Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 7. ZM Přerova, 8. 6. 2015

Zvukový záznam je upraven (anonymizován). 

Kompletní zvukový záznam ke stažení: ikona souboru7. ZM 8. 6. 2015 (zip) 

BOD

název materiálu – téma

1.

Zahájení, program

1.1

ikona souboruZahájení, schválení programu

2.

Informace o činnosti Rady města od 6. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

2.1

ikona souboruZápisy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova v období od 19. 1. do 27. 5.2015

2.2

ikona souboruAnalýza poskytnutých plateb za přijaté faktury se zdanitelným plněním v roce 2014 evidovaných v účetnictví města Přerova, všech jeho příspěvkových organizací a obchodních společností ve 100% vlastnictví města

2.3

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova.

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4293/39 včetně jeho součásti – domu č.p. 527, v k.ú. Přerov.

3.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod částí pozemků p.č. 3401/1 a p.č. 3412/1, oba v k.ú. Přerov, obec Přerov z vlastnictví společnosti MJM Litovel a.s., IČ: 45193592, se sídlem Cholinská 1048/19, Litovel do vlastnictví statutárního města Přerov

3.3.1

ikona souboruPřevod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 5738/1, ostatní plocha, v k.ú. Přerov.

3.3.2

ikona souboruPřevod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 15, p.č. 16, p.č. 20, p.č. 287 vše v k.ú. Čekyně

3.3.3

ikona souboruÚplatný převod souboru nemovitých věcí tvořících ubytovací areál „hotel Strojař“ a movitých věcí tvořících vybavení ubytovacího areálu „hotel Strojař“ do vlastnictví statutárního města Přerova

3.4.1

ikona souboruSměna nemovitých věcí z majetku statutárního města částí pozemku p.č. 2625/1, p.č. 2626, p.č. 5074/3, p.č. 5082 za část pozemku p.č. 2627/1 vše v k.ú. Přerov.

3.5.1

ikona souboruBezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – movité věci do vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova.

3.6.1

ikona souboruProvedení překládky veřejného osvětlení ve vlastnictví statutárního města Přerov, IČ: 00301825, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Bratrská 709/34, vyvolaného investiční akcí "II/436 Přerov - úprava křižovatky silnic, Dluhonská", která bude realizována Olomouckým krajem, IČ: 60609460, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc

3.7.1

ikona souboruŽádost o sepsání splátkového kalendáře

3.7.2

ikona souboruPoskytnutí mimořádné účelové dotace pro Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1963, nám. Svobody 4,5 v Přerově

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruPřepočet splátkového kalendáře ke smlouvě o zápůjčce č. 5/2014 z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu

4.2

ikona souboruInformace o hospodaření společností s majetkovou účastí města

4.3

ikona souboruRozpočtové opatření č. 7 a 8

4.4

ikona souboruŽádost Nadace pro transplantaci kostní dřeně o finanční prostředky

4.5

ikona souboruDodatek č. 2 ke smlouvě o zápůjčce č. MMPr-SML/0686/2014

5.

Rozvojové záležitosti

5.1

ikona souboruSmíšená stezka pro chodce a cyklisty v rámci stavby silnice I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí - spolufinancování

6.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

6.1

ikona souboruCentralizace nákupů – schválení záměru systémového řešení nákupů města a zřízených organizací a schválení smluv o společném postupu při zadání veřejných zakázek na dodávky kancelářských a hygienických potřeb pro rok 2015-2016

7.

Školské záležitosti

7.1

ikona souboruVýsledek inspekčního šetření Českou školní inspekcí a kontrol na Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov – Předmostí, Hranická 14

8.

Sociální záležitosti

8.1

ikona souboruDomov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace - žádost o dotaci

9.

Různé

9.1

ikona souboruPředkládání materiálů pro jednání Zastupitelstva města Přerova

9.2

ikona souboruPředkládání záměrů a projektů pro jednání Zastupitelstva města Přerova

9.3

ikona souboruNávrh na vydání obecně závazné vyhlášky o ochraně nočního klidu, regulaci hlučných činností a omezení provozní doby hostinských provozoven

9.4

ikona souboruŽádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně

9.5

ikona souboruDotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

9.6

ikona souboruZpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2014

10.

ikona souboruNáměty, dotazy a připomínky

11.

ikona souboruZávěr zasedání

2.7.2015 9:22:07 | přečteno 1381x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 41. ZM Přerova, 27. 8. 2018 Zvukový záznam 40. ZM Přerova, 25. 6. 2018 Zvukový záznam 39. ZM Přerova, 21. 5. 2018 Zvukový záznam 38. ZM Přerova, 23. 4. 2018 Zvukový záznam 37. ZM Přerova, 19. 3. 2018 Zvukový záznam 36. ZM Přerova, 19. 2. 2018 Zvukový záznam 35. ZM Přerova, 22. 1. 2018 Zvukový záznam 34. ZM Přerova, 15. 12. 2017 Zvukový záznam 33. ZM Přerova, 20. 11. 2017 Zvukový záznam 32. ZM Přerova, 24. 10. 2017 Zvukový záznam 31. ZM Přerova, 18. 9. 2017 Zvukový záznam 30. ZM Přerova, 21. 8. 2017 Zvukový záznam 29. ZM Přerova, 19. a 20. 6. 2017 Zvukový záznam 28. ZM Přerova, 22. 5. 2017 Zvukový záznam 27. ZM Přerova, 24. 4. 2017 Zvukový záznam 26. ZM Přerova, 20. 3. 2017 Zvukový záznam 25. ZM Přerova, 20. 2. 2017 Zvukový záznam 24. ZM Přerova, 23. 1. 2017 Zvukový záznam 23. ZM Přerova, 12. 12. 2016 Zvukový záznam 22. ZM Přerova, 14. 11. 2016 Zvukový záznam 21. ZM Přerova, 17. 10. 2016 Zvukový záznam 20. ZM Přerova, 19. 9. 2016 Zvukový záznam 19. ZM Přerova, 22. 8. 2016 Zvukový záznam 18. ZM Přerova, 20. 6. 2016 Zvukový záznam 17. ZM Přerova, 16. 5. 2016 Zvukový záznam 16. ZM Přerova, 18. 4. 2016 Zvukový záznam 15. ZM Přerova, 14. 3. 2016 Zvukový záznam 14. ZM Přerova, 15. 2. 2016 Zvukový záznam 13. ZM Přerova, 18. 1. 2016 Zvukový záznam 12. ZM Přerova, 14. 12. 2015 Zvukový záznam 11. ZM Přerova, 16. 11. 2015 Zvukový záznam 10. ZM Přerova, 12. 10. 2015 Zvukový záznam 9. ZM Přerova, 7. 9. 2015 Zvukový záznam 8. ZM Přerova, 13. 7. 2015 Zvukový záznam 7. ZM Přerova, 8. 6. 2015 Zvukový záznam 6. ZM Přerova, 11. 5. 2015 Zvukový záznam 5. ZM Přerova, 13. 4. 2015 Zvukový záznam 4. ZM Přerova, 9. 3. 2015 Zvukový záznam 3. ZM Přerova, 2. 2. 2015 Zvukový záznam 2. ZM Přerova, 29.12. 2014 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 10.11. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49972040
Za týden: 475978
Za den: 122834
Online návštěvníků: 1217
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load