Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky z 26. zasedání ZM, 5. 9. 2022

Písemné vypořádání podnětů a připomínek z 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 5. září 2022 ve smyslu ustanovení §82 zákona 128/2000 Sb., o obcích

Rada města Přerova se podněty a připomínkami zabývala na své 92. schůzi konané 8. 9. 2022 a přijala následující usnesení:

Podněty a připomínky z 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Rada města Přerova po projednání:

  1. ukládá primátorovi Ing. Petru Měřínskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova,
  2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek z 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova,

Odpovídá: Ing. Petr Měřínský
Termín: 30. 9. 2022

 Bod Podnět Sdělení

1/26

Jan Horký

K návrhu 3.1.11 - záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5176/40 v k.ú. Přerov, na základě využití předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Dotazuje se, kdy byla doručena žádost pana Inderky?

Stanovisko Rady města Přerova: Odbor MAJ zajistí odpověď.

Informace:

Žádost byla doručena 21. 7. 2022.

Z: M. Zácha

T: 30. 9. 2022

2/26

Jan Horký

K návrhu - rozpočtové opatření č. 11, 12, 14 a 15 - dodatek

Dotazuje se, kolik konzultací s provozovatelem zimního stadionu proběhlo ve fázi projektové přípravy?

Stanovisko Rady města Přerova: Odbor MAJ zajistí odpověď.

Informace:

V rámci přípravy probíhaly za přítomnosti zástupců sportoviště s.r.o., MAJ a projektové kanceláře pravidelné prohlídky a konzultace na místě samém. S ohledem na ukončení pracovního poměru s dotčenými referenty nelze určit přesný počet setkání.

Z: H. Mazochová

T:30. 9. 2022

3/26

Martin Čechál

K návrhu - informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města

Uvedl, že u společnosti VaK je stejná výše odměn pro řídící orgány společnosti jako u Teplo Přerov a.s., přičemž Teplo Přerov dosáhlo zhruba dvojnásobného zisku. Zde by ho zajímalo, protože u VaKu je hodně lidí nominovaných městy, jestli je to odměna jen na ty zbylé nebo je to celková odměna, která se pak částečně ani nerozdělovala.

Stanovisko Rady města Přerova: Odpověď zajistí předseda představenstva společnosti VaK Přerov.

Informace:

Odměny členům orgánu společnosti jsou vypláceny v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů a postupem odsouhlaseným valnou hromadou společnosti dne 16.5.2014 a jsou vypláceny jen členům orgánu, kteří jsou nominování akcionáři, když v případě zastupitelstva obce se jedná o neuvolněné zastupitele, starosty, místostarosty atd.

Z: M. Zácha (VaK)

T:30. 9. 2022

Pozn.: Veškeré podněty a připomínky, na které v průběhu zasedání zazněly odpovědi, jsou součástí audiozáznamu zveřejněného na webu města a nejsou uvedeny v tomto přehledu.

6.10.2022 8:28:28 | přečteno 240x | Ing. Daniela Novotná

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 10814
Za týden: 374999
Za den: 63223
Online návštěvníků: 471
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load