Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Lověšice

Místní část  


Výbor pro místní část Lověšice, 2022 - 2026

Složení výboru, zápisy z jednání výboru 

23.1.2023 11:41:31 | přečteno 97x | Bc. Nikola Škurková | Celý článek
 

Studie veřejného prostranství místní části Lověšice - náves

Studie stanovuje základní koncept veřejného prostranství pro zvýšení kvality prostředí. Navrhuje základní urbanistické, architektonické a krajinářské řešení. Reflektuje požadavek na etapizaci revitalizace.

8.4.2022 7:56:22 | přečteno 555x | MMPr | Celý článek
 

O místní části Lověšice

Lověšice

Lověšice leží 5 km na jih od Přerova, v rovině s nadmořskou výškou 206 m. První zmínka o obci pochází z roku 1290, kdy se Lověšice uvádějí mezi lokalitami ležícími od Olomouce za řekou Moravou, které podle privilegia daného biskupem Theodorichem podléhaly kroměřížskému městskému právu. V roce 1481 spojil Václav Skrbenský z Doloplaz Lověšice s Horní Moštěnicí a později zaniklou vsí Štolbach - a pak spolu sdílely společný osud jako biskupský lenní statek Horní Moštěnice až do roku 1848, kdy byli majiteli bratři Jan Ferdinand a František, hrabata z Troyer.

12.3.2019 10:37:45 | přečteno 2029x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Fotogalerie Lověšice

3.10.2011 7:56:04 | přečteno 5961x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Archiv: Výbor pro místní část Lověšice, 2018 - 2022

Složení výboru, zápisy z jednání výboru 

12.3.2019 10:56:23 | přečteno 2065x | Iva Kohoutová | Celý článek
 

Archiv: Výbor pro místní část Lověšice, 2014 - 2018

Složení výboru, zápisy z jednání výboru 

4.2.2015 10:33:16 - aktualizováno 19.9.2018 13:30:21 | přečteno 3314x | Iva Kohoutová | Celý článek
 

Archiv: Osadní výbor Lověšice, 2010 - 2014

Složení osadního výboru, zápisy z jednání výboru 

3.10.2011 7:55:43 | přečteno 4367x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Historie Lověšic: Lověšice

Pohled   pozdrav z Lověšic

Slované jsou větví indoevropské rasy a objevují se v Evropě až po Kristu, a to pod latinským názvem „Venedae u taceta“. Označením Slované byli nazýváni lidé, kteří si vzájemně rozuměli, naproti němým Němcům, kterým nerozuměli.

7.11.2012 11:04:44 | přečteno 4223x | MMPr | Celý článek
 

Historie Lověšic: Kultura v obci

Významným rodákem obce je profesor Josef Bartocha, který se narodil 21. března 1859 v domě č. 22. Vystudoval gymnásium v Přerově a stal se ředitelem gymnásia v Uherském Hradišti. Jeho literární a veřejná činnost je bohatá.

14.1.2013 13:07:39 | přečteno 3690x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Historie Lověšic: Způsob života – sociální poměry

Lověšice

V roce 1492 lenní pán v Lověšicích a Horní Moštěnici Václav Skrbenský z Doloplaz prodal lověšický dvůr svým lověšickým poddaným za 84 hřiven. Ti mu pak museli podle smlouvy platit z každé čtvrti o Sv. Jiří 13 grošů a o Sv. Václavu 13 grošů, k vánocům pak 1 kuře. Z každého pustého domu museli platit všichni společně, jako kdyby byl dům obydlen.

24.5.2013 8:49:52 | přečteno 2799x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Historie Lověšic: Robota a zemědělská činnost v obci

V roce 1498 bylo na Zemském sjezdu v Brně usneseno, že robota bude dědičná. Platil pro poddané zákaz stěhování na jiné panství a ženění bez povolení vrchnosti. Za každé povolení musel poddaný zaplatit 5 grošů.

