Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 8. ZM Přerova, 13. 7. 2015

Zvukový záznam je upraven (anonymizován). 

Kompletní zvukový záznam ke stažení: ikona souboru8. ZM 13. 7. 2015 (zip) 

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení

1.1

ikona souboruZahájení, schválení programu

2.

Projednání návrhů, námětů a připomínek ve věcech, které nejsou předmětem dalších bodů programu

2.1

ikona souboruNáměty, dotazy a připomínky

3.

Informace o činnosti Rady města od 7. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

3.1

ikona souboruZpráva z kontroly provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova

3.2

ikona souboruZpráva o plnění úkolu uloženého kontrolnímu výboru Zastupitelstvem města Přerova na jeho 7. jednání dne 8. 6. 2015 - dopracování zápisu o kontrolách usnesení Rady města Přerova č. 135/7/5/2015 a usnesení Rady města Přerova č. 123/6/6/2014

3.3

ikona souboruOpravy místních komunikací

3.4

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova

4.

Majetkoprávní záležitosti

4.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova, pozemků p.č. 983, 985, 986, 987, 991, včetně jejich součástí, vše v k.ú. Přerov.

4.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemků  p.č. 549/18, 549/19, oba  v  k.ú. Lověšice u Přerova.

4.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 1961/1, části pozemku p.č. 1961/2 a pozemku p.č. 1961/4 všechny v k.ú. Přerov

4.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova.

4.1.5

ikona souboruZáměr statuárního města Přerova úplatný a bezúplatný  převod nemovitých  věcí – pozemku p.č. 321 v k.ú. Lýsky

4.1.6

ikona souboruZáměr převodu  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5176/7, a p.č. 5207/83 v k.ú. Přerov.

4.2.2

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 67 v k.ú. Žeravice. 

4.2.3

ikona souboruÚplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města  Přerova - pozemku  p.č. 2621/7  v k.ú. Přerov.

4.2.4

ikona souboruPřevod  nemovitých věcí ve vlastnictví  statutárního města Přerov - pozemku p.č. 2639/11, vše  v k.ú. Přerov a nájem nemovitých věcí - části pozemku p.č. 2639/14  v k.ú. Přerov.

4.3.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku města - pozemku p.č. 686/3 v k.ú. Újezdec u Přerova.

4.3.2

ikona souboruPřevod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – budovy č.p. 830  v k.ú. Přerov.

4.3.3

ikona souboruPřevod  nemovitých věcí do  majetku statutárního města  Přerova části pozemku  p.č. 5935/16  a  p.č.  5935/17 v k.ú. Přerov.

4.4.1

ikona souboruSměna nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - částí pozemku p.č. 2625/1, p.č. 2626, p.č. 5074/3, p.č. 5082 za část pozemku p.č. 2627/1 vše v k.ú. Přerov.

4.5.1

ikona souboruBezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – soubor velkoformátových fotografií do vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova.

4.6.1

ikona souboruSmlouva o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů ze dne 5.9.1997, uzavřená mezi tehdejším Okresním úřadem v Přerově, se sídlem Smetanova 7, Přerov a městem Přerov, IČ: 00301825, se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

4.7.1

ikona souboruUpuštění od vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti

5.

Finanční záležitosti

5.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 10 a 11

5.2

ikona souboruVnitřní předpis č. .../2015 Zásady upravující rozpočtový proces a následné vyhodnocování rozpočtu

5.3

ikona souboruUzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

5.4

ikona souboruObecně závazná vyhláška č...../2015, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

6.

Rozvojové záležitosti

6.1

ikona souboru4. změna Územního plánu města Přerova - zadání

6.2

ikona souboruPlánovací smlouva

7.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

7.1

ikona souboruCentralizace nákupů – schválení smlouvy o společném postupu při zadání veřejné zakázky na dodávky elektrické energie na období 2016 a 2017

8.

Školské záležitosti

8.1

ikona souboruŽádost o dotaci

9.

Sociální záležitosti

9.1

ikona souboruSvaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Přerov - Žádost o poskytnutí mimořádné dotace na činnost v roce 2015

9.2

ikona souboruČtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace - žádost o dotaci

10.

Různé

10.1

ikona souboruPoskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova

10.2

ikona souboruŽádost o částečné prominutí povinnosti uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně a prominutí souvisejícího penále v plné výši

10.3

ikona souboruZměna Zakladatelské listiny společnosti založené městem, obchodní společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o. 

10.4

ikona souboruZměna personálního obsazení

10.5.1

ikona souboruZměna personálního obsazení

11.

ikona souboruZávěr zasedání

31.7.2015 11:24:27 | přečteno 1327x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 41. ZM Přerova, 27. 8. 2018 Zvukový záznam 40. ZM Přerova, 25. 6. 2018 Zvukový záznam 39. ZM Přerova, 21. 5. 2018 Zvukový záznam 38. ZM Přerova, 23. 4. 2018 Zvukový záznam 37. ZM Přerova, 19. 3. 2018 Zvukový záznam 36. ZM Přerova, 19. 2. 2018 Zvukový záznam 35. ZM Přerova, 22. 1. 2018 Zvukový záznam 34. ZM Přerova, 15. 12. 2017 Zvukový záznam 33. ZM Přerova, 20. 11. 2017 Zvukový záznam 32. ZM Přerova, 24. 10. 2017 Zvukový záznam 31. ZM Přerova, 18. 9. 2017 Zvukový záznam 30. ZM Přerova, 21. 8. 2017 Zvukový záznam 29. ZM Přerova, 19. a 20. 6. 2017 Zvukový záznam 28. ZM Přerova, 22. 5. 2017 Zvukový záznam 27. ZM Přerova, 24. 4. 2017 Zvukový záznam 26. ZM Přerova, 20. 3. 2017 Zvukový záznam 25. ZM Přerova, 20. 2. 2017 Zvukový záznam 24. ZM Přerova, 23. 1. 2017 Zvukový záznam 23. ZM Přerova, 12. 12. 2016 Zvukový záznam 22. ZM Přerova, 14. 11. 2016 Zvukový záznam 21. ZM Přerova, 17. 10. 2016 Zvukový záznam 20. ZM Přerova, 19. 9. 2016 Zvukový záznam 19. ZM Přerova, 22. 8. 2016 Zvukový záznam 18. ZM Přerova, 20. 6. 2016 Zvukový záznam 17. ZM Přerova, 16. 5. 2016 Zvukový záznam 16. ZM Přerova, 18. 4. 2016 Zvukový záznam 15. ZM Přerova, 14. 3. 2016 Zvukový záznam 14. ZM Přerova, 15. 2. 2016 Zvukový záznam 13. ZM Přerova, 18. 1. 2016 Zvukový záznam 12. ZM Přerova, 14. 12. 2015 Zvukový záznam 11. ZM Přerova, 16. 11. 2015 Zvukový záznam 10. ZM Přerova, 12. 10. 2015 Zvukový záznam 9. ZM Přerova, 7. 9. 2015 Zvukový záznam 8. ZM Přerova, 13. 7. 2015 Zvukový záznam 7. ZM Přerova, 8. 6. 2015 Zvukový záznam 6. ZM Přerova, 11. 5. 2015 Zvukový záznam 5. ZM Přerova, 13. 4. 2015 Zvukový záznam 4. ZM Přerova, 9. 3. 2015 Zvukový záznam 3. ZM Přerova, 2. 2. 2015 Zvukový záznam 2. ZM Přerova, 29.12. 2014 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 10.11. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 399966
Za den: 53453
Online návštěvníků: 1402
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load