Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky z 24. zasedání ZM, 25. 4. 2022

Písemné vypořádání podnětů a připomínek z 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 25. dubna 2022 ve smyslu ustanovení §82 zákona 128/2000 Sb., o obcích

Rada města Přerova se podněty a připomínkami zabývala na své 84. schůzi konané 28. 4. 2022 a přijala následující usnesení: Podněty a připomínky z 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Rada města Přerova po projednání:

  1. ukládá primátorovi Ing. Petru Měřínskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova,
  2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek z 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova,

Odpovídá: Ing. Petr Měřínský
Termín: 17. 5. 2022


 Bod Podnět Sdělení

1/24

Jan Horký

Opodstatnění odebrání slova – požaduje právní výklad ke sporné situaci ohledně opakovaného představování se diskutujícím občanům.

Stanovisko rady, informace:

V platném jednacím řádu je ve článku 7 projednání jednotlivých návrhů schváleného programu v odstavci 8 uvedeno:

Fyzická osoba uvedená v odst. 3 písm. f) až i) tohoto článku jednacího řádu má právo vyjadřovat v souladu s jednacím řádem na zasedání Zastupitelstva svá stanoviska k projednávaným věcem. Po udělení slova uvede své jméno a příjmení a prohlásí, že

a) je státním občanem České republiky, je ve Městě hlášena k trvalému pobytu a dosáhla věku 18 let, nebo

b) dosáhla věku 18 let a na území Města vlastní nemovitost, nebo

c) jí bylo uděleno čestné občanství Města, nebo

d) je cizím státním občanem a splňuje podmínky uvedené v § 17 zákona o obcích.

Pokud tato fyzická osoba požaduje písemnou odpověď, sdělí kontaktní údaj.

Tato úprava vychází striktně z ustanovení zákona o obcích.

Jak již přímo na zasedání zastupitelstva T. Navrátil uvedl, zasedání mohou lidé sledovat v přímém přenosu prostřednictvím kabelové televize a na webových stránkách města, následně také ze záznamu. Kancelář primátora k tomu doplňuje, že na webu je zveřejněn i zvukový záznam z jednání ZM (např. pro občany znevýhodněné zrakovou vadou), kde je rovněž žádoucí, aby osoby, které vystupují, se nejdříve představily, neboť u zastupitelů předsedající vždy také oznamuje, komu ze zastupitelů je uděleno slovo. Je proto žádoucí, aby se osoba, která hovoří dle výše uvedeného bodu v rámci diskuse k jednotlivým bodům programu vždy představila, aby diváci/posluchači měli přehled o vystupujících.

Pokud vystupuje kterýkoliv ze zastupitelů, je vždy při každém jeho vystoupení na obrazovce i slovně (viz výše) opakovaně uvedeno jméno.

Z: primátor

Pozn.: Veškeré podněty a připomínky, na které v průběhu zasedání zazněly odpovědi, jsou součástí audiozáznamu zveřejněného na webu města a nejsou uvedeny v tomto přehledu.  


23.5.2022 14:18:35 | přečteno 186x | Ing. Daniela Novotná

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (22)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Městská policie Přerov Sportoviště Přerov s.r.o. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 505128
Za den: 66431
Online návštěvníků: 1371
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load