Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 9. ZM Přerova, 7. 9. 2015

Zvukový záznam je upraven (anonymizován). 

Kompletní zvukový záznam ke stažení: ikona souboru9. ZM - 7. 9. 2015 (zip)

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

1.1

ikona souboruZahájení, hlasování o programu

2.

Projednání návrhů, námětů a připomínek ve věcech, které nejsou předmětem dalších bodů programu

2.1

ikona souboruRůzné mimo schválené body programu

3.

Informace o činnosti Rady města od 8. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

3.1

ikona souboruZápisy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova

3.2

ikona souboruNávrh Výboru pro místní části
ikona souboru0008 3 2

3.3

ikona souboruZměna v personálním obsazení Finančního a rozpočtového výboru.

3.4

ikona souboruPřehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních za I. pololetí roku 2015

3.5

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova

4.

Majetkoprávní záležitosti

4.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova a vyhlášení výběrového řízení.

4.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 6714/5, p.č. 6714/22, p.č. 6715/2, p.č. 6716/1, p.č. 6715/2....... vše v k.ú. Přerov.

4.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 675/2 v k.ú. Újezdec u Přerova.

4.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5840/3 v k.ú. Přerov.

4.1.5

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4889/26 v k.ú. Přerov.

4.1.6

ikona souboruZáměr  statutárního města Přerov - úplatný a bezúplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 154/2, p.č. 156/2, p.č. 99/1 p.č. 152/2 p.č. 150/2 , p.č. 298 v k.ú. Újezdec u Přerova.

4.1.7

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov -  úplatný a bezúplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – id. ½  pozemku p.č. 681/9 a p.č. 682/1 v k.ú Kozlovice u Přerova

4.1.8

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova  - vzdání se předkupního práva k pozemku p.č. 5215/35 v k.ú. Přerov

4.1.9

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 510/10 v k.ú. Předmostí

4.1.10

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6644/3 v k.ú. Přerov

4.1.11

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova –  části pozemku  p.č. 5392 v k.ú. Přerov

4.1.12

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemků  p.č. 549/20 a p.č. 551/3 oba  v  k.ú. Lověšice u Přerova.

4.1.13

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 5176/31, částí pozemku p.č. 5466/72,  pozemku p.č. 5466/230, pozemku p.č. 5466/321 a části pozemku p.č. 5990/43  v k.ú. Přerov.

4.1.14

ikona souboruZáměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 4293/44 a p.č. 4293/43 včetně budovy č.p. 2822, příslušné pro část obce Přerov I – Město, která je součástí pozemků p.č. 4293/44 a p.č. 4293/43 vše v k.ú. Přerov

4.1.15

ikona souboruZáměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – vyjmutí bytových jednotek ve 3 objektech k bydlení ze záměru prodeje do vlastnictví stávajících nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

4.1.16

ikona souboruZáměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - 4 bytových jednotek v objektech k bydlení do vlastnictví stávajících nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění - návrh na zrušení vnitřní směrnice Magistrátu města Přerova č. 1/98 a vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007

4.1.17

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 710 v k.ú. Kozlovice u Přerova

4.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - převod části pozemku p.č. 5290/103 v k.ú. Přerov. 

4.3.1

ikona souboruPřevod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov - pozemku p.č. 540, p.č. 2433/1, p.č. 5027/15, p.č. 5027/16, p.č. 5027/17, p.č. 5027/18, p.č. 5027/19, p.č. 5027/20, p.č. 5063/10, p.č. 5063/11 vše v k.ú. Přerov.

4.3.2

ikona souboruBezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  pozemku p.č. 91 v k.ú. Čekyně a části pozemku p.č. 4967/1 v k.ú. Přerov.

4.3.3

ikona souboruÚplatný převod souboru nemovitých věcí tvořících ubytovací areál „hotel Strojař“ a movitých věcí tvořících vybavení ubytovacího areálu „hotel Strojař“ do vlastnictví statutárního města Přerova

4.5.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5307/15 v k.ú. Přerov.

4.6.1

ikona souboruProtipovodňová opatření v Přerově na nábř. Dr. E. Beneše

4.6.2

ikona souboruInformace o prodeji bytových jednotek z vlastnictví statutárního města Přerova

4.7.1

ikona souboruŽádost o sepsání splátkového kalendáře

4.7.2

ikona souboruŽádost o sepsání splátkového kalendáře

4.7.3

ikona souboruŽádost o sepsání splátkového kalendáře

4.7.4

ikona souboruŽádost o prominutí poplatku z prodlení

5.

