Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Historie Lověšic: Stavební vývoj obce I

Škola v Lověšicích

Obec Lověšice byla součástí Horních Moštěnic od r. 1730 do r. 1881. Občané byli většinou negramotní. Neuměli tedy číst, psát ani počítat. Po vydání Všeobecného školského řádu císařovnou Marií Terezií 6. prosince 1774 byla nařízena povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let.

Děti z Lověšic chodily do školy v Horní Moštěnici, kam jejich rodiče od 21. února 1778 odváděli tzv. „školský desátek“:

  • za každé dítě 1,5 krejcaru týdně
  • pololáník (větší sedlák), čtvrtláník (menší sedlák) za ¼ roku 1 pecen chleba, o velikonocích 3 krejcary a o vánocích 3 krejcary
  • podsedník (chudý občan) za ½ roku 1 pecen chleba, o velikonocích 1 krejcar a o vánocích 1 krejcar
  • za zápis dítěte ke zpovědi (ta byla často) 1 vejce nebo 1 krejcar
  • na dříví za každé dítě 6 krejcarů ročně.

Obec odváděla desátek: 47 snopů ovsa a 47 snopů žita.

Desátek byl zrušen 29. listopadu 1859. Mezi občany sílila snaha o postavení vlastní školy. Po schválení výstavby musel každý občan na výstavbu školy "jednou provždy přispět značnou částkou peněz" Základní kámen k zahájení stavby byl položen 10. května 1881. Škola byla jednotřídní pro 50 žáků. Správcem školy byl jmenován Amant Eugen Pospíšil. Slavnostní otevření školy se konalo 1. března 1882 a vyučování bylo zahájeno 2. března 1882.

Jednání o postavení nové školy se konalo 25. února 1904. Začalo se hledat místo pro její postavení: obecní trávník v teláku, zahrada Obecního domu, Bartoníkův trávník (zde byla škola postavena). Pro stavbu školy bylo vyhlášeno výběrové řízení, které vyhrál stavitel Pivný z Přerova. Ten předložil plán stavby a rozpočet 32.785,- Kč (skutečný náklad byl 35.635,- Kč a 97 haléřů). Stavba školy byla zahájena slavnostním způsobem 10. dubna 1905 v 13.00 hodin, kdy starosta obce František Brázda po projevu poklepal kladívkem na základní kámen. Školní rok byl zahájen 1. září 1905. Učitelem byl znovu jmenován Eugen Pospíšil. V první třídě bylo 54 žáků. Na škole učila řada učitelek a učitelů, ovšem stálými zaměstnanci školy byli od r. 1941 byl Antonín Brázda a Marie Jančíková. Škola byla zrušena 30. června 1974. V přízemí je mateřská škola a v ostatních místnostech je sklad různého materiálu.

Stará škola byla zrušena a prodána 9. května 1906 veřejnou dražbou panu Fr. Ševčíkovi z Přerova za 14.600,- Kč. Se souhlasem okresní školní správy a všech občanů obce zde byl zřízen hostinec U Ševčíků, později U Kubíků.

Hostinec, obrázek se otevře v novém okně

V roce 1866 probíhala prusko-rakouská válka. Přes obec táhli vojáci rakouské armády až k Olomouci. Byli velmi bojechtiví. V obci měli jeden den odpočinek. Po prohrané bitvě u Hradce Králové 3. července 1866 táhly přes obec zpět rakouské jednotky v naprostém zmatku. Po odchodu Rakušanů přitáhli do obce Prusové, kteří zde prohledávali všechny domy a stodoly. Hledali zde Rakušany, ale nikoho nenašli. V obci se zdrželi několik dní. Občanům brali jídlo, hlavně vejce, slaninu a kávu.

Z radosti nad ukončením války zasadil tehdy osmnáctiletý Rudolf Kubík před svým domem č. 20 strom „akát“.

Akát, obrázek se otevře v novém okně

V roce 1915, když probíhaly kruté boje 1. světové války, vypsalo ministerstvo kultury a vyučování veřejnou soutěž na stavbu pomníků, které měly v obcích a městech připomínat hrdinství našich občanů. Měly tak vzniknout památky na padlé občany. Do této soutěže se naše obec nepřihlásila. Návrh na vybudování pomníku padlým vojínům v 1. světové válce přednesl Obecnímu zastupitelstvu v roce 1919 starosta obce Florián Kubík (/č. 21), jenž pro zřízení pomníku založil fond, do kterého se odváděly určité finanční částky z tanečních zábav, výletů a jiných organizovaných akcí v obci.