24.5.2013 14:40:09 | přečteno 3794x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Historie Lověšic: Šestnáctiletý spor o pastviny - Čtvrtiny

Lověšice měly obecní truhlici ve které byla veliká kniha s nápisem ''CZTVRINEN-PROZESSI", která obsahovala - z doby, kdy se psalo a hovořilo pouze německy - listiny z let 179l -1806 pojednávající o velikém sporu o ''moštěnské čtvrtiny'', které se rozkládaly podle lověšického pastviska, začínaly u moštěnských polí nazývaných ''Uherských'' a táhly se po věžecké hranici podle bochořských polí.

24.5.2013 14:38:24 | přečteno 3126x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Historie Lověšic: Náboženské poměry v obci

Po roce 1416 nastaly pro Lověšice zlé časy, protože na Moravě byly zaváděny různé náboženské novoty. V červnu 1423 se Táboři zmocnili Přerova a jeho okolí. Lověšice byly v roce 1643 definitivně přifařeny k Horní Moštěnici. Papežská stolice nařídila pro Moravu pozdrav „Pochválen buď Ježíš Kristus“.

28.8.2013 16:45:33 | přečteno 2285x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Historie Lověšic: Politické poměry v obci

Do konce roku 1848 spravoval obec rychtář, který dbal na správné vykonávání roboty a vedl o tom záznamy na zvláštních destičkách. Měl proti ostatním obyvatelům obce některé výhody. Byl např. zbaven roboty, měl právo k výčepu piva a někdy dostal od vrchnosti menší peněžitý plat. Jako své pomocníky měl konšely (v obci 2-3), kteří měli také menší výhody. Odznakem moci rychtáře v obci bylo „právo“. Byla to asi 0,5m dlouhá, dřevěná palička pobitá železnými kroužky a ukončena hlavičkou. Na jednom konci bylo oko, aby se mohlo zavěsit na ruku. Na domě rychtáře byla vyvěšena černá oválná tabule s bílým německo-českým nápisem „RYCHTÁŘ“.

13.11.2013 16:56:11 | přečteno 1795x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Historie Lověšic: Stavební vývoj obce I

Škola v Lověšicích

Obec Lověšice byla součástí Horních Moštěnic od r. 1730 do r. 1881. Občané byli většinou negramotní. Neuměli tedy číst, psát ani počítat. Po vydání Všeobecného školského řádu císařovnou Marií Terezií 6. prosince 1774 byla nařízena povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let.

18.11.2013 17:59:52 | přečteno 2586x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Historie Lověšic: Stavební vývoj obce II

Je všeobecně známo, že duší Sokola byl Dr. Miroslav Tyrš. Od roku 1875 se v obci výrazně upevnilo národní uvědomění. Několik mladých lidí se stalo členy Jednoty sokolské v Horní Moštěnici, kde velmi dobře působil mladý učitel Zikmund.

26.2.2014 16:39:49 | přečteno 1989x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Historie Lověšic: Válečné události - 1. část

Je nepochybné, že svou polohou v blízkosti Přerova uprostřed Moravy a ústí Moravské brány byla obec Lověšice předurčena k významnému postavení ve strategických plánech vládců. Nevýhodou Přerova bylo, že ležel na tzv. „Skalické cestě“, která byla také nazývána „výzvědnou cestou z Čech“. Cesta vedla z Olomouce přes Přerov do Uherského Hradiště, Strážnice, Skalice a dále. Z této Skalické cesty přicházelo do Přerova a jeho okolí často veliké nebezpečí.

26.2.2014 11:00:26 | přečteno 3400x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Historie Lověšic: Válečné události - 2. část

Dne 28. června 1914 dva výstřely srbského atentátníka Gavrila Principa ukončily život následníka trůnu arcivévody Františka Ferdinanda d´Este a jeho ženy kněžny Hohenbergové, rodem Chotkové, když byli v Sarajevu na letních vojenských manévrech. Byl to poslední důvod k vyhlášení války.

26.2.2014 15:15:23 | přečteno 2508x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 
3.10.2011 7:26:00 - aktualizováno 12.3.2019 11:00:33 | přečteno 1795x | webmaster

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49971788
Za týden: 169367
Za den: 60801
Online návštěvníků: 1131
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load