Finanční záležitosti

5.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 12 a 13

5.2

ikona souboruObecně závazná vyhláška č.../2015, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

5.3

ikona souboruŽádost o poskytnutí dotace - účast na Mistrovství světa mažoretek

6.

Vyhlášení dotačních programů pro rok 2016

6.1

ikona souboruDotační program

7.

Rozvojové záležitosti

7.1

ikona souboruPřemístění radnice na Horní náměstí

7.2

ikona souboruSmlouva o bezúplatném převodu projektové dokumentace "Rozšíření ul. Palackého v Přerově".

8.

Školské záležitosti

8.1

ikona souboruSoukromá základní škola Acorn´s & John´s school s.r.o. – poskytnutí dotace

8.2

ikona souboruŽádost o dotaci

9.

Sociální záležitosti

9.1

ikona souboruMěstské jesle v Přerově

9.2

ikona souboruŽádost o mimořádnou účelovou dotaci - Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

9.3

ikona souboruŽádost o mimořádnou účelovou dotaci - Ekipa

10.

Různé

10.1

ikona souboruRegionální letiště Přerov a.s. "v likvidaci"

10.2

ikona souboruObecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním odpadem na území města Přerova.

10.3

ikona souboruNávrh na vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

10.4

ikona souboruSpolupráce s městem Kotor (Černá Hora)

10.5

ikona souboruDiskuse a závěr zasedání

12.10.2015 9:54:13 | přečteno 1714x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 41. ZM Přerova, 27. 8. 2018 Zvukový záznam 40. ZM Přerova, 25. 6. 2018 Zvukový záznam 39. ZM Přerova, 21. 5. 2018 Zvukový záznam 38. ZM Přerova, 23. 4. 2018 Zvukový záznam 37. ZM Přerova, 19. 3. 2018 Zvukový záznam 36. ZM Přerova, 19. 2. 2018 Zvukový záznam 35. ZM Přerova, 22. 1. 2018 Zvukový záznam 34. ZM Přerova, 15. 12. 2017 Zvukový záznam 33. ZM Přerova, 20. 11. 2017 Zvukový záznam 32. ZM Přerova, 24. 10. 2017 Zvukový záznam 31. ZM Přerova, 18. 9. 2017 Zvukový záznam 30. ZM Přerova, 21. 8. 2017 Zvukový záznam 29. ZM Přerova, 19. a 20. 6. 2017 Zvukový záznam 28. ZM Přerova, 22. 5. 2017 Zvukový záznam 27. ZM Přerova, 24. 4. 2017 Zvukový záznam 26. ZM Přerova, 20. 3. 2017 Zvukový záznam 25. ZM Přerova, 20. 2. 2017 Zvukový záznam 24. ZM Přerova, 23. 1. 2017 Zvukový záznam 23. ZM Přerova, 12. 12. 2016 Zvukový záznam 22. ZM Přerova, 14. 11. 2016 Zvukový záznam 21. ZM Přerova, 17. 10. 2016 Zvukový záznam 20. ZM Přerova, 19. 9. 2016 Zvukový záznam 19. ZM Přerova, 22. 8. 2016 Zvukový záznam 18. ZM Přerova, 20. 6. 2016 Zvukový záznam 17. ZM Přerova, 16. 5. 2016 Zvukový záznam 16. ZM Přerova, 18. 4. 2016 Zvukový záznam 15. ZM Přerova, 14. 3. 2016 Zvukový záznam 14. ZM Přerova, 15. 2. 2016 Zvukový záznam 13. ZM Přerova, 18. 1. 2016 Zvukový záznam 12. ZM Přerova, 14. 12. 2015 Zvukový záznam 11. ZM Přerova, 16. 11. 2015 Zvukový záznam 10. ZM Přerova, 12. 10. 2015 Zvukový záznam 9. ZM Přerova, 7. 9. 2015 Zvukový záznam 8. ZM Přerova, 13. 7. 2015 Zvukový záznam 7. ZM Přerova, 8. 6. 2015 Zvukový záznam 6. ZM Přerova, 11. 5. 2015 Zvukový záznam 5. ZM Přerova, 13. 4. 2015 Zvukový záznam 4. ZM Přerova, 9. 3. 2015 Zvukový záznam 3. ZM Přerova, 2. 2. 2015 Zvukový záznam 2. ZM Přerova, 29.12. 2014 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 10.11. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49970694
Za týden: 429818
Za den: 70838
Online návštěvníků: 1318
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load