Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 5. ZM Přerova, 13. 4. 2015

Zvukový záznam je upraven (anonymizován). 

Kompletní zvukový záznam ke stažení: ikona souboru5. ZM 13. 4. 2015 (zip) 

BOD

název materiálu – téma

1.

Zahájení

1.1

ikona souboruZahájení, schválení programu

2.

Informace o činnosti Rady města od 4. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

2.1

Průpich (nová městská třída Přerova) – materiál byl stažen

2.2

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6577/260 a části pozemku p.č. 6577/267, oba v k.ú. Přerov.

3.7.1

ikona souboruŽádost o sepsání splátkového kalendáře

3.7.2

ikona souboruŽádost o prominutí poplatku z prodlení

3.8.1

ikona souboruVěcné břemeno – služebnost – ve prospěch statutárního města Přerova – na části pozemku p.č. 452/1 v k.ú. Předmostí

3.8.2

ikona souboruVěcné břemeno - služebnost - ve prospěch statutárního města Přerova – na části pozemku p.č. 503/1 v k.ú. Penčice

4.

Závěrečný účet a výroční zpráva Statutárního města Přerova za rok 2014

4.1

ikona souboruZávěrečný účet a výroční zpráva Statutárního města Přerova za rok 2014

5.

Finanční záležitosti

5.1

ikona souboruSchválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 31.12.2014

5.2

ikona souboruFond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu

5.3

ikona souboruRozpočtová opatření – převody finančních prostředků v souvislosti se změnou organizační struktury

5.4

ikona souboruRozpočtové opatření č. 4

5.5

ikona souboruDodatek č. 12 ke zřizovací listině - příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova.

5.6

ikona souboruDotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na vybavení jednotky na požární stanici Přerov

5.7

ikona souboruŽádost Nadace pro transplantaci kostní dřeně o finanční prostředky

5.8

ikona souboruŽádost o poskytnutí finančních prostředků spolku Automotorsprint ČR z.s.

6.

Grantový program na rok 2015

6.1

ikona souboruGrantový program na rok 2015

7.

Rozvojové záležitosti

7.1

ikona souboruZaložení dobrovolného spolku obcí, mikroregionu a kraje za účelem společného řešení problematiky nakládání s odpady.

7.2

ikona souboruStrategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014-2020

7.3

ikona souboruProjekt regenerace panelového sídliště Trávník

7.4

ikona souboruHotel Strojař

7.5

ikona souboruRozšíření zadání 4. změny územního plánu

7.6ikona souboru„Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná a Úprava prostoru před pasáží“ – zrušení akcí po odstoupení o smlouvy o dílo, rozpočtové opatření

8.

Školské záležitosti

8.1

ikona souboruZákladní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 2015/2016  a financování pozice sociálního pedagoga

8.2

ikona souboruDohoda o vytvoření společného školského obvodu základní školy; Aktualizace Obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 o školských obvodech spádových základních škol na území města Přerova

9.

Sociální záležitosti

9.1

ikona souboruCentrum Dominika Kokory, příspěvková organizace - žádost o dotaci

10.

Různé

10.1

ikona souboruDelegování zástupců do společnosti Vodovody a kanalizace Přerov

10.2

ikona souboruSpolupráce s městem Kotor (Černá Hora)

10.3

ikona souboruUzavření veřejnoprávní smlouvy k výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům každé obce podle ust. § 53 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů s obcí Císařov, ve správním obvodu statutárního města Přerova, obce s rozšířenou působností.

10.4

ikona souboruFinanční spoluúčast statutárního města Přerova na obnově kaple sv. Jiří v Přerově

11.

Náměty, dotazy a připomínky a závěr zasedání

11.1

ikona souboruNáměty, dotazy a připomínky a závěr zasedání

14.5.2015 14:30:50 | přečteno 617x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 41. ZM Přerova, 27. 8. 2018 Zvukový záznam 40. ZM Přerova, 25. 6. 2018 Zvukový záznam 39. ZM Přerova, 21. 5. 2018 Zvukový záznam 38. ZM Přerova, 23. 4. 2018 Zvukový záznam 37. ZM Přerova, 19. 3. 2018 Zvukový záznam 36. ZM Přerova, 19. 2. 2018 Zvukový záznam 35. ZM Přerova, 22. 1. 2018 Zvukový záznam 34. ZM Přerova, 15. 12. 2017 Zvukový záznam 33. ZM Přerova, 20. 11. 2017 Zvukový záznam 32. ZM Přerova, 24. 10. 2017 Zvukový záznam 31. ZM Přerova, 18. 9. 2017 Zvukový záznam 30. ZM Přerova, 21. 8. 2017 Zvukový záznam 29. ZM Přerova, 19. a 20. 6. 2017 Zvukový záznam 28. ZM Přerova, 22. 5. 2017 Zvukový záznam 27. ZM Přerova, 24. 4. 2017 Zvukový záznam 26. ZM Přerova, 20. 3. 2017 Zvukový záznam 25. ZM Přerova, 20. 2. 2017 Zvukový záznam 24. ZM Přerova, 23. 1. 2017 Zvukový záznam 23. ZM Přerova, 12. 12. 2016 Zvukový záznam 22. ZM Přerova, 14. 11. 2016 Zvukový záznam 21. ZM Přerova, 17. 10. 2016 Zvukový záznam 20. ZM Přerova, 19. 9. 2016 Zvukový záznam 19. ZM Přerova, 22. 8. 2016 Zvukový záznam 18. ZM Přerova, 20. 6. 2016 Zvukový záznam 17. ZM Přerova, 16. 5. 2016 Zvukový záznam 16. ZM Přerova, 18. 4. 2016 Zvukový záznam 15. ZM Přerova, 14. 3. 2016 Zvukový záznam 14. ZM Přerova, 15. 2. 2016 Zvukový záznam 13. ZM Přerova, 18. 1. 2016 Zvukový záznam 12. ZM Přerova, 14. 12. 2015 Zvukový záznam 11. ZM Přerova, 16. 11. 2015 Zvukový záznam 10. ZM Přerova, 12. 10. 2015 Zvukový záznam 9. ZM Přerova, 7. 9. 2015 Zvukový záznam 8. ZM Přerova, 13. 7. 2015 Zvukový záznam 7. ZM Přerova, 8. 6. 2015 Zvukový záznam 6. ZM Přerova, 11. 5. 2015 Zvukový záznam 5. ZM Přerova, 13. 4. 2015 Zvukový záznam 4. ZM Přerova, 9. 3. 2015 Zvukový záznam 3. ZM Přerova, 2. 2. 2015 Zvukový záznam 2. ZM Přerova, 29.12. 2014 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 10.11. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 17632
Za týden: 606682
Za den: 66944
Online návštěvníků: 695
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load