Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky z 20. zasedání ZM, 6. 9. 2021

Písemné vypořádání podnětů a připomínek z 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 6. září 2021 ve smyslu ustanovení §82 zákona 128/2000 Sb., o obcích

Rada města Přerova se podněty a připomínkami zabývala na své 69. schůzi konané 8. 9. 2021 a přijala následující usnesení: Podněty a připomínky z 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Rada města Přerova po projednání:

  1. ukládá primátorovi Ing. Petru Měřínskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova,
  2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek z 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Ing. Petr Měřínský

Termín: 30. 9. 2021

 Bod Podnět Sdělení

1/20

Jan Horký

Doprava – v rámci diskuse ohledně dopravy se pozitivně vyjádřil k funkci cyklokoordinátora s tím, že požaduje jeho pracovní náplň a přehled kompetencí uvolněného radního pro dopravu, aby mohl porovnat, zda se nedubluje.

Stanovisko rady: Primátor ve spolupráci s tajemníkem poskytne informaci.

Informace:

Zastupitelstvo svým usnesením 6/1/6/201 (bod 6.) svěřilo úkoly uvolněnému radnímu takto: svěřuje uvolněnému radnímu Ing. Tomáši Navrátilovi úkoly v následujících oblastech samostatné působnosti: doprava, koordinace dopravních staveb.

Cyklokoordinátor na základě své pracovní náplně zajišťuje:  úkoly v oblasti koordinace- spolupráce s jednotlivými odbory úřadu (příprava zadávacích podmínek, stanoviska, integrace cyklistické dopravy do jiných projektů), v oblasti plánování a přípravy nových tras (přenos know-how do města, účast na jednáních a seminářích, průzkumy veřejného mínění, spolupráce s jinými městy apod.), v oblasti propagace a komunikace s médií a veřejností, občanskými sdruženími (podklady pro PR-osvěta, medializace, cyklomail-připomínky veřejnosti, podněty, pilotní řešení nových cykloopatření-letáky, články, web „město cyklistické“-samostatně nebo součást oficiálních stránek města, kampaně (např. Na kole do práce apod., koordinace propagace-mapy, letáky, výlety...).

 

Z názvu pozice i z výše uvedeného je patrné, že cyklokoordinátor se zabývá pouze jedním segmentem dopravy, uvolněný radní pro dopravu komunikuje a řeší dopravní problémy v celé šíři a souvislostech, pochopitelně v současné době se jedná zejména o řešení problémů v souvislosti s dopravními stavbami, probíhajícími na území města, s připravovanými dopravními stavbami a také s významnějšími stavbami realizovanými na území města, které mají dopad na dopravu. Činnosti se nedublují, v některých případech je samozřejmostí spolupráce.

 

Doplňující informace:

Pracovní náplň koordinačního pracovníka v oblasti udržitelné mobility (včetně cyklokoordinátora) a SmartCity 

  • Koordinuje a zajišťuje dosažení cílů, které si město stanovilo v oblasti plánu mobility (včetně funkce cyklokoordinátora), což zahrnuje i rozvoj vlastních koncepcí a nápadů na menší vylepšení v infrastruktuře města.
  • Zapojuje se do plánů tvorby a změny infrastruktury města a projektů, které mají na dopravu vliv.
  • Koordinuje spolupráci mezi jednotlivými odbory nebo dalšími správními či územními celky v oblasti mobility.
  • Zajišťuje kontakt s veřejností v otázkách městské mobility.
  • Zajišťuje prezentaci udržitelné mobility.
  • Koordinuje definování dlouhodobých plánů, konkrétních cílů a opatření v oblasti Smart City.
  • Koordinuje a zajišťuje aktivaci občanské veřejnosti a vytvoření realizačního týmu a další aktivity v oblasti Smart City včetně vhodné prezentace.
  • Zajišťuje a připravuje podklady pro výkon úřadu územního plánování.

Jak bylo uvedeno výše, uvolněný radní pro dopravu komunikuje a řeší dopravní problémy v celé šíři a souvislostech, v současné době se jedná zejména o řešení problémů v souvislosti s dopravními stavbami, probíhajícími na území města, s připravovanými dopravními stavbami a také s významnějšími stavbami realizovanými na území města, které mají dopad na dopravu. Jeho činnost spočívá v průběžném jednání s investory a realizátory staveb, v pravidelných jednáních s DI PČR, spolupracuje při řešení dopadů do území a na život lidí, zejména se v tomto ohledu zabývá podáváním návrhů při řešení a stanovování různých objízdných a obchůzných tras, změn dopravního značení, změn v jízdních řádech apod. (v těchto věcech rozhodují správní orgány, nemá zde kompetence, jen může upozorňovat na problémy a navrhovat řešení), nebo řešením problémů  jako např. v Dluhonicích (svoz dětí v návaznosti na výluku autobusové dopravy). Činnosti se nedublují, v některých případech je samozřejmostí spolupráce.

Obchůzná trasa detail MUK, obrázek se otevře v novém okně

Z: primátor, tajemník

T: 30. 9. 2021

Pozn.: Veškeré podněty a připomínky, na které v průběhu zasedání zazněly odpovědi, jsou součástí audiozáznamu zveřejněného na webu města a nejsou uvedeny v tomto přehledu.

4.10.2021 14:15:37 - aktualizováno 11.10.2021 10:48:41 | přečteno 710x | Ing. Daniela Novotná

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49968588
Za týden: 417775
Za den: 63842
Online návštěvníků: 1443
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load