V roce 1920 předal na stavbu pomníku nově zvolenému Obecnímu zastupitelstvu vkladní knížku s částkou 400,- Kč, která byla uložena v záložně v Horní Moštěnici. Nově zvolený starosta obce Stanislav Pápežík a Obecní zastupitelstvo se začalo výstavbou pomníku velmi vážně zabývat. Starosta byl pověřen, aby navázal styk s pozůstalými po padlých a vyžádal si od sochaře Urbana z Přerova informaci, kolik by postavení pomníku stálo. Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva s pozůstalými po padlých 15. září 1920:

„Na schůzi bylo předloženo v přítomnosti sochaře Poláška z Přerova několik návrhů na podobu pomníku. Na návrh pana Františka Skácelíka, kterému padl nevlastní syn Antonín Kopřiva, byl vybrán návrh pomníku s postavou prezidenta T.G.Masaryka. Návrh byl jednomyslně přijat. Byla oznámena cena pomníku 15.000,- Kč. Pan František Zdražil, otec padlého Františka Zdražila, se vyjádřil, že na vybudování pomníku dá 1.000,- Kč.“

Na schůzi Obecního zastupitelstva 13. února 1921 byl zvolen tzv. „Pomníkový výbor“:

  • předseda Metoděj Dohnal
  • pokladník Florián Frgal

Dovoz pomníku z Přerova provedlo bezplatně 8 povozů:

Josef Brázda, Florián Kubík, Metoděj Vaculík, František Stojan, František Janda, Josef Olehlík, Arnošt Kubík, Stanislav Pápežík.

Pomník byl slavnostně odhalen na návsi 21. července 1921 za velké účasti lidu a školní mládeže. Počasí bohužel slavnosti nepřálo. Slavnostní projev měl starosta obce Stanislav Pápežík. S dalšími projevy vystoupili zástupci jednotlivých organizací v obci. Protože občané podporovali stavbu pomníku různými sbírkami, byl pomník v roce 1927 úplně zaplacen. Pomníkový výbor přestal pracovat a pokladník Florián Frgal předal Obecnímu zastupitelstvu vkladní knížku s částkou 1.001,- Kč. V roce 1927 byly kolem pomníku vysazeny 4 lípy svobody, a upraveno oplocení a vysazeny růže.

Pomník, obrázek se otevře v novém okně

Před okupací Československa fašistickým Německem byl pomník v roce 1938 rozebrán a uschován v zahradě Obecního domu. Po osvobození byl pomník 28. května 1945 znovu postaven a 29. července 1945 slavnostně za velké účasti občanů odhalen. V roce 1950 byl pomník zničen. Nebyl však již obnoven.

Během stavby Severní dráhy císaře Ferdinanda vznikl problém, jak se z obce dostat do Přerova a okolí. Tento problém vyřešil italský stavitel a ředitel stavby železnice v úseku Břeclav – Přerov Vilhelm Asta tak, že vyprojektoval a vybudoval u obce podjezdy. Stavba, kterou prováděli italští dělníci, byla zahájena v roce 1894. Podjezdy byly předány veřejnosti v roce 1902. Se stavbou podjezdů bylo zahájeno i budování cesty z obce k podjezdům a od podjezdů k silnici Přerov – Horní Moštěnice. Cesty byly dokončeny v roce 1896. V roce 1930 byla pak postavena silnice od podjezdů přes vesnici až k potoku Svodnice.

Práce na kanalizaci byly zahájeny v roce 1927 a ukončeny 19. srpna 1929. Kanalizace byla nutná, protože řada domů trpěla vlhkem. Výběrové řízení vyhrála firma Kovařík z Přerova. Celková cena byla 209.889,- Kč a 35 haléřů. Občané platili podle délky kanalizace u svého domu za každý metr 15,- Kč. Při kopání kanalizace našli dělníci na několika místech kostry. Dvě z nich byly nalezeny při kopání přípojky u domu č. 50 a domu č. 51. Kostry byly ponechány na místě.

Až do roku 1848 se v Lověšicích svítilo hořící loučí. Teprve po roce 1848 se začalo používat petroleje. Obec byla připojena na síť přerovské elektrárny 9. června 1920. Zavedení elektrického proudu stálo obec 100.000,- Kč. Této služby však v obci využívalo velmi málo občanů pro její vysokou cenu a pro názory na zavedení elektřiny (např. "je to pekelné zařízení, které bude v obci zabíjet").

Snahou Obecního zastupitelstva bylo odkoupit celou síť do vlastnictví obce a zavést elektrický proud do všech ulic. V čele této snahy stál starosta obce Stanislav Pápežík. Zavedení osvětlení do ulic bylo provedeno v roce 1933. Dne 1. července 1930 byl do obce za vedení starosty Adolfa Zicha "pořízen očekávaný a potřebný telefon", který obec stál 5.600,- Kč.

Telefonní přístroj byl umístěn v místnosti Obecního domu.

Ing. Zdeněk Kubík

18.11.2013 17:59:52 | přečteno 866x | Ing. Jana Pivodová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 0
Za týden: 355175
Za den: 51854
Online návštěvníků: 1408
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load