam 6. ZM Přerova, 11. 5. 2015 Zvukový záznam 5. ZM Přerova, 13. 4. 2015 Zvukový záznam 4. ZM Přerova, 9. 3. 2015 Zvukový záznam 3. ZM Přerova, 2. 2. 2015 Zvukový záznam 2. ZM Přerova, 29.12. 2014 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 10.11. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49991280
Za týden: 560351
Za den: 116496
Online návštěvníků: 1772
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load