Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 6. ZM Přerova, 11. 5. 2015

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).  

Kompletní zvukový záznam ke stažení: ikona souboru6. ZM 11. 5. 2015 (zip) 

BOD

název materiálu – téma

1.

Zahájení

1.1

ikona souboruZahájení, schválení programu 6. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

1.1.1

ikona souboruSložení slibu člena Zastupitelstva města Přerova

2.

Informace o činnosti Rady města od 5. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

2.1

ikona souboruZměna v personálním obsazení výborů.

2.2

ikona souboruPersonální změny v místních výborech.

2.3

ikona souboruZmapování brownfieldů na území města Přerova

2.4

ikona souboruPlán udržitelné mobility

2.5

ikona souboruStanovení hodnoty 100% obchodního podílu města a hodnoty likvidačního zůstatku společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o.

2.6

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5353/2 v k.ú. Přerov.

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4748/4 v k.ú. Přerov.

3.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova.

3.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5990/46 v k.ú. Přerov.

3.1.5

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 6417/1 v  k.ú. Přerov .

3.1.6

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 509/4 v  k.ú. Předmostí.

3.1.7

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je budova č.p. 1573, bydlení, příslušná k části obce Přerov I. -Město

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -  pozemků p.č. 7116/5 a p.č. 7116/6 v k.ú.  Přerov.

3.2.2

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova -  částí  pozemku p.č. 6050/1, ost. plocha v k.ú. Přerov, zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích p.č. 6050/268, p.č. 6050/269, oba v k.ú. Přerov.

3.3.1

ikona souboruPřevod nemovitých věcí do  majetku statutárního města Přerova - převod spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 529/7 v k.ú. Přerov.

3.3.2

ikona souboruPřevod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6868/4,  v k.ú. Přerov.

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 6

5.

Veřejné zakázky

5.1

ikona souboru„Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná a Úprava prostoru před pasáží“ – zrušení akcí po odstoupení o smlouvy o dílo, změna účelu využití prostor před pasáží, rozpočtové opatření.

6.

Rozvojové záležitosti

6.1

ikona souboruNávrh na schválení investičního záměru vybudování parkovacího domu pro kola

6.2 a

ikona souboruDopravní priority města Přerova – zahájení projednávání bodu 6.2

7.

Sociální záležitosti

7.1

ikona souboruUbytovací služby SP centrum s.r.o. – žádost o dotaci

7.2

ikona souboruMimořádná účelová dotace – Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace

8.

Různé

8.1

ikona souboruPodnět k přejmenování názvů ulic

8.2

ikona souboruŽádost o částečné prominutí povinnosti uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně a prominutí souvisejícího penále v plné výši

6.2 b

ikona souboruDopravní priority města Přerova – dokončení projednávání bodu 6.2

8.3

ikona souboruNávrh na zvýšení měsíčních odměn a dne, od kterého bude poskytována zvýšená odměna neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova. 

8.4

ikona souboruJednací řád Zastupitelstva města Přerova

8.5

ikona souboruJednací řád výborů Zastupitelstva města Přerova

9.

Náměty, dotazy a připomínky

9.1

ikona souboruNáměty, dotazy a připomínky, závěr zasedání

25.5.2015 13:33:37 | přečteno 461x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 41. ZM Přerova, 27. 8. 2018 Zvukový záznam 40. ZM Přerova, 25. 6. 2018 Zvukový záznam 39. ZM Přerova, 21. 5. 2018 Zvukový záznam 38. ZM Přerova, 23. 4. 2018 Zvukový záznam 37. ZM Přerova, 19. 3. 2018 Zvukový záznam 36. ZM Přerova, 19. 2. 2018 Zvukový záznam 35. ZM Přerova, 22. 1. 2018 Zvukový záznam 34. ZM Přerova, 15. 12. 2017 Zvukový záznam 33. ZM Přerova, 20. 11. 2017 Zvukový záznam 32. ZM Přerova, 24. 10. 2017 Zvukový záznam 31. ZM Přerova, 18. 9. 2017 Zvukový záznam 30. ZM Přerova, 21. 8. 2017 Zvukový záznam 29. ZM Přerova, 19. a 20. 6. 2017 Zvukový záznam 28. ZM Přerova, 22. 5. 2017 Zvukový záznam 27. ZM Přerova, 24. 4. 2017 Zvukový záznam 26. ZM Přerova, 20. 3. 2017 Zvukový záznam 25. ZM Přerova, 20. 2. 2017 Zvukový záznam 24. ZM Přerova, 23. 1. 2017 Zvukový záznam 23. ZM Přerova, 12. 12. 2016 Zvukový záznam 22. ZM Přerova, 14. 11. 2016 Zvukový záznam 21. ZM Přerova, 17. 10. 2016 Zvukový záznam 20. ZM Přerova, 19. 9. 2016 Zvukový záznam 19. ZM Přerova, 22. 8. 2016 Zvukový záznam 18. ZM Přerova, 20. 6. 2016 Zvukový záznam 17. ZM Přerova, 16. 5. 2016 Zvukový záznam 16. ZM Přerova, 18. 4. 2016 Zvukový záznam 15. ZM Přerova, 14. 3. 2016 Zvukový záznam 14. ZM Přerova, 15. 2. 2016 Zvukový záznam 13. ZM Přerova, 18. 1. 2016 Zvukový záznam 12. ZM Přerova, 14. 12. 2015 Zvukový záznam 11. ZM Přerova, 16. 11. 2015 Zvukový záznam 10. ZM Přerova, 12. 10. 2015 Zvukový záznam 9. ZM Přerova, 7. 9. 2015 Zvukový záznam 8. ZM Přerova, 13. 7. 2015 Zvukový záznam 7. ZM Přerova, 8. 6. 2015 Zvukový záznam 6. ZM Přerova, 11. 5. 2015 Zvukový záznam 5. ZM Přerova, 13. 4. 2015 Zvukový záznam 4. ZM Přerova, 9. 3. 2015 Zvukový záznam 3. ZM Přerova, 2. 2. 2015 Zvukový záznam 2. ZM Přerova, 29.12. 2014 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 10.11. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 26668
Za týden: 621084
Za den: 127240
Online návštěvníků: 2017
